op afstand naar de toekomst

UAntwerpen in code oranje

04/10/2020
🖋: 

Halflege schoolbanken, beslagen brillen en verwrongen schoonmaakdoekjes, docenten die verbeten het geluid van hun livestream in orde proberen brengen. Buiten de college-evenementen waarop de ongeduldige dansvoetjes ineengeslagen onder de terrasstoelen moeten blijven. Nu de tweede week van het academiejaar in code oranje achter de rug is, hebben de maatregelen een gezicht, een gezicht met veel facetten dat zich niet makkelijk in één oogopslag laat vangen. dwars nam het daarom op zich om bij verschillende universiteitsmedewerkers na te vragen hoe code oranje nu precies in elkaar zit. 

Zoals de rector in zijn laatste mail duidelijk uiteenzette, leven we op de campus als “bruisende jonge mensen” momenteel vooral naar de verscherpte coronamaatregelen van de universiteit omdat zij de maatregelen van de Veiligheidsraad net iets te mild vindt. De studentenbubbels van vijf die de raad voorstelt, heeft de rector liever niet. Te grote samenscholingen worden sowieso sterk afgeraden. Van de positieve kant bekeken hebben we nu in ieder geval weer lessen, maar met het stijgende aantal infecties blijft het gissen hoelang dat nog duurt. 

Hoewel bij de afkondiging van code oranje meteen al gevreesd werd dat het slechts de opmaat naar een nog strengere code was, zal UAntwerpen nooit vrijwillig voor code rood kiezen, zegt vicerector Onderwijs, Ann De Schepper. “Net daarom kiezen we er nu preventief voor om het onderwijs tijdelijk in code oranje te geven.” Bijzonder is wel dat de overgang van code geel naar code oranje in eerste instantie is gedaan om niet universiteitsstudenten, maar leerlingen in het secundair onderwijs te beschermen. Volgens De Schepper is het op de universiteit niet per se strenger dan bij code geel, de mondmaskers, afstand en de hygiëne waren er sowieso geweest. Voor studenten houdt code oranje alleen maar in dat de (grote) aula’s minder bezet mogen zijn, waardoor er een beperktere circulatie van studenten op de campus is.  

 

keuzevrijheid binnen de universiteitsniveaus 

Mogen er ondanks de voorzorgsmaatregelen toch infecties geconstateerd worden, kan dat gevolgen hebben voor de lessen. Welke impact dat is, kan elke faculteit zelf bepalen. Natuurlijk zal hier ook de impact op de student zelf sterk afhangen van het type lessen dat hij volgt, maar kan de faculteit dus beslissen om die maatregelen uit te breiden naar de rest van de studenten als de situatie erom vraagt. Bij de faculteit Taal- en letterkunde is bijvoorbeeld beslist dat wanneer er twee infecties zijn binnen een lesgroep, de lessen volledig digitaal doorgaan, waar bij andere faculteiten enkel wordt verwacht dat de studenten zichzelf een quarantaine opleggen. Wanneer een lesgever zelf besmet raakt, wordt de les uiteraard ook digitaal gegeven, of wordt er tijdelijke vervanging gezocht.  

Natuurlijk zijn er ook docenten die al bij voorbaat kozen om volledig of bijna volledig digitaal les te geven. Verschillende docenten die aan grote groepen hoorcolleges geven, hebben ervoor geopteerd om alle lesmateriaal online ter beschikking te stellen en wekelijks vraag- en antwoordsessies te organiseren. Aan de andere kant zijn er de kleine lessen (tot vijftig personen) en de labo’s, waar opnames niet verplicht zijn. Uiteraard zijn ze voor labo’s ook ronduit onpraktisch. Bij de keuze voor de lesvorm legt de universiteit de bal dan ook vooral in het kamp van de professoren zelf, maar laat ze haar docenten niet helemaal vrij. Als een docent zijn les volledig digitaal wil geven of aanbieden moet hij daarvoor eerst toestemming vragen aan de onderwijscommissie. Professoren kunnen dus niet zomaar een eigen code rood implementeren.  

"Bij de keuze voor de lesvorm legt de universiteit de bal vooral in het kamp van de professoren zelf, maar laat ze haar docenten niet helemaal vrij."

Met studenten die ondanks hun digitale lessen toch graag weleens naar de campus komen, heeft de universiteit overigens ook goed rekening gehouden. Op Blackboard staat onder ‘vertoefplekken' opgelijst waar je op de campus nog zonder reservering je boeken kan openslaan. Grote studielandschappen als de bib zijn echter niet aan het reserveringsspook ontkomen. Daarvoor wordt verwacht dat je je vooraf inschrijft voor een plaatsje. UAntwerpen hamert erop dat alleen de aangewezen studieplekken gebruikt worden, op eigen houtje een studieplek gebruiken die niet op de lijst staat is niet toegestaan. Lege lokalen binnenlopen is dus een no-go. Peter De Meyer geeft daarbij al wel meteen aan dat er in de toekomst meer plekken komen, onder andere tussen auditoria R.001 en R.002 en in een gedeelte van de hal van Aula Rector Dhanis. 

 

verantwoord eten en organiseren 

Voor andere locaties, zoals de gebouwen van Komida, kunnen studenten per tijdslot een plekje reserveren. Als studentenresto moet Komida ook de horecarichtlijnen volgen en van elke gast persoonsgegevens noteren. Om administratieve rompslomp ter plekke te voorkomen is daarom het reserveren en gegevens noteren in een tool samengepakt, vertelt Catherine Ongenae, Diensthoofd Catering & Congreszalen. Buiten de tijdsloten kunnen de studenten overigens ook gewoon terecht in Komida, tenzij te veel medestudenten op hetzelfde idee komen.  

"Alle studentenactiviteiten op de campus hebben altijd goedkeuring van de universiteitsafdeling ‘veilige evenementen' nodig."

Behalve ontmoetingsplek en restaurant tijdens de reguliere lesdagen, kan Komida ook een belangrijke rol spelen voor studentenclubs die tijdens corona eetactiviteiten willen organiseren. Zelf eten maken mogen de clubs op het moment namelijk niet door de strengere horecarichtlijnen. Naast eetactiviteiten hebben alle studentenactiviteiten op de campus sowieso altijd een goedkeuring van de universiteitsafdeling ‘veilige evenementen' nodig. Buiten de campus heeft de universiteit geen directe invloed, maar probeert ze studenten wel te sturen. Op de campus wordt er wel meegekeken, soms zelfs door stewards, die namens de universiteit kijken of er geen coronamaatregelen worden overtreden. Het is trouwens niet de bedoeling dat studenten ook buiten evenementen structureel door de stewards worden gecontroleerd. 

In vergelijking met vorig academiejaar kan worden gesteld dat de universiteit er flink op vooruitgegaan is als het gaat om aanpassen aan corona. Gelukkig maar, want met de mail van de rector is duidelijk dat de regels in ieder geval voorlopig nog blijven en een code groen nog verre toekomstmuziek is. De collectief opgelegde smetvrees zal voorlopig zijn werk nog moeten doen. Tot die tijd wassen we onze handen tijdens evenementen hopelijk niet in onschuld, zoals onlangs in de Overpoort, maar met handgel.