Kort. Over onderwijs

Uit de pers geplukt
03/05/2008
ūüĖč: 

Aantal vrouwelijke professoren met helft toegenomen

Het aantal voltijdse vrouwelijke professoren is in vergelijking met 1999 met de helft toegenomen. Dat maakte minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) bekend. De grootste stijger is de Universiteit Antwerpen. Vrouwen maken nu 18 procent uit van het zelfstandig academisch personeel (ZAP). De stimulansen die de universiteiten krijgen om de ondervertegenwoordiging van vrouwen weg te werken, lijken effect te hebben. De benoeming van vrouwelijke personeelsleden speelt mee als element bij de verdeling van het variabele onderzoeksbudget van de universiteiten. Ook het betaald ouderschapsverlof kan de aantrekkelijkheid van een academische carrière voor vrouwen verhogen. Naast de stijging van vrouwelijke professoren neemt ook het aantal doctoraten behaald door vrouwen toe.

 

Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht

De universiteiten van Gent en Antwerpen richten het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht op. Het centrum moet expertise en kennis verzamelen over discriminatieregelgeving en die verspreiden. In de eerste plaats traint ze de medewerkers van de meldpunten discriminatie: rechters, advocaten, overheidsorganisaties, middenveld en verenigingen. Verder biedt het centrum een cursus discriminatierecht aan in de rechtenopleiding van de UA en de UGent.

 

Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) wil universiteiten meer vrijheid geven in de taalkeuze

De Raad Hoger Onderwijs adviseert om de huidige taalregeling in het Vlaamse hoger onderwijs beperkt te versoepelen. Dat kan de internationale uitstraling ten goede komen en voordelen hebben voor de Vlaamse studenten, op voorwaarde dat de instellingen en de overheid maatregelen nemen om mogelijke negatieve gevolgen op te vangen. De Vlor stelt voor dat in bacheloropleidingen tot 30 studiepunten van een 180 punten tellend opleidingsprogramma in een andere taal zouden kunnen georganiseerd worden, zodat instellingen een volledig anderstalig semester kunnen inrichten. Instellingen zouden best samenwerken om een internationaal aantrekkelijk en kwaliteitsvol anderstalig traject van 30 studiepunten mogelijk te maken, vindt de Raad. Een volledige masteropleiding in een andere taal moet mogelijk worden, vindt de Vlor, op voorwaarde dat een student in Vlaanderen binnen het betrokken studiegebied elders een Nederlandstalige master kan volgen.

 

UA experimenteert online met fysica

Onder leiding van de UA-proffen Etienne Cornelis en Nick Schryvers stapt onze universiteit als eerste buitenlandse instelling in een prestigieus Nederlands project dat haar studenten de mogelijkheid geeft om online fysica-experimenten uit te voeren in één van de vijftien Nederlandse universiteiten die eraan meewerken. Elke deelnemende universiteit stelt één experiment ter beschikking, wat elke universiteit toegang geeft tot veel meer experimenten dan ze zelf zou kunnen opstellen. De UA stelt een experiment rond magnetische domeinen ter beschikking, dat moest omgebouwd worden met een webcam in de microscoop. In ruil krijgt de UA onder andere een experiment rond het dopplereffect en eentje rond de lichtsnelheid. Vanaf volgend academiejaar kunnen de UA-studenten online experimenteren, maar wie een experiment wil uitvoeren, zal vooraf moeten reserveren.

 

Een computerspel dat de woordenschat verbetert

'My Word Coach' (voor Nintendo Wii en DS) verzamelt een reeks taalspelletjes die gericht zijn op het aanleren van woorden, zoals het invullen van ontbrekende letters of het vinden van juiste woorden. Uitgever Ubisoft mikt op een breed publiek en het spel kan dan ook gespeeld worden op verschillend niveaus. Daarvoor werd een beroep gedaan op Walter Daelemans, professor in de computerlingu√Įstiek aan de UA, die samen met zijn team van het Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak (CNTS) software ontwikkelde om miljoenen woorden uit Van Dale op hun moeilijkheidsgraad te analyseren. De finale selectie moest wel nog manueel gebeuren, om merknamen, dialectwoorden en woorden over geweld en seks eruit te filteren. Uiteindelijk zijn er 600 miljoen woorden opgenomen. Hoewel Ubisoft ervan overtuigd is dat het spel de woordenschat van de speler gevoelig zal verbeteren, is professor Daelemans voorzichtiger. Wetenschappelijk bewijs is er (nog) niet.