voorbeeldburgers aan het woord

spotlight op verkiesbare studenten

07/09/2018
🖋: 

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen laten ook studenten niet koud. Waar het merendeel de afgelopen tijd vooral druk bezig was met vakantie vieren en zwoegen voor de herexamens, zijn er enkelen onder ons die zich hard hebben gemaakt voor de politieke partij waarvoor zij verkiesbaar zijn. Wie zijn precies deze voorbeeldburgers? Wat motiveert hen? dwars zocht het uit.

Alexander Mertens 

Open Vld Antwerpen 
MA Internationale Betrekkingen & Diplomatie

Hoe bevalt de combinatie van je politieke ambities en een universitaire opleiding?
Heel goed! Ik vind dat universitaire studies de vrijheid bieden om daarbuiten ook met andere zaken bezig te zijn. Daarnaast sluiten mijn opleiding en politieke ambities goed bij elkaar aan.

Wat heb je bereikt waar je erg trots op bent?
Enkele maanden geleden lanceerde ik het idee om, in navolging van Amsterdam en Londen, ook in Antwerpen een jongerenburgemeester te verkiezen, dit om de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen. Ondertussen is het idee ook officieel opgenomen in ons partijprogramma en zijn we volop bezig met het uitwerken van de praktische kant.

Wat hoop je in de toekomst nog te bereiken?
Burgemeester worden van de mooiste stad van het land (lacht).

 

Giuliana Chirinos  

Groen Deurne
MA Politieke communicatie (werkstudente)

Wat heeft je doen besluiten om de gemeentepolitiek in te gaan?
Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij ngo’s en vond het tijd om mijn maatschappelijk engagement naar de politiek te vertalen. Ook het besef dat er amper diversiteit bestaat in het politieke landschap heeft me gestimuleerd om deze stap te zetten.

Wat is jouw grootste politieke blunder tot nu toe?
Met de voorstelling van de stadskandidaten en het verkiezingsprogramma van Groen werd ik even op het podium geïnterviewd. Daarvoor was ik toch wat zenuwachtig en kwam ik even niet uit mijn woorden. Maar ik heb een goed excuus: Nederlands is niet mijn moedertaal.

Hoe bevalt de combinatie van je politieke ambities en een universitaire opleiding? 
Het is een kwestie van timemanagement en prioriteiten stellen. Het wordt wel complexer als je, zoals in mijn geval, ook nog een gezin en een baan hebt. Maar mijn motto is: er is een tijd voor alles en voor alles is er een oplossing.

 

Kim Beeckmans 

Sp.a Beveren
BA Geschiedenis

Hoe voelt het om politiek betrokken te zijn als student?
Het voelt vooral heel leerrijk aan. Door zowel de interne vergaderingen van de partij te volgen als de gemeenteraad en de daarbij horende fractievergaderingen kom je dingen te weten over je eigen gemeente die je anders waarschijnlijk nooit zou weten.

Wat hoop je te bereiken? 
Ik hoop dat ik ooit in de gemeenteraad kan zetelen. Voor mij is vooral het gemeentelijke niveau van belang, aangezien je daarbij veel dichter bij de mensen staat. Maar als het me lukt om daar een positief verschil te brengen, dan wil ik wellicht mijn pijlen richten op een zetel in het Vlaams of federaal parlement. 

Wat gaat sp.a concreet betekenen voor ons studenten?
Ik zou graag een grotere focus zien op het psychische welzijn van jongeren. Dit wil ik bijvoorbeeld bereiken door als gemeente nauwer te gaan samenwerken met organisaties als het JAC (Jongeren Advies Centrum) of door het oprichten van een wijkgezondheidscentrum met een voordelig betalingssysteem voor mensen die het minder breed hebben.

 

Cedric Cornelissen 

Vlaams Belang Antwerpen 
BA Toegepaste psychologie

Wat heb je bereikt waar je het meest trots op bent?

Ik heb een sterke en bruisende jongerenafdelingen van Vlaams Belang Antwerpen heropgericht, nadat die 15 jaar lang stil lag.

Waar denk jij dat de meeste mogelijkheden liggen voor je gemeente, en waar de grootste bedreigingen?

In Antwerpen is er de mogelijkheid dat er een coalitie gevormd zou worden tussen Vlaams Belang en N-VA. Dat zou de oplossing zijn om bedreigingen van de linkerzijde van het politieke spectrum tegen te houden.

