Over scriptie- en nobelprijzen, onderwijshervormingen en picknick-tafels

SMS
01/11/2001
🖋: 
Auteur extern
Cees Buddingh

Laten we eens goed van start gaan *** Aandacht gevraagd aan thesisstudenten *** Vanaf 2001-2002 schrijft de Nederlandse Taalunie jaarlijks de Taalunie Scriptieprijs uit *** Let wel, ter waarde van 2250 euro! *** Komend academiejaar mogen de studenten taalkunde een gooi doen *** Dus, nu je eindelijk een goede reden hebt gevonden om die thesis te schrijven… Grijp je kans! Zie ook www.taalunie.org *** Unifac heeft het ook goed voor met haar studenten *** Op haar site voorziet de overkoepelende studentenvereniging van Ufsia een site voor studenten van de 4 faculteiten *** Hierop kun je eindeloos commentaar geven op vakken en proffen, naar hartelust notities uitwisselen: Zie ook www.unifac.be *** Nu iets serieuzer, maar zeker niet onbelangrijk *** Het Bologna-akkoord in Vlaanderen: weinig vertrouwen in en veel protest tegen harmonisatie verschillende onderwijssytemen *** Meer hierover in volgend nummer *** En… *** Ter ere van het 150-jarig bestaan van RUCA en Ufsia is er een heuse jubileumsite opgericht *** Interesse?, zie www.ufsiaruca150.be *** Aan het RUCA heeft er zich een machtswissel voorgedaan *** Daar vinden we heden Prof. dr. Alain Verschoren aan het hoofd *** Deze heeft zich als doel gesteld tevens de laatste RUCA-rector ooit geweest te zullen zijn *** Doch, dat kan u, de doorsnee student waarschijnlijk weinig tot niets schelen *** Belangrijker echter is een van zijn rectorale besluiten, dat stelt dat er op het RUCA overal drankfonteintjes en picknick-tafels te vinden moeten zijn *** De bal ligt nu in het kamp van de andere rectoren om met populaire maatregelen voor de dag te komen *** Zij kunnen bijvoorbeeld hun favoriete lijfblad, dwars, een redactielokaal bezorgen *** Wij zijn inderdaad nog steeds op zoek naar een degelijk permanent onderkomen *** Maar wij zijn vooral op zoek naar medewerkers uit alle hoeken van de UA: reporters, fotografen, vormgevers, administratieve medewerkers, p.r.-verantwoordelijken, gastschrijvers, illustratoren, columnisten,… *** Uw intenties, schrijfselen, tekeningen, foto’s, reacties, verklaringen, mededelingen en roerselen zijn steeds welkom op dwars@ua.ac.be *** Om met ons mee te werken hoeft u zelfs geen Nobelprijswinnaar te zijn *** De kans is trouwens groot dat u ook dit jaar weer niet in de prijzen viel *** Zij die er dit jaar zeker ook niet bij waren, zijn de wiskundigen *** Er bestaat namelijk geen Nobelprijs wiskunde *** De meest aangehaalde reden hiervoor is dat Nobels geliefde hem heeft bedrogen met een bekend wiskundige, Mittag-Leffler *** En dat had dus zijn gevolgen op het einde van ‘s mans leven *** Aaah, de liefde... *** vanochtend / zag ik op straat / een leeg heinz-blikje liggen: / en onmiddellijk / dacht ik aan jou: / 57 varieties