Oud UA-studente in de Moslimexecutieve

02/05/2005
🖋: 
Auteur extern
Raf Huybrechts

Wie een maand geleden regelmatig afstemde op een of andere opvolger van het Gesproken Dagblad om te weten of de toestand van Karol Wojtila ernstig, stabiel of onomkeerbaar was, heeft wel eens wat opgevangen over verkiezingen voor de Moslimraad die dan later op haar beurt een Moslimexecutieve zou moeten kiezen. Maar wat is die Moslimraad? Net zoals de zelfbenoemde opvolgers van Het Laatste Avondmaal een verzameling bejaarde, bebaarde en wereldvreemde mannen? Toch niet allemaal, zo blijkt: Licentiate in de Rechten Sevda Karaaslan, die twee jaar geleden nog op Campus Drie Eiken te vinden was, werd immers ook in de Moslimraad gekozen als één van de drie Vlaamse vrouwen op... ja, hoeveel eigenlijk?

Sevda Karaaslan Uit de 184 kandidaten werden 68 leden gekozen, waarvan 5 vrouwen. Er waren ook maar 10 vrouwelijke kandidaten dus is het positief dat toch de helft is verkozen. Ik denk niet dat ik mijn zetel uitsluitend aan vrouwen te danken heb. In mijn nabije omgeving zijn er toch mannen waarvan ik weet dat ze op mij gestemd hebben, of die dat althans beweren. Volgens mij keken de mensen vooral naar het profiel van de kandidaten en in Antwerpen stond ik vrij sterk, want in vergelijking met de Turkse mannen die hier kandidaat waren beschik ik over een universitair diploma en ben ik perfect tweetalig (Nederlands en Frans). Ik ken zowel de Belgische als de Turkse maatschappelijke situatie vrij goed en omdat er in onze gemeenschap niet al te veel mensen zijn die iets bereikt hebben of een hoger diploma haalden, weten de mensen dan ook wel wie je bent Als licentiaat in de rechten ben ik vaak een aanspreekpunt voor vragen i.v.m. een huurcontract of over de formaliteiten bij een huwelijk met een buitenlandse partner. Veel hangt natuurlijk ook af van je persoonlijke inzet: ik heb bewust campagne gevoerd op trouwfeesten, bijeenkomsten enz. en ook duidelijk mijn standpunten naar voor gebracht. Merkwaardig genoeg kwamen er geen vrouwen voor op de Marokkaanse lijst zodat sommige Marokkaanse vrouwen zeggen op mij, een Turkse, te hebben gestemd.

 

Hoeveel van zulke lijsten waren er dan?

Karaaslan De lijstindeling gebeurde op basis van etnische afkomst, zo heb je dus de Marokkaanse gemeenschap, de Turkse gemeenschap, de groep van andere culturele aangehorigheden (zoals bijvoorbeeld Pakistanen) en als laatste de groep van de tot de islam bekeerde Belgen. Deze relatief kleine groep was voor de verkiezingen per taalgebied ingedeeld en de andere groepen per provincie. Een deel van de Marokkaanse gemeenschap heeft de verkiezingen geboycot: enerzijds omdat sommigen van mening waren dat de vorige moslimexecutieve niet goed had gewerkt en dat een nieuwe executieve geen oplossing zou bieden, anderzijds ook vaak uit onwetendheid. In aantal zijn ze een grotere gemeenschap, maar de inschrijvingen en de opkomst aan de stembussen lagen veel lager dan bij de Turken. Daardoor is de zetelverdeling in ons voordeel met 40 zetels voor de Turken, 20 zetels voor de Marokkanen, 6 zetels voor de andere culturele aangehorigheden en 2 zetels voor de bekeerde Belgen.

 

Kan je die verschillende gemeenschappen vergelijken met de verschillende politieke partijen in de gewone politiek?

Karaaslan In theorie wel, maar eigenlijk is niet de etniciteit van belang maar de religie. Ik voel me meer Belg dan Turk, tenzij dan wanneer ik er op vakantie ben. Zodra de Raad er is, moeten we samenwerken om een positief beeld van de islam te scheppen.

