Kort

Over onderwijs
13/09/2009

Minister van Onderwijs roept afgestudeerden op werk te maken van solidaire samenleving

Tijdens een proclamatie aan de Katholieke Hogeschool Leuven heeft de kersverse Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet de 200-tal afgestudeerde professionele bachelors opgeroepen om mee werk te maken van een solidaire samenleving.

“Waar jullie ook terecht komen, elk van jullie kan er mee voor zorgen dat de kinderen die over 10 of 15 jaar aan deze opleidingen beginnen en ze ook afmaken, een spiegel zijn van onze samenleving. Een onderwijs dat, ook ongewild, kansengroepen uitsluit brengt immers zijn eigen toekomst in gevaar. Een open Vlaanderen staat of valt met een open middenklasse”, aldus Smet.

Voor een gelukkig huwelijk slaap je beter apart

Koppels die een gelukkig huwelijk ambiëren, slapen beter apart. Dat is het advies van de Britse slaapexpert Neil Stanley van de universiteit van Surrey. Niet zozeer omdat het de (seksuele) sleur kan doorbreken, maar vooral omdat het de kans op slaaptekort verkleint. “Met twee slaap je sowieso slechter en minder diep”, zegt hij. “Wie samen slaapt, bouwt vaak een enorme slaapschuld op, wat het risico op hartziekten, depressie en scheiding drastisch vergroot.” Vlaamse specialisten bevestigen voorzichtig.

Een diploma hoger onderwijs levert slechts 89 euro extra per maand op

Met een diploma van de hogeschool of universiteit, krijg je in België doorheen je loopbaan gemiddeld een extra netto inkomen van 42.839 euro in vergelijking met een werknemer met enkel een diploma secundair. Dat blijkt uit de nieuwste editie van ‘Education at a Glance’, het jaarlijkse naslagwerk van de OESO.

Een man met een diploma hoger onderwijs kan zich, verspreid over heel zijn carrière, verwachten aan een bijkomend brutoloon van 143.178 euro. Voor een vrouw is dat 119.076 euro. Rekening houdend met de gemaakte studiekosten en de ‘verloren’ inkomsten door het later starten op de arbeidsmarkt, evenals de meerkost van een hogere belastingsschaal en de sociale zekerheid, daalt de winst, berekend op een carrière van veertig jaar slechts netto 89 euro per maand.

Tussentaal in Vlaamse fictiereeksen niets nieuws

Er komen heel wat reacties op het gebruik van tussentaal in de Vlaamse fictiereeksen ‘Los Zand’ en ‘Code 37’. Realistisch volgens voorstanders, ze werken de taalverloedering in de hand volgens tegenstanders.
Op dit ogenblik werkt Sarah Van Hoof aan de Universiteit Antwerpen, onder toezicht van Jürgen Jaspers, aan een doctoraat over het taalgebruik in programma’s van de VRT. “Er is weinig veranderd tegenover vroeger. Het verhaal dat ABN vroeger de voertaal was in fictieseries van de BRT klopt niet. Ja, er waren de prestigieuze series die in het Algemeen Nederlands werden opgenomen. Maar in het merendeel van de reeksen werd dialect en soms ook tussentaal gesproken. Ook toen al was er een spanning tussen het streven van de BRT om het AN te verspreiden en de vereiste van herkenbaarheid en realisme in fictie. En ook toen werden brieven geschreven naar de BRT om te klagen over het taalgebruik in fictiereeksen.”

Tweede taal heeft directe impact op lezen in moedertaal

Mensen kunnen niet in hun moedertaal lezen zonder dat hun kennis van een tweede taal daarin meespeelt. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent. Omdat woorden uit een tweede taal zelden binnendringen bij het lezen of spreken in de moedertaal, gingen wetenschappers ervan uit dat het menselijke brein erin slaagt om irrelevante talen eenvoudigweg uit te
schakelen. Een onderzoek van de vakgroep Experimentele Psychologie aan de UGent heeft echter het tegendeel bewezen.

De Gentse onderzoekers hebben aangetoond dat er een constante
interactie plaatsvindt tussen de verschillende talen. Als woorden in ons geheugen beschikbaar zijn in verschillende talen, dan zal de activering van die woorden gemakkelijker verlopen. De tweede taal heeft dus een directe impact op het lezen, zelfs als de leestaal de moedertaal is, aldus de UGent.