het gevaar van een onbetaalde stage

17/05/2018

Steeds meer studenten doen na hun studies relevante werkervaring op met een vrijwillige, onbetaalde stage. België scoort daarin veel hoger dan de andere Europese landen. Frédéric Piccavet, Europees Jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Jeugdraad, pleit voor een verbod op onbetaalde stages buiten de opleiding omdat deze niet mogelijk zijn voor financieel zwakkeren. Is de Universiteit Antwerpen het hiermee eens en hoe wordt er met dit probleem omgegaan? Ann De Schepper, vicerector van het departement Onderwijs van de UAntwerpen, gaf ons meer uitleg.

Een stage staat heel mooi op je cv. De werkervaring, bijgeleerde vaardigheden en connecties die je er opdoet, kunnen het vinden van een job heel wat gemakkelijker maken. Ook bedrijven laten graag stagiairs onbetaald voor hen werken omdat het goedkoper is.

De voordelen van een stage klinken heel aantrekkelijk, maar er is ook een keerzijde van de medaille. Wanneer studenten onbetaald stage lopen, hebben ze geen inkomen voor deze periode. Toch maken ze wel kosten zoals voeding, kledij, een gsm-abonnement, een pc en eventueel huur. Voor iemand met een gevulde spaarrekening of gulle ouders is dat geen probleem, maar wie het financieel minder breed heeft kan dit moeilijk bekostigen. Voor hen is een onbetaalde stage samen met de bijbehorende voordelen geen optie.

 

stages binnen de opleiding

De universiteit is zich bewust van dit probleem en probeert zo veel mogelijk stages in te bouwen in het curriculum. De studenten worden daar niet voor betaald, maar krijgen wel 6, 9 of 12 credits in ruil voor een succesvolle stage. In de masters Vertalen, Rechten, Conservatie-Restauratie, Biologie en Chemie, Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, Toegepaste ingenieurswetenschappen en Geneeskunde zijn deze stages verplicht. In andere masters zijn ze facultatief en slechts enkele richtingen hebben geen stages binnen de opleiding.

Vrijwillig een onbetaalde stage lopen wanneer dat niet aangeboden wordt door de opleiding, is volgens Ann De Schepper niet nodig: “We raden zo’n stages nooit expliciet aan. De competenties die worden aangeleerd door de opleiding, zouden voldoende moeten zijn om werk te vinden.” UAntwerpen probeert daarrond meer bewustmaking te creëren en informeert ook studenten over de gevaren van onbetaalde stages op bijvoorbeeld het Talent Forum.

Een verbod op onbetaalde stages buiten het curriculum, zoals Frédéric Piccavet het voorstelt, vindt de universiteit niet nodig. “Studenten hebben het recht om tijdens hun vrije tijd een stage te lopen als ze dat willen. Het is dan hun eigen keuze” legt Ann De Schepper uit. “De universiteit biedt veel stages binnen het curriculum aan en er is ook een mogelijkheid tot stages die wel betaald zijn via de studentenverenigingen AIESEC en Capitant.”

 

het leven van een onbetaalde stagiair

UAntwerpen-alumna Silke vond na haar studies geen werk en kreeg telkens te horen dat ze niet genoeg ervaring had. Om haar cv bij te schaven, besloot ze om een onbetaalde stage te lopen. “Wat ik daar vooral heb opgepikt is de algemene werkervaring: het leven in dat ritme, zien hoe een bedrijf werkt, leren plannen, over telefoonvrees geraken, zakelijke e-mails schrijven, meer assertiviteit en werken met collega’s”, vertelt ze. Omdat ze niet betaald werd, voelde ze zich minderwaardig. “Je bent eigenlijk een werkkracht maar je krijgt daarvoor niets in ruil: geen geld, geen begeleiding en zelfs niet gewoon wat dankbaarheid."

Silke pleit voor een betere reglementering vanuit de overheid zodat er geen misbruik van onbetaalde stagiairs gemaakt kan worden. “Stages dienen om bij te leren en niet omdat een bedrijf een gratis werkkracht zoekt.” Het komt ook vaak voor dat onbetaalde stagiairs de plaatsen innemen van mensen die werk zoeken. Dat is nadelig voor werkzoekenden, maar ook voor de stagiairs omdat ze dan echt als gratis werkkracht gebruikt worden.

Een andere mogelijke oplossing die Silke voorstelt, is een soort van online platform waar je als stagiair een beoordeling kan geven, zodat andere toekomstige stagiairs kunnen nagaan of het een goede leerplek is. Een verbod op onbetaalde stages vindt ze te drastisch. “Het is mooi dat mensen die ervaring zoeken en bedrijven die hulp nodig hebben, elkaar kunnen vinden. Mocht het misbruik van bedrijven worden tegengehouden, dan zijn (onbetaalde) stages zeker nuttig.”