dekt de vlag de lading?

naamswijzigingen binnen faculteiten

22/11/2018
dekt de vlag de lading? (© Blomme De Geest | dwars)
Bron/externe fotograaf

Blomme De Geest

🖋: 

De Universiteit Antwerpen gaat vooruit, groeit. Haar faculteiten groeien mee en soms hoort daar een naamsverandering bij. Letteren en Wijsbegeerte behoudt voorlopig haar naam, maar Toegepaste Economische Wetenschappen werd opnieuw gedoopt. Koen Vandenbempt is sinds oktober decaan en weidt uit over zijn hernoemde Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Bij Letteren en Wijsbegeerte werd begin november de mogelijke verandering voorlopig on hold gezet. De studenten van de faculteit lieten via een enquête weten dat ze het behoud verkozen boven de wijziging. De professoren waren bovendien niet allemaal akkoord met een mogelijke wetenschappelijkere versie van de naam en bovendien gebruiken andere universiteiten dezelfde naam voor de faculteit die identieke studierichtingen bevat. Extra kosten die daaraan verbonden waren, spanden de kroon en vandaag blijft de term 'Letteren en Wijsbegeerte' de vlag zwaaien.

Toegepaste Economische Wetenschappen veranderde echter wel van kostuum en werd in een meer internationaal pak gegoten: welkom Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE). Kersvers decaan Koen Vandenbempt vertelt ons waarom er gekozen werd voor deze modificatie.

“De naamsverandering drong zich op om twee redenen. De eerste reden is omdat onze faculteit al heel lang internationaal actief is. Ik denk dat wij daarin een voortrekkersrol hebben binnen de UAntwerpen", steekt Vandenbempt van wal. "In mijn vorige mandaat heb ik vastgesteld dat onze vorige benaming achterhaald is tegenover zijn Engelse variant: Faculty of Applied Economics. Deze vertaling appelleerde voor buitenstaanders te veel aan de Engelse vertaling van de hogescholen, wat ons een verkeerde connotatie gaf."

 

Bedrijven zijn al op onze studenten aan het jagen in de bachelorjaren.

 

“De tweede reden is dat Economics in onze naam stond", gaat hij verder. "Bij ons is het een evidentie dat in FBE alle studenten, in alle richtingen, een zeer stevige basis economie krijgen. Maar dat hoeft niet zo te zijn in het buitenland. Zeker in Angelsaksische landen zien we dat daar een School of Economics is en een School of Management die eigenlijk losstaan van elkaar. Daardoor moesten we herhaaldelijk uitleggen dat we ook Management en Business hebben binnen onze faculteit.”

“Het was daardoor evident dat we in onze naam duidelijk moesten maken dat wij voor meerdere elementen staan”, aldus de decaan. "Dat is ook een betere weergave van het portfolio dat we hebben, de opleidingen die wij geven. Nu hebben we een vlag die de lading beter dekt.”

Wanneer je naar het Engels vertaalt, kom je uit op Business and Economics, dat klinkt goed op internationaal vlak. "Voor ons is dat internationale aspect cruciaal", bevestigt Vandenbempt. "Wij als faculteit hebben internationale accreditaties, daarvoor moet je een universeel profiel hebben. Ook willen we onze studenten een opleiding geven waarin ze enorm veel exposure hebben aan het buitenland. Ik denk dat dat gewoon deel is van wat wij doen, zeker als je ziet waar onze afgestudeerden terecht komen. Dit leert onze studenten omgaan met diversiteit, wat uiteraard een elementair deel is van de opleiding."

Iedereen kent Erasmus, bij FBE voegen ze daar summerschools aan toe. "Wij spitsen daar specifiek op toe en zetten er middelen voor in om de studenten te stimuleren", legt de decaan uit. "Enerzijds bezoeken wij andere landen, anderzijds zijn er de non degree programs, waarvan wij de gastinstelling zijn."

Er zijn een aantal zomerscholen die georganiseerd worden. "Bijvoorbeeld in China: waar ze lezingen krijgen en Belgische bedrijven bezoeken. Zo kunnen ze ontdekken hoe er daar business gedaan wordt. Ook is er de samenwerking met het Goa Institute of Management. Daar worden Antwerpse en Indische studenten samengebracht om in een multiculturele setting een business probleem op te lossen.

 

Exposure aan het buitenland leert onze studenten omgaan met diversiteit, wat uiteraard een elementair deel is van de opleiding.

 

FBE is redelijk ambitieus en wil groeien, geeft de decaan aan. "Net zoals in de hele universiteit zijn er uitdagingen waardoor wij permanent moeten innoveren. Wat voor onze faculteit een specifiek aandachtspunt is, is dat we zitten met een relatief groot aandeel van collega-proffen die bijna op emeritaat gaan. En dat betekent dat, zeker als je tien jaar verder kijkt, er een nieuwe garde zal lesgeven. Dit is een grote uitdaging, maar biedt ook nieuwe kansen", bedenkt Vandenbempt.

De toekomst ligt open voor de faculteit met deze nieuwe naam. "Wij zien ook dat de studenten van onze faculteit zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt. We vinden bijvoorbeeld minder studenten die willen doctoreren", stelt de decaan vast. "Bedrijven zijn al op onze studenten aan het jagen in de bachelorjaren. We moeten ervoor blijven zorgen dat er ook een doorstroming is naar ons doctoraatsprogramma en op deze wijze de kennisontwikkeling verzekeren", zegt Vandenbempt. "Onze richting moet relevant en boeiend blijven. Grote bedrijven als Google kunnen al aanwerven in het secundair onderwijs. Dat dwingt ons als faculteit om heel goed na te denken over hoe wij toch een meerwaarde kunnen bieden met internationalisering als centrale component.”

De naamswijziging biedt kansen, bij deze faculteit alleszins. "De nadelen vallen heel goed mee: soms verspreekt iemand zich eens tijdens een vergadering", aldus de decaan. "We gaan er echter vanuit dat die kleinigheden er vanzelf wel uit zullen groeien (lacht)."