LEVENSBESCHOUWELIJKE FACILITEITEN 101

UAntwerpen

25/02/2024
🖋: 

Aan UAntwerpen bestaan meerdere initiatieven voor levensbeschouwelijke inclusie. Zo heeft UAntwerpen een pastorale dienst en zijn er op alle campussen bezinningsruimtes. Een minder bekend initiatief is het toekennen van levensbeschouwelijke faciliteiten. Net als voor de bijzondere faciliteiten kan je die elk semester aanvragen. Voor het huidige semester valt die deadline op 1 maart. Als je het nu in Keulen hoort donderen, dan ben je niet alleen. Uit cijfers van UAntwerpen blijkt dat vorig academiejaar slechts achttien studenten gebruik hebben gemaakt van levensbeschouwelijke faciliteiten. Daarom zet dit artikel alles kort voor je op een rijtje.

Volgens het Onderwijs- en examenreglement van UAntwerpen heb je het recht om niet geëvalueerd te worden op in België erkende religieuze feestdagen. Concreet gaat het dan over joodse, islamitische en orthodoxe feestdagen. Als je katholiek, protestants of anglicaans bent dan zijn de religieuze feestdagen van jouw gemeenschap vrije dagen. De volledige lijst met data vind je op de website van UAntwerpen. Het gaat hier enkel om feestdagen. Je kan ook vragen om rekening te houden met momenten voor gebed of wekelijkse rustdagen, maar de universiteit kan dat weigeren.

aanvraagprocedure

Om gebruik te maken van die faciliteiten moet je allereerst bij de facultaire helpdesk een statuut aanvragen. Dat statuut geeft je recht om faciliteiten te gebruiken voor jouw specifieke levensbeschouwing. Dat moet je ieder semester opnieuw doen voor de deadline. Na de deadline kan je ook een aanvraag indienen, maar dan is de toekenning niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat je bewijsstukken moet leveren voor je aanvraag, maar dat verschilt per faculteit.

Eens je een statuut hebt, kan je de ombudspersoon van je opleiding contacteren als er een examen valt op een van de betreffende feestdagen. Voor eventuele problemen in verband met lessen kan je terecht bij de studietrajectbegeleider. In beide gevallen gaan zij dan voor jou een oplossing proberen te zoeken. Meer informatie vind je hier.

oproep

Hopelijk hoor je het nu wat minder in Keulen donderen en weet je hoe je levensbeschouwelijke faciliteiten aanvraagt. Maar wat komt daarna? Gaat het in de praktijk altijd even makkelijk om examens en practica te verplaatsen? Zijn professoren daar altijd meegaand in?  Om daarover te schrijven hebben we jullie getuigenissen nodig. Als je een persoonlijke  ervaring hebt, aarzel dan niet om je verhaal (anoniem) te delen. Dat kan je doen door een van onze redactieleden aan te spreken, via onze sociale media of door een mail te sturen naar contact@dwars.be