Wat gaat Vlaams Belang betekenen voor ons studenten?
Tot op vandaag is het aanbod aan cantuszalen miniem, en de bierprijs blijft maar omhoog gaan. Burgemeester De Wever heeft veel beloofd, maar is voor de student weinig nagekomen. Het is dan ook mijn doel om deze beloftes naar de student toe waar te maken.

 

Gerwin van der Linden

PVDA Antwerpen 
BA Toegepaste Taalkunde Engels-Spaans

Hoe voelt het om deel uit te maken van de toch relatief kleine groep van politiek geëngageerde studenten? 
Het voelt helemaal niet aan als zo'n kleine groep! Als ik om me heen kijk zie ik heel wat studenten die zich kandidaat stellen, of actief meewerken aan de campagne van een partij. Ik denk dat het politiek bewustzijn van studenten vaak wordt onderschat.

Wat is jouw grootste politieke blunder tot nu?
Discussies proberen te voeren tijdens het feesten en zo een pint over je heen krijgen. Niet aan te raden.

Wat heb je bereikt waar je het meest trots op bent?
Met de strijd voor studentenhome Ten Prinsenhove afgelopen jaar hebben we heel wat studenten bereikt met onze boodschap. Want ook op de universiteit wordt het beleid steeds meer gevoerd in functie van het geld, van 'goede investeringen', en steeds minder in functie van de studenten zelf. Daar bieden wij een constant weerwoord tegen.

 

Arthur Govers

Lijst Paars (Volt + Piratenpartij)
Alumnus BA Geschiedenis 

Hoe bevalt de combinatie van je politieke ambities met een universitaire opleiding? 
Slecht, ik heb zeven jaar over mijn bachelor gedaan. Daar zijn veel oorzaken voor, maar campagne voeren is daar zeker één van.

Wat heb je bereikt waar je het meest trots op bent?
Ik ben degene die het initiatief genomen heeft om met Volt op te komen als lijst Paars. Dat is toch iets concreets waar ik trots op kan zijn. 

Wat gaat Lijst Paars betekenen voor ons studenten?
Ik zou graag de aanwezigheid van studenten in ’t Stad formaliseren en natuurlijk de bierprijs verlagen. Het cultuurfestival Calamartes mag trouwens ook meer aandacht krijgen vanuit de burgersamenleving, daar kan de politiek concreet aan bijdragen.

 

Herman Quintelier

CD&V- Antwerpen en -Hoboken
Rechten
 
Hoe bevalt combineren van je politieke ambities en een universitaire opleiding?
Ik zou niet kunnen zeggen of het combineren van die 2 zaken schering en inslag is. Er komt wel wat bij kijken. Maar het is een betrokkenheid die zeker de moeite waard is. Zolang je alles maar goed inplant en je het dik naar je zin hebt, komt het allemaal wel goed.

Waar denk jij dat de meeste mogelijkheden liggen voor België/je gemeente, en waar liggen de grootste bedreigingen?
Een van de grootste bedreigingen in Antwerpen die het stadsbestuur te vaak onderschat of negeert is het al maar groeiend parkeerprobleem in Antwerpen, die alleen maar tot meer frustratie en verzuring van onze stad zal leiden. De uitbreiding van betaalbare parkings in het stad en de districten zouden hier een oplossing kunnen bieden.

Wat is jouw grootste politieke blunder?
Toen ik deelnam aan de interne bureauverkiezingen van Jong-CD&V, moesten we ons voorstellen in het hoofdkwartier van CD&V. Aangezien het mijn eerste keer was dat ik überhaupt voor een volwassen publiek sprak, viel ik meteen stil en stotterde ik door de pijnlijkste 5 minuten van mijn leven door. Sindsdien ging het natuurlijk wel beter. De eerste keer gaat altijd wat stroef hé.

 

Hugo Quintelier

CD&V- Antwerpen en -Hoboken
BA Rechten

Wat heeft je doen besluiten de gemeentepolitiek in te gaan? 
Mijn broer, Herman Quintelier, is ook verkiesbaar bij de CD&V. Hij heeft mij de eerste stap in de politiek doen zetten. Toch was het Europese Parlementslid, Tom Vandenkendelaere, die mij heeft doen inzien hoe interessant de politiek echt is.

