N-VA op de rooster gelegd

De leeuwenkuil
27/11/2005
🖋: 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 legt dwars jonge politici op de rooster. Wij gaan op zoek naar hun drijfveren en ambities, we willen weten wat hen voor de politiek en voor hun partij doet kiezen. Wat betekent het vandaag om jong te zijn in de politiek? Wereldverbeteraars en machtswellustelingen, ambitie en ijdele hoop, wij leggen het bloot. Deze maand spreken we met de geschiedenisstudent Michel Cardon (20) van de N-VA over het Vlaams nationalisme en de bestaansmogelijkheden van een kleine partij.

Wat doe je precies binnen de N-VA?

Michel Cardon Ik zit in het lokaal bestuur van Wilrijk, van arrondissementeel Antwerpen en van jong-N-VA Stad Antwerpen. We zijn nog maar pas opgestart dus het is roeien met de riemen die we hebben. Concreet moet ik vaak naar vergaderingen en hou ik me bezig met publiciteit: ik werk mee aan campagnes en we doen allerlei acties. Ik ben ook kandidaat om op de districtslijst van Wilrijk te komen. Ik zou erg blij zijn moest dat doorgaan maar we hebben daar natuurlijk een kartel en dus is er weinig plaats... Waarom ben je aan politiek gaan doen, wat spreekt je er in aan? Ik was al zeer vroeg geïnteresseerd in politiek, al werd er bij mij thuis eigenlijk niet zo veel belang aan gehecht. Het is dus echt vanuit mezelf gekomen, uit eigen beweging. Politiek is wel een soort dwang, het houdt me constant bezig. Ik ben er altijd al van overtuigd geweest dat goed bestuur belangrijk is. Daarenboven ben ik Vlaams nationalist, ik geloof in een onafhankelijk Vlaanderen. Dat is mijn hoofddoel, de reden waarom ik in de politiek ben gestapt.

 

Je ziet Vlaanderen het liefst onafhankelijk. Zou het dan zoveel beter met ons land gaan zonder Wallonië?

Cardon Als ik de huidige structuren in ons land bekijk, ben ik ervan overtuigd dat we beter zouden kunnen besturen met een scheiding van de twee landsgedeelten. Nu moeten er federaal altijd compromissen gemaakt worden en die zijn meestal voor geen van beide landsdelen goed. Maar ook economisch gezien zouden we er erg op vooruit gaan zonder de Walen. We zitten eigenlijk met twee economieën in één land en de Waalse economie heeft gewoonweg andere noden dan de onze. Zij vragen eigenlijk ook om een soort reddingsoperatie en ik geloof niet dat de huidige geldtransfers vanuit Vlaanderen de goede manier zijn. Ze sussen de Waalse economie, laten haar inslapen in plaats van haar in actie te doen schieten. Er zullen zeker banden blijven bestaan tussen Vlaanderen en Wallonië en ik ben – voor alle duidelijkheid â€“ wel voor solidariteit, ik denk zelfs dat dat heel belangrijk is. Maar, het moet transparant zijn en het moet binnen de perken blijven. De miljardenstroom die er nu is, is niet in verhouding met de povere resultaten

 

Er moeten toch andere oplossingen zijn?

Cardon Het zijn onze buitenlandse vrienden en ze moeten zeker geholpen worden maar op een andere manier. Je wil solidair zijn met Wallonië als buurland in die zin dat je hen – weliswaar op een transparante wijze â€“ geld wil blijven geven. Toch gaat er ook geen geld van Vlaanderen naar onze andere buurlanden om hun economie beter te doen draaien. Die hebben dat ook niet nodig, Wallonië is een economisch achtergesteld gebied geworden.

 

En ben je niet bang dat Vlaanderen geen noemenswaardige macht meer zou hebben omdat we in ons eentje wel erg klein zijn?

Cardon Kleinheid is relatief, zo klein zijn we ook niet, we zouden tegenover andere landen in de EU een gemiddelde grootte hebben.

 

Spreekt het Vlaams nationalisme als thema nog genoeg mensen aan? Denk je dat de droom van een onafhankelijk Vlaanderen nog leeft onder de mensen?

Cardon Echt leven doet dat natuurlijk niet, net zomin als de ‘Belgische droom' ooit geleefd heeft trouwens. Dat heeft twee redenen. Ten eerste komen we heel weinig aan bod in de media. De mensen zijn te weinig vertrouwd met onze standpunten. Via minister Geert Bourgeois krijgen we nog wel wat aandacht maar in vergelijking met een partij als Groen! – die zelfs minder stemmen haalt dan wij â€“ staan we bitter weinig in de kijker. De evenredigheid is totaal zoek, volgens mij zijn de media te links. Ten tweede heeft dat ook met onze huidige maatschappij te maken, we leven in een kapitalistisch model, dit is een ego-maatschappij: individualistisch en materialistisch. Iedereen denkt in eerste instantie aan zijn eigen voordeel. Men wil niet meer naar het grotere geheel kijken. Je moet wel weten dat andere partijen het daar ook moeilijk mee hebben. Het is niet meer eenvoudig om mensen voor je standpunt te winnen. Mensen engageren zich niet gemakkelijk.

