Untappd

Bierman

08/04/2021

De pastor en het bier, er is geen duo dat meer onafscheidelijk is. Als pastorale superheld schrijft Gert Van Langendonck ons met zijn geestelijk vernuft op weg naar de beste smaken in het bierlandschap. Prosit! 

Reeds lang deden er geruchten de ronde in Biermans onmiddellijke omgeving dat er telefoons met aanraakscherm bestaan, alsmede een toepassing genaamd Untappd waarin de namen van alle bieren ter wereld terug te vinden zijn. Het idee erachter zou zijn dat men een geconsumeerd bier kan afvinken van een lijst waardoor het beloningscentrum in de hersenen een kleine stimulans krijgt. Andere voordelen ziet Bierman in het idee van exhaustieve bierervaring en in gamificatie, respectievelijk de krachtige illusie dat een mensenleven volstaat om alle bieren één keer te drinken en de krachtige illusie dat bier drinken iets is voor kleuters in een volwassen lichaam.  

Zelf drinkt Bierman enkel bier omdat hij ervan overtuigd is dat het hem zal smaken. Een bier bestellen op café is voor hem dus een eenvoudige beweging van zijn wil die een realiteit tot stand brengt waarin objecten in zijn leefwereld zich schikken naar een hogere orde. Zijn telefoon gebruikt Bierman daarbij enkel om zijn omgeving te informeren dat hij is opgenomen in bovenstaande hogere orde en dus om existentiële redenen vooralsnog het café niet kan verlaten. Overigens maakt Bierman zich bij dat alles sterk dat hij het gros bieren dat de moeite van het drinken waard is voorlopig nog wel uit zijn hoofd kent, maar hij begrijpt dat de diffuse postmoderne geest zich aangetrokken kan voelen tot een toepassing die de onoverzichtelijke hoop bieren in kaart brengt die — mogelijk om goede redenen — buiten de canon vallen.   

En dus bestaan er ook in bierland onwillige slachtoffers van de hedendaagse veelheid die zelfs in een sociale vrijplaats als het café gebukt gaan onder onzekerheid en keuzestress. Voor hen kan de telefoon een handig hulpmiddel zijn. De gebruiker van het toestel bestelt gewoon een nog niet eerder gedronken bier of probeert een virtuele mijlpaal te bereiken door bepaalde types vaker te drinken — of zou “Hopped Up level 32” iets anders betekenen? Bierman wil in het raam van dit bericht zeker niet beweren dat het gebruik van de applicatie wijst op een obsessief-compulsieve stoornis als gevolg van een slecht doorlopen anale fase, maar het kan — bij wijze van experiment — interessant zijn om gebruikers van dergelijke toepassingen aan te moedigen om meer gistrijke bieren te consumeren om te kijken of de symptomen afnemen.  

Hoe dan ook, zelfs bij zoiets eenvoudigs als het drinken van een bier, kan geen mens ontsnappen aan zijn eigen zijnsconditie. Of, om het met een licht aangepast vers van de Kontichse dichter P.C. Verhulst te zeggen:  

 

Als de wolken varen wij ook zo henen, 
Wij zijn niet meer dan wolk en damp 
Die eenzaam in de bittere levenskamp  
Eens worstelen en daarna zijn verdwenen.  

 

Voor sommige apps is het leven veel te kort.