Waar liggen valkuilen voor je gemeente? 
Waar ik voor vrees is dat we niet iedereen een optimale levenskwaliteit bieden en daardoor mensen uit gaan sluiten. Niet enkel de armen zullen armer worden, maar ook de rijken zullen hier op termijn de effecten van ondervinden. 

Wat hoop je te bereiken? 
Mijn droom is om van Hoboken, de gemeente waar ik woon, een voorbeeldige gemeente te maken

 

Michiel Hendrickx 

Sociaal Werk (AP Hogeschool) 
PVDA Kapellen 

Wat is jouw grootste politieke blunder tot nu?
Ik ben opgegroeid in een rechts gezin waar het dikwijls ging over Vlaanderen en de Islam. Zonder al te veel druk van mijn ouders ben ik hier ook heel hard in meegaan, tot mijn veertien noemde ik mijzelf dan ook zonder schroom een racist. Pas in de laatste jaren van het secundair ben ik beginnen nadenken over de problemen van onze maatschappij en ik kwam al snel tot de conclusie dat Vlaanderen of de immigratie weinig te maken hebben met de problemen waar gewone werkende mensen mee geconfronteerd worden.

Wat hoop je te bereiken?
Ik geloof dat er enkel verandering kan komen van onderuit, vandaar dat ik vooral de stem wil vertegenwoordigen uit de verschillende volkswijken. Het gaat dus niet zozeer om een goede campagne voeren maar om effectief de wereld te verbeteren door de mensen op te laten komen voor hun rechten.

Wat gaat de PVDA betekenen voor ons studenten?
Wij zijn voor een democratisch Hoger Onderwijs, dat wil zeggen een universiteit en hoge school die zo toegankelijk mogelijk is. Lage inschrijvingsgelden, studentenkoten aan betaalbare prijzen, kalender op maat van werkende en geëngageerde studenten en vooral tegen de voorgestelde hervormingen van het hoger onderwijs, waarin verder studeren als een voorrecht voor de welgestelde wordt gezien.

 

Philippe Kussé 

N-VA Wilrijk
Alumnus MA Political Science

Wat heeft je doen besluiten de gemeentepolitiek in te gaan? 
Waar ik er vroeger genoegen mee nam om enkel over politiek te praten, is tijdens mijn universitaire carrière steeds meer de behoefte ontstaan om ook zelf aan politiek te doen, onder het motto ‘als je een probleem ziet, probeer het dan eerst zelf op te lossen’.

Wat is jouw grootste politieke blunder tot nu toe?
Ik heb mij ooit laten meeslepen in een discussie op Facebook. Deze ontaarde al snel in een samenspanning van mensen van de andere kant van het politieke spectrum, met als enige doel mij om mij verwijten en beschuldigingen naar het hoofd te slingeren. Ik heb geleerd dat éénmalig op een post reageren zeker kan, maar verdere discussies in persoon gevoerd moeten worden om escalaties als deze tegen te gaan.

Wat hoop je te bereiken?
Ik denk dat ik met mijn jeugdige ideeën veel kan betekenen voor de Wilrijkenaars en wil graag verkozen geraken voor de districtsraad.
 

Olivier Coppens 

Groen Schoten 
MA Sociaal Werk 

Hoe bevalt het combineren van je opleiding en je politieke ambities? 
Ik neem mijn politieke ambities ook heel serieus, de lijn trekken tussen politiek en school is voor mij steeds een moeilijke oefening. Als je veel tijd steekt in je politieke zaken wil je er ook resultaat mee boeken, echter is een diploma belangrijker. School gaat altijd voor op de momenten dat het er toe doet.

Wat heb je bereikt waar je trots op bent? 
Met onze jongerenpartij hebben we ervoor gezorgd dat de jongeren weer konden voetballen op één van onze voetbalveldjes. Het gaf zeer veel voldoening te zien hoe blij ze er mee waren.

Wat hoop je in de toekomst te bereiken? 
Ik hoop vooral invloed te hebben op het jeugdbeleid en de omgang met groene openbare ruimte. Het Schotense jeugdbeleid is zeker niet slecht, maar op bepaalde punten ben ik het fundamenteel oneens. Ik ben er bijvoorbeeld zeker van dat we beter met onze openbare ruimte kunnen omgaan.