Afgeschaft wegens te veel ziekte

Faculteitsraad pakt fraude inhaalexamens aan

24/11/2012
🖋: 

Maakt u zich ook soms zorgen dat de inhaalexamens die zieke studenten nu kunnen aanvragen bij vertoning van doktersattest worden misbruikt door procrastinateurs? De faculteitsraad van PSW wel, en gelukkig maar. Zij stellen nu paal en perk voor de fraudulente ziekteveinzers.

Tijdens de examenperiode worden inhaalexamens aangeboden om drie redenen: wegens overlappingen met andere examens, wegens ziekte, en wegens overmacht. Het is die tweede die voor problemen zorgt. Professoren ervaren al een tijdje dat studenten, met een kwinkslag van hun huisdokter, de kans nemen om een examen waar ze eventueel minder goed voor gestudeerd hebben, uit te stellen naar het einde van de examenperiode. Een heikel punt voor de meesten onder de hoogleraars, want zij hebben al genoeg om handen rond die periode. Examens verbeteren. Papers verbeteren. Op vakantie gaan.

 

Volgens studentenvertegenwoordigster Kristy Broekmans gaat het concreet om een groep recidivisten die zich in meerdere examenperiodes per academiejaar ziek meldden. Dat zijn er zo’n veertig, met een dikke tien daarvan die elke periode hun verkouden kat stuurden. Broekmans is bezorgd dat de faculteitsraad de symptomen bestrijd, maar niet de oorzaak van de problemen. “Studenten doen ook aan examenspreiding wegens problemen met de examenroosters.”

 

Wanneer technisch mogelijk

Na een hele tijd overleg met studentenvertegenwoordigers pakt de faculteitsraad van PSW nu uit met hun maatregelen. De doelstelling van deze maatregelen is dus om de inhaalexamens als examenspreiding te ontmoedigen. Volgens faculteitsdirecteur Koen Pepermans zijn er 2 uitzonderingen wanneer inhaalexamens wel nog georganiseerd worden. Wanneer de oorzaak overlapping is, "wanneer technisch mogelijk", en wegens overmacht. Daarbovenop "worden deze inhaalexamens ook gesignaleerd aan de ombudsen". Studenten die met een doktersattest hun ziekte kunnen bewijzen, en die dat doktersattest op de dag van hun ziekte zelf hebben aangevraagd, mogen zich bij een inhaalexamen dat reeds bestaat aansluiten. “Als er voor een bepaald vak geen extra examenmoment voorzien wordt omwille van de vermelde redenen, dan wordt aan de docent gevraagd of het mogelijk is om een extra examenmoment te organiseren.”

 

Dat is dus wat er verandert. Waar in vroegere tijden de faculteit aan elke docent vroeg een inhaalexamen voor te bereiden, wordt dat dus nu de verantwoordelijkheid van de docent zelf. Hij of zij kiest, wanneer de situatie zoals beschreven zich voordoet, of en wanneer hij een inhaalexamen organiseert. Dat heeft twee gevolgen, volgens Broekmans: ten eerste, voor grotere vakken zoals statistiek en inleiding tot de sociologie worden naar alle waarschijnlijkheid al inhaalexamens georganiseerd wegens overlapping of overmacht, maar bij minder populaire vakken is dat niet voor de hand liggend. Ten tweede, “de student is onderhevig aan de willekeur van de docent, en of hij of zij hen goedgezind is.” Wanneer die ook maar vermoedt dat er fraude mee gemoeid is, kan hij het examen afzeggen. Brassers worden dus beter maar niet ziek. En bedenk u, inhaalexamens wegens ziekte is geen recht, maar een gunst.