FTI zoekt club!

vechtscheiding bij de Ingenieurswetenschappen

30/04/2018
🖋: 

“FTI zoekt club!” Op 28 maart maakte UAntwerpen op de Facebookpagina van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (FTI) bekend dat de faculteit op zoek was naar een nieuwe studentenvereniging. De samenwerking tussen Vulcanis-Brabo en UAntwerpen werd stopgezet. Op sociale media ontstond een verhitte discussie (lees: scheldtirade) tussen de Vulcanis- en Brabo-aanhang.

Om de polemiek van de afgelopen weken goed te kunnen begrijpen, dienen we terug te gaan in de tijd. Aanvankelijk waren Vulcanis en Brabo twee aparte studentenclubs die allebei actief waren binnen de Ingenieurswetenschappen (IWT). Vulcanis had zijn thuisbasis op de Paardenmarkt, terwijl Brabo werd opgericht aan Don Bosco (nu KdG) in Hoboken. In het academiejaar 2013-2014 werden de Ingenieurswetenschappen naar een universitair niveau getild. Bouwkunde en ICT zaten aan de Paardenmarkt en werden onder de vleugels genomen door Vulcanis. Chemie en Elektromechanica werden aan Don Bosco in de watten gelegd door Brabo.

Niet lang hierna besliste de universiteit dat alle richtingen van Toegepaste Ingenieurswetenschappen samen gezet zouden worden in een gebouw op Campus Groenenborger (CGB). Brabo splitste op in twee clubs; een deel bleef op KdG Hoboken (Brabo HC vertegenwoordigt de IWT richtingen op KdG), een ander deel verhuisde mee naar CGB (Brabo UC). UAntwerpen eiste echter dat er één faculteitsvereniging zou zijn voor deze nieuwe, eengemaakte faculteit. Vulcanis en Brabo wilden uiteraard hun rijke geschiedenis verder zetten, maar tot een consensus leek het eerst niet te komen. Na vele vergaderingen en discussies kwam er dan toch witte rook uit de schoorsteen: Vulcanis-Brabo was geboren.

 

moeilijke samenwerking

Van het begin af aan was het duidelijk dat de samenwerking niet van een leien dakje zou gaan. Voor de fusie konden beide clubs het naar eigen zeggen goed met elkaar vinden. Door de samenvoeging van de twee clubs kwam aan het licht dat de visie van beide verenigingen mijlenver uit elkaar lag.

De leden van Vulcanis waren ontgoocheld over het hebberige gedrag van Brabo. De clubs konden zonder deze fusie immers zonder problemen naast elkaar blijven verder bestaan. Met de fusie verloor Vulcanis het alleenrecht als faculteitsclub. Een doorn in het oog van menig Vulcaan. Brabo werpt echter tegen dat er dit jaar veel is misgelopen doordat Vulcanis niets wou afgeven. Als nieuwe fusieclub zouden ze allebei water bij de wijn moeten doen. Het bleek echter dat Vulcanis de wijn enkel puur dronk. Gemaakte afspraken werden meermaals niet nagekomen.

 

Vrijheid van vereniging is een Belgisch grondrecht. – Tinne Nijs (studentencoach UAntwerpen)

 

Vulcanis verduidelijkt dat de Vulcanen gewoon zoveel mogelijk van hun geliefde club wilden behouden. Zowel op visueel als op traditioneel vlak. UC Brabo had daarentegen niet echt de intentie om hun club te behouden, aangezien ze nog konden terugvallen op HC Brabo. Aan UAntwerpen wilden zij een volledig nieuwe faculteitsclub.

De twee clubs leggen een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de universiteit zelf. Er was namelijk al veel langer sprake van de fusie van FTI en de bijhorende verhuis naar CGB. Toen de vernieuwing vanaf 2015-2016 effectief werd doorgevoerd, moest de fusie van Vulcanis-Brabo op korte termijn afgehandeld worden, met alle gevolgen van dien.

 

opheffing

Brabo meent dat UAntwerpen voor een deel schuld treft. In het praesidium van Vulcanis-Brabo had Vulcanis in ledenaantal het overwicht. “UC Brabo heeft meerdere malen aangegeven dat er bepaalde zaken verkeerd liepen, zaken waartegen wij als minderheid geen weerstand konden bieden. Een reactie van UAntwerpen bleef echter uit.”

Vooral de doopweek afgelopen november leidde tot de uiteindelijke breuk tussen de leden van Vulcanis en Brabo. Geruchten over studenten die hun eigen braaksel moesten opeten deden via verschillende kanalen de ronde. Brabo ging niet in op de details, maar bevestigde dat er bepaalde zaken zijn gebeurd die voor hen absoluut niet door de beugel konden.

 

Niets is verplicht tijdens een doopweek. Je kiest zelf als schacht waaraan je meedoet en wanneer. – Vulcanis

 

Ook Vulcanis geeft toe dat de frustraties aan weerszijden opkookten en er buiten de lijntjes is gekleurd door beide partijen. “We willen wel duidelijk maken dat niets verplicht is tijdens een doopweek. Je kiest zelf als schacht waar je aan meedoet en wanneer. Doe je een activiteit niet mee, dan zal je daar niet vies door worden bekeken, noch zal een deelname aan de doop worden ontnomen.”

Brabo heeft daarna tijdens een vergadering de deur achter zich dichtgetrokken. “De veer was gebroken. Toen ze ook nog eens de praeses (een Brabo-lid) wilden afzetten, zijn wij buitengewandeld. We zijn wel nooit statutair uit de club gestapt.”

Vulcanis zegt hierover dat door de enorme toename aan wrijvingen tijdens en na de doopweek de leden afkomstig van UC Brabo besloten Vulcanis-Brabo te verlaten. Dit druiste in tegen de voorwaarde opgelegd door de faculteit: “Het praesidium van Vulcanis-Brabo moet bestaan uit leden zowel van Vulcanis als van UC Brabo.” Vulcanis-Brabo werd hierdoor geschorst als faculteitsvereniging.” Tinne Nijs, studentencoach UAntwerpen, verduidelijkt dat de club op zich niet verboden is geworden.

 

De veer was gebroken. – Brabo

 

“De faculteit besliste om de club niet verder te erkennen als faculteitsclub en ook de kringraad onder ASK-Stuwer nam de beslissing om de club uit de kringraad te verstoten, maar iedereen is vrij om zich te verenigen. Vrijheid van vereniging is een Belgisch grondrecht.”

 

nieuwe vereniging

Na de oproep van de FTI op 28 maart dat er een nieuwe faculteitsvereniging gezocht werd, hadden zich twee nieuwe studentenverenigingen aangeboden: Lugos en Ingenium. Beide clubs hebben zich op 24 april voorgesteld en tot 27 april kon er gestemd worden. Op sociale media ontstond er opnieuw een verhitte discussie, omdat de leden van Lugos allemaal oud-leden van Vulcanis zouden zijn. Iets waar UAntwerpen helemaal geen graten in zag. “In de oproep naar een nieuwe faculteitsclub werd geen enkele TI-student uitgesloten om een nieuwe club te vormen. Ervaring in het studentenleven zou juist een pluspunt kunnen zijn.” Uiteindelijk brachten 518 studenten hun stem uit. Met een verschil van amper acht stemmen kwam Ingenium als winnaar uit de bus. Hopelijk kunnen zij alle ingenieurswetenschappers weer dienen en zorgen voor een vredevol nieuw academiejaar.