studentenraad zkt. stuvers!

alles wat je moet weten over de stuververkiezingen

17/04/2020
studentenraad zkt. stuvers! (© Studentenraad UAntwerpen | dwars)
Bron/externe fotograaf

Studentenraad UAntwerpen

🖋: 
Auteur extern

Anthony Longo


Twee jaar geleden stond alles in het teken van mei ‘68. De studentenrevolte van ondertussen 52 jaar geleden had een duidelijk strijdersmotto: ‘not about us without us’. Studenten verzetten zich toen tegen een systeem waarin ze zich aan de regels moesten houden zonder enige inspraak te hebben. Anno 2020 bestaat er een principe van medebestuur aan de universiteiten en hogescholen. Dat betekent dat studenten niet alleen het recht hebben om advies te geven aan de instelling, maar ook dat studenten daarin effectief stemrecht dragen. De basis van dat alles: de studentenvertegenwoordiger of ‘stuver’. Zoals steeds staat april weer in het teken van de ‘stuververkiezingen’. De Studentenraad geeft je de nodige context. 

Pas zestien jaar geleden werd studentenparticipatie aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen een vast gegeven. Het zogenaamde decreet betreffende de rechtspositieregeling van 19 maart 2004 verplichtte de instellingen om medezeggenschap of -bestuur te organiseren voor studenten. Ook vandaag bepaalt het decreet nog altijd de basisstructuur van de studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen. Zo staat vast dat de Studentenraad verantwoordelijk is voor de verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers en dat 10% van de studentenpopulatie een stem moet uitbrengen opdat een stuver zijn/haar stemrecht behoudt. Een jaar daarvoor, het jaar van de eenmaking van de Universiteit Antwerpen, vertelde voormalig rector Francis Van Loon in De Standaard dat studenten al sinds 1978 deelnamen aan het bestuur van de universiteit (DS 6 december 2003). UAntwerpen pronkt sindsdien met een laagdrempelig contact tussen studenten, hun vertegenwoordigers en docenten: een noodzaak voor studentenparticipatie.  

stuvers, waar? overal! 

De kansen die je vandaag als student krijgt aan de Universiteit Antwerpen om het beleid mee vorm te geven, zijn groot. De ons bekende slogan ‘Bepaal mee de toekomst’ geldt ook hier: als studentenvertegenwoordiger bepaal je mee de toekomst van de universiteit. Als student kan je je opleiding mee vormgeven in een onderwijs- of opleidingscommissie. Samen met docenten en assistenten bewaak je de kwaliteit van je opleiding. Ook bepaal je mee het studieprogramma, de college- en examenroosters en regels zoals volgtijdelijkheid. Studenten die meer interesse hebben in het breder beleid van de faculteit, kunnen terecht in de Faculteitsraad. Daar worden eveneens onderwijsdossiers besproken, zoals curriculumwijzigingen van opleidingen, maar ook de speerpunten van onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het facultaire reglement.  

Naast facultaire mandaten zijn er ook heel wat centrale mandaten. Met een centraal mandaat heb je automatisch een zetel in de Studentenraad, het officiële vertegenwoordigingsorgaan van de UAntwerpen-student. Hier kan je als student verschillende interesses kwijt. Wil je op universiteitsbreed niveau het onderwijs van de 21ste eeuw vormgeven? Dan is de Onderwijsraad iets voor jou. Hier denk je samen met vertegenwoordigers van de negen faculteiten na over grote onderwijshervormingen, studentenbegeleiding en het Onderwijs- en Examenreglement.  

Als lid van de Onderwijsraad werk je nauw samen met de ‘facultaire vertegenwoordiger’. Deze stuver vertegenwoordigt eveneens de hele faculteit, maar heeft als taak om de doorstroom van informatie tussen de Studentenraad en de stuvers binnen de faculteit te garanderen. Hij of zij brengt stuvers samen en zorgt voor een breed overleg waar draagvlak voor beslissingen gevonden kan worden. Deze input neem je mee naar de Algemene Vergadering van de Studentenraad.  

Studenten met een uitgesproken mening over studentenvoorzieningen, waaronder studentenrestaurants, koten, sociale, psychologische en financiële ondersteuning van studenten en studentenleven, kunnen vast en zeker hun ei kwijt in de ‘Stuvoraad’. Met dat mandaat zit je aan tafel met het departementshoofd, diensthoofden, de beheerders en jawel: niemand minder dan de rector himself. Geen betere plek om bijvoorbeeld het plaatsgebrek in de komida’s aan te kaarten! 

Spreken al deze thema’s je aan, maar wil je niet meteen met personeelsleden van de universiteit aan tafel gaan zitten in de Onderwijsraad of Stuvoraad? Binnen de Studentenraad zijn er ook vijf ‘vrij verkozen’ stuvers die de algemene belangen van de studenten aan de UAntwerpen verdedigen. Deze worden dan ook verkozen door de ganse studentenpopulatie.  

stel je kandidaat! 

Een mandaat als studentenvertegenwoordiger heeft een grote meerwaarde, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de universiteit. Als stuver bouw je immers mee aan de universiteit van morgen. Daaruit leer je zelf heel wat over de werking van onze universiteit, maar ook over professioneel vergaderen, adviezen formuleren en communiceren met de groep die je vertegenwoordigt. Je bewijst bovendien je medestudenten een dienst door op te komen voor hun belangen. Anderzijds vormt jouw perspectief een grote meerwaarde voor docenten, bestuurders en de universiteit als zodanig. Alleen door als student mee het beleid te bepalen kan de universiteit inspelen op wat studenten écht willen en nodig hebben. 

Zoals elk jaar in april organiseert de Studentenraad haar verkiezingen. We zijn actief op zoek naar geëngageerde studenten die de bijna driehonderd mandaten in onze studentenvertegenwoordiging willen invullen. Als student kan jij namelijk het verschil maken. Dat kan al door deel te nemen aan één vergadering per maand. Elke bijdrage is broodnodig! 

Kortom, ben jij overtuigd dat je iets meer wilt betekenen voor je medestudenten binnen je opleiding, faculteit of universiteitsbreed? Stel je dan kandidaat tussen 4 en 27 april! Daarvoor schrijf je een korte motivatie die te zien zal zijn bij de stemming. Voor mandaten waar minder of evenveel kandidaten zijn als de beschikbare mandaten vindt geen stemming plaats, dan ben je automatisch verkozen! Alle studenten kunnen hun stem uitbrengen van vrijdag 1 t.e.m. 8 mei. De resultaten worden bekendgemaakt op 10 mei.  

Klik hier voor meer informatie over de verkiezingen en over de verschillende mandaten.