 

Waarom?

Wat is eigenlijk het hoe-en-waarom van zo'n Moslimraad?

Karaaslan De Islam als godsdienst is officieel erkend in 1974. De eerste stappen om een orgaan op te richten dat instond voor de organisatie van de eredienst en de belangenverdediging van moslims werden gezet in 1978. De 68 verkozenen voor de Moslimraad kan je een beetje vergelijken met een parlementaire vergadering waaruit een soort regering bestaande uit 16 gewone leden plus één voorzitter, de Moslimexecutieve dus, gekozen wordt die dan als aanspreekpunt voor de overheid fungeert.

 

Wat ging er eigenlijk fout met de vorige executieve?

Karaaslan Meer dan wat er in de pers verscheen weten wij daarover natuurlijk ook niet. Een van de pijnpunten was de onevenredige verdeling tussen Marokkanen en Turken, toen nog in het voordeel van de Marokkanen. Een andere factor was het te beperkte budget: ik hoor van mensen die in de vorige executieve zaten dat ze zelfs leningen moesten aangaan om werkingskosten zoals het onderhoud van de gebouwen en de lonen van de medewerkers te betalen. Ook kreeg van de 17 mensen die dan uiteindelijk in de ‘echte' executieve zetelden alleen de voorzitter een vergoeding, terwijl de vele en vaak late vergaderingen toch niet licht combineren met een job. Daarom pleiten wij nu voor zitpenningen en onkostenvergoedingen.

 

Kernbevoegdheden

Wat is jouw visie op de nieuwe executieve?

Karaaslan Het is belangrijk lessen te trekken uit het verleden. Om de representativiteit van de Executieve te waarborgen, willen we dat de leden van de Moslimraad naast hun raadgevende stem in belangrijke materies toch ook doorslaggevende adviezen kunnen formuleren. Zo behoud je de ambitie bij die mensen terwijl ze ook in subcommissies nuttig werk verrichten. Daarnaast moet er geschaafd worden aan de structuur. Daarmee bedoel ik dat er bijvoorbeeld maatregelen moeten komen ten aanzien van leden die de vergaderingen niet bijwonen en dat er voor bepaalde taken echte deadlines nodig zijn.

 

Werden er al concrete agendapunten bepaald?

Karaaslan De eerste dossiers die moeten worden aangepakt zijn natuurlijk de erkenning van de moskeeën en de toewijzing van imams zodat daarvoor financiering door de overheid mogelijk wordt. Daarnaast moet de procedure voor de vorming en de aanstelling van Islamleerkrachten terug worden opgestart, evenals de inspectie op de instellingen daarvoor en de leerkrachten zelf en de leerstof die ze doceren. Ook de geestelijke zorg, begeleiding in ziekenhuizen en gevangenissen, en moslimbegraafplaatsen behoren tot de kernbevoegdheden van de Moslimexecutieve.

 

Hebben vrouwen een speciale rol in de Executieve?

Karaaslan Als vrouwen trachten we ook andere punten op de agenda te zetten: de positie van de vrouw, een betere communicatie naar de buitenwereld toe over waar de Executieve mee bezig is (eventueel met zendtijd op radio en televisie) en zeker ook jeugdzorg en criminaliteit. We willen ons dus niet beperken tot de bevoegdheden die het orgaan in '98 had maar er echt een integratiecentrum van maken. Daarvoor hopen we natuurlijk op een budget dat ons bijvoorbeeld toelaat bij deskundigen onderzoeken te bestellen zodat we kunnen zeggen dat we de problemen die er in onze gemeenschap zijn samen met de overheid willen oplossen. Op korte termijn streven we echter vooral naar een autonoom statuut want anders blijven we afhankelijk van de goede wil van de ministers die ervoor verantwoordelijk zijn. Vandaag de dag hebben we minister Onkelinckx maar over enkel jaren hangen we misschien af van iemand van het Vlaams Belang.