Twee stemmen over het islamcolloquium aan de UA

Opinie
29/11/2010
🖋: 
Auteur extern
Mathias Adriaenssens en Luc Goossens

Op 29, 30 en 31 oktober organiseerde het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies (IMaMS) op de UA een driedaags internationaal colloquium rond het thema ‘Welke plaats voor de islam in het nieuwe Europa?’. Mathias Adriaensens, student Maritieme wetenschappen, klaagt de kwaliteit van het colloquium aan. Luc Goossens, professor en IMaMS-voorzitter, dient hem van antwoord.

Dubieus colloquium

Het leek wel of het in het grootste geheim moest doorgaan. Geen postertjes of mailings vanuit de studentenadministratie te bespeuren. Toch vond er tijdens het allerheiligenweekend een groots islamcolloquium plaats in aula Rector Dhanis. Onze teerbeminde aula haalde zelfs Al Jazeera. Het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studie (IMaMS) wou op deze samenkomst het wederzijdse begrip tussen het Westen en de islam centraal stellen. Recentelijk verbood de UA nog enkele NSV!-lezingen wegens “te grote risico’s” en kennen de politieke studentenclubs een steeds strengere controle op gastsprekers en evenementen. Het is dan ook interessant om te kijken hoe de universiteit een colloquium organiseert.

 

Het islamcolloquium verliep chaotisch. De hoofdspreker stuurde zijn kat en slechts weinig academische staving of wetenschappelijke publicaties werden gebruikt. Openingsspreker Mohammed Bensalah liet alvast een indruk achter: tijdens zijn betoog prees hij Sigrid Hunke, een voormalige SS-medewerkster, voor haar begrijpende houding tegenover de islam. Spreker Jacob Mahi noemde het Westers liberalisme in 2007 nog de moordenaar van de menselijke vrijheid. De Zwitserse gastspreker Youssef Ibrams stelde in 2004 dat steniging buiten Europa niet in opspraak gebracht mag worden. Enkel schepen van Onderwijs Voorhamme onderbrak de scheldtirades tegen de staat Israël. Het werd duidelijk dat een zeker islamfundamentalisme tot in de banken van de K-blok doorgedrongen was. In de in het Arabisch opgestelde ‘Verklaring van Antwerpen’ roept de conferentie op tot de afschaffing van het minarettenverbod en het terugschroeven van de hoofdoekenban. Na wat geroep uit de vrijzinnige hoek van de zaal werd besloten om amenderingen via mail mogelijk te maken. Ook islamfobie en de opzettelijke verstoring van de islam werden hierin onmogelijk gemaakt, en zo werd de deur dichtgeslagen voor onderbouwde godsdienstkritiek of maatschappelijke opmerkingen. Aan de originele doelstelling tot wederzijds begrip werd dus voorbijgegaan. Had de UA dit op voorhand ingecalculeerd, of is de universiteit slachtoffer geworden van enkele dubieuze sprekers? Het uitblijven van grootse bekendmaking of promotie doet het eerste vermoeden.

 

De UA durft dus best wel plaats bieden aan gewaagde sprekers en dito conferenties, zij het in het grootste geheim. Misschien moet de UA de volgende keer eerst in eigen boezem kijken alvorens zich richting de student te wijzen met het kenmerkende en obligate wijzende vingertje.

 

Mathias Adriaenssens,

student Maritieme Wetenschappen en voormalig praeses LVSV Antwerpen.

Met medewerking van Luc Van Braekel blog lvb.net

 

 

Dubieuze reactie

Een initiatief als dubieus bestempelen en dan een reactie formuleren, vol aantoonbare onjuistheden en tendentieuze insinuaties, il faut le faire … Drie vragen kunnen als repliek volstaan:

 

Vraag 1: Op welke planeet vertoefde onze UA-student vorige maand?

Ons colloquium stond onder meer geafficheerd op de UA-website, in de UA-intramail en werd via de UA-persdienst aan alle Belgische dag- en weekbladen gesignaleerd. Onze affiches hingen op verschillende plaatsen op de Stadscampus en er werden per mail duizenden uitnodigingen verzonden binnen en buiten de UA. En ik heb publiekelijk mijn eigen studenten uitgenodigd.

 

Vraag 2: Wil NSV! eens in eigen boezem kijken?

De student, NSV!-adept, erkent zelf dat IMaMS het wederzijdse begrip tussen het Westen en de islam centraal stelde. Als de UA sommige NSV!-lezingen verbiedt, vragen ze zich bij NSV! misschien beter af of wederzijds begrip eigenlijk wel in hun Vlaams-nationalistische woordenboekje staat. Overigens, de actieve deelname aan ons colloquium van mensen als rector Verschoren, bisschop Bonny, minister van Staat Annemie Neyts, rabbijn Malinsky, minister Pascal Smet en schepen Robert Voorhamme lijken mij toch niet direct te wijzen op een initiatief met “te grote risico's.” Interessant om weten is bovendien dat én de Antwerpse politie én de Belgische Staatsveiligheid ruim vooraf door de initiatiefnemers geïnformeerd werden over het colloquium.

 

Vraag 3: Nooit van bronvermelding gehoord, jongeman?

De verdere aanklachten van onze moedige master vinden we zo goed als letterlijk terug in de paar copy-paste-mails die we eerder al ontvingen uit andere extreem rechtse en/of rabiaat anti-islamitische kringen. De vele onjuistheden tonen aan dat u letterlijk en/of figuurlijk niet aanwezig was op het colloquium. En de bijbehorende suggestieve formuleringen verraden eerder onkunde en frustratie dan een onderbouwde opinie. In een woord, een ManaMa-student onwaardig.

 

Luc Goossens
Hoogleraar Faculteit PSW & Voorzitter IMaMS

 

 

Een reactie op deze opiniestukken lees je hier.