Rare vogels

01/03/2004
🖋: 

aan de beste voorwaarden meenemen hé -- Dames, dor allemaal niet te lank over nadenken è -- da mag een bitje vlot goan -- zo we, get da goe gedoan -- een hele mooie partij uit italie dames tien eurokes uit te kiezen -- van nen iele goeie small tot nen iele goeie ekstralarsj -- edde gien cente bâ got er hoale -- vandaag kunde een truitje meenemen van de nieuwe collectie -- nen iele schonen overstock uit italië oemdat de mode dor een moand veur sta -- da kunnen we dor natuurlek è al een oantal over emme -- klân overstocks want nieverans anders te koop -- recupereren en meegeven aan tien euro -- hiesese -- zo sondags tmag koud zijn tmag wa warmer weure mokt nie uit -- me katoen is da sowieso goe hier se mevrouw -- op de chiqueste broeken en rokken op uwen jeans op uw linnen -- op uwe polo oek è da verstod è -- het mag een klein beetje winderig zijn -- g’ebbet nie te kaad -- 10 euros voer nen iele goeie small tot nen iele goeien ekstralarsj -- gewoon doeng -- “want het le-even, duurt maar e-even” hette rettekkeretteketteketet -- moete gulle niks emme dan gon’k nog e sigaretje smoere -- “e-even nog maar e-even” -- lap mânen allemeur is oek al zjoak -- gewoon doen mevrouw -- als u straks passeert in uwe favorieten boetiek voor te gaan zien voor de nieuwe collectie -- zoe in een hoekske me een spotteke oep ... fiertig euro è -- tis allien de prâs die wa zot is vandoag -- komoan è -- k’heb partijkes die nogal kort op mekaar binnen komen -- k’heb daar weinig tijd voor -- da sen van de goei è -- da sen partâkes uit italie, das van gandha -- das d’italiaanse boetiekafdeling van c&a -- die prâs-kwalitât kend’allemoal -- das een zeer aangename kwaliteit om te dragen en om te wassen è -- uit te kiezen aan tien euro -- wa stot dieje zot ier te vruuten veur ting euro -- as kik ting euro verding meude smiddags nog ginne goeiendag zegge -- hallelujah brothers & sisters mothers & fathers hoe zittadier -- seg komt menier -- z’emme wer niks noedig -- truitjes in de nieuwe collectie mee te nemen -- waar u ‘s ochtends met uw ogen dicht alles op kunt combineren -- ge moet oek gen ting kier no fraangk deboosere leustere -- da moet nie è das veur niks noedig -- doe se mor oan -- uwe kraag kan naar omhoog uwe kraag kan omlaag -- een hele mooie partij uit italie -- ting euro