 

Je vindt de media te links maar als je het hebt over ons kapitalistisch model, klink je zelf erg links. Waarom heb je na de splitsing van de VU eigenlijk niet voor Spirit gekozen?

Cardon Ik ben niet echt rechts, dat klopt. Ik zie mezelf als iemand van het centrum. Dat moet ook in een eerder rechtse partij zoals de N-VA mogelijk zijn. Met Spirit heb ik helemaal niks. Die partij draait ook maar rond één man. Wij hebben naast minister Bourgeois ook nog mensen als Bart De Wever, Frieda Brepoels en Mark Demesmaeker. Spirit is trouwens louter het aanhangsel van de SP.A!

 

Spirit wordt volgens jou opgeslokt door de SP.A maar jullie vormen zelf een kartel met de CD&V. Is de kans niet groot dat jullie op termijn ook zullen opgaan in een grotere partij?

Cardon Het kartel met de CD&V gaat heel goed. Onze basis blijft nationalistisch terwijl de christendemocraten federalistisch zijn. Die onverenigbaarheid behoedt ons mijns inziens voor 'opslorping'. Het Vlaams Belang neemt natuurlijk wel een aantal van onze doelstellingen over maar samenwerking met hen behoort niet tot de mogelijkheden. Bovendien zijn er nog genoeg Vlaams nationalisten die nooit voor hen zouden willen stemmen. De N-VA heeft ook een ander nationalisme. Het VB wil uitsluiten en dat zullen wij nooit doen. Wij willen een inclusief nationalisme. Ik heb geen zin om ‘eigen volk eerst' te beginnen roepen, dat vind ik echt een walgelijke slogan.

 

Wat vind je zelf van jullie kartel?

Cardon Je moet pragmatisch zijn, het kartel heeft onze partij uiteindelijk wel gered en heeft ook een positieve invloed gehad. In 2007 zullen we dan wel zien of we bij CD&V nog genoeg ruimte krijgen, of we samen met hen genoeg kunnen verwezenlijken. Als ze in hun oude gewoontes van het belgicisme vervallen, zal er duidelijk een breuk komen maar momenteel ben ik heel tevreden over de samenwerking. Ze hebben ons nog altijd niet ‘verraden' maar we zouden ook zeker alleen verder kunnen. Een kartel met een andere partij is niet per se nodig, al zeg ik natuurlijk nooit ‘nooit'.

 

Je ziet de toekomst van een kleine partij als de N-VA dus rooskleurig in.

Cardon Inderdaad, de peilingen zijn alvast veelbelovend, we krijgen zes à acht procent van de stemmen als we afzonderlijk worden gemeten. Dat ziet er dus goed uit. Op die manier zullen we zeker onze stempel kunnen drukken op het regeringswerk. En wat de gemeenteraadsverkiezingen betreft: ons bekendste thema mag dan wel nationaal zijn, ook op lokaal vlak hebben we heel wat te bieden. We hebben zeker een visie, we zijn geen oppositiepartijtje dat steeds staat te roepen maar weinig doet. Elke gemeente zal zijn eigen programma uitwerken, we zijn echt veel meer dan dat ene standpunt.

 

Noem eens wat concrete punten, wat moet er bijvoorbeeld beter in Antwerpen?

Cardon Onze stad heb ik altijd redelijk vuil gevonden en een opkuisoperatie is dan ook nodig. Straten én gevels zijn aan een opknapbeurt toe. Er is ook een mentaliteitswijziging nodig, de stad kan niet alles alleen doen. Je kan niet zomaar je vuil op straat gooien, daar moeten echt zware geldstraffen op komen. In Wilrijk zit ik in de jeugdraad en daar probeer ik mijn stempel op het jongerenbeleid te drukken. Zo zijn er veel te weinig fuifruimtes, ik wil maatregelen treffen in het voordeel van de jongeren.

 

Tot slot, waar zie jij jezelf over tien jaar?

Cardon Hopelijk ben ik dan nog altijd actief in de N-VA, militerend. Als het kan wil ik er wel fulltime mee bezig zijn maar ik ga me daar niet blind op staren. Ik zou graag leerkracht geschiedenis worden want dat vind ik ook heel belangrijk.