studenten sporten meer

of kopen toch vaker hun sportticket

11/02/2018
🖋: 

Maar liefst 5.013 UAntwerpen Plus Passen gingen er afgelopen academiejaar over de (digitale) toonbank. Bij de fusie van de universiteiten van Antwerpen, die onze UAntwerpen voortbracht, waren dat er nog maar 400. Een indrukwekkende stijging.

En ook dit academiejaar zet die steile klim zich verder: er wordt een stijging van 14 procent vastgesteld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bovendien wordt er niet enkel aan onze universiteit vaker een toegangsticket tot sport verkocht. Ook onder de studenten van de hogescholen werden er afgelopen academiejaar 1.522 Sportstickers verdeeld binnen het kader van de associatieve sportbeleving. Dat brengt het totaal van aangekochte Plus Passen en Sportstickers op 6.535. En dat is de moeite.

 

bal aan het rollen

Dat vindt ook de Sportraad. Zowel bij de ingerichte sportactiviteiten (zoals de interfacs − wedstrijden tussen de studentenverenigingen van de buitencampussen− workouts of Antwerp Student League) als bij de individuele sportactiviteiten (zoals fitness of squash) zien ze mooie opkomsten. Bij deze activiteiten is een Plus Pass of sportsticker vereist en het succes daarvan zien ook zij groeien "op enkele uitzonderingen na, uiteraard". Een voorbeeld van zo'n uitzondering is het vrije badmintonnen op de buitencampussen. "Daar kwam vorig jaar telkens maar één duo opdagen."

Evident zijn deze grote opkomsten echter niet, zo getuigt Jonas Maselis, pro-senior van de UA Sportraad Stadscampus. Hij merkt een enorme shift op in en rond het studentenleven. "Een niet-sportgerelateerd voorbeeld is het voordrinken op iemands kot, in plaats van op café. De studenten lijken ook meer geïnteresseerd in ‘professionele nevenactiviteiten’, waardoor deelnames aan socialere activiteiten afnemen."

Hoe kunnen we de grote sportopkomst dan verklaren? "Studentenclubs zien samen sporten meer en meer als een kans om een band op te bouwen. Bovendien wordt de UA Sportraad steeds vaker als een studentenvereniging in plaats van als een sportclub aanzien. Hierdoor kunnen we meer dan ooit afspreken met andere verenigingen om deel te nemen aan sportieve activiteiten."

 

vinger aan de pols

Ondertussen wordt er een ruime waaier aan dergelijke sportieve activiteiten aangeboden. "Van bij de start van mijn functie in 2004 heb ik getracht het sportgebeuren om te vormen tot een platform waar elke student, ongeacht zijn achtergrond, zich welkom voelt", reageert Peter Verboven, commissaris van Sport aan UAntwerpen.

Hoe hij weet waar de studenten of medewerkers zich thuis bij voelen? "Door een jaarlijkse bevraging bij zo veel mogelijk studenten die geïnteresseerd zijn in sport." En hoe dat werkt? "De eerste jaren gebeurde dat op basis van informele gesprekken. En sinds een aantal jaren kunnen studenten via het inschrijvingsformulier van de Plus Pass een vragenlijst invullen. Hierdoor krijgen we een zicht op de sportbeleving binnen de universiteit en de voorkeuren van de sportende student hieromtrent." Zo heeft Peter via de Sportraad permanent een vinger aan de pols wat betreft alle evoluties binnen de studentengemeenschap.

In tussentijd wordt er verder ingezet op een meer recreatieve sportbeleving. "De verschuiving van een louter competitieve sportbeleving naar een meer divers aanbod heeft gezorgd voor een grote instroom van studenten die de gezondheidsvoordelen van beweging koesteren", vervolgt Peter. Mens sana in corpore sano, jawel. Zowel rector Herman Van Goethem als het departementshoofd Sociale, Culturele en Studentgerichte diensten scharen zich achter dit motto. Hierdoor blijkt een gepast sportaanbod verzekerd.

 

meer dan sport

De naam Plus Pass zegt het al: het gaat om meer dan sport. Ook cultuuractiviteiten zijn inbegrepen in het Plus-pakket. Dat cultuuraanbod wordt dan wel aangeprezen door onze universiteit, maar Jonas merkt op dat er nog veel studenten onvoldoende beseffen dat er ook culturele activiteiten aangeboden worden. "Maar dat ligt aan de foute perceptie van studenten", verduidelijkt hij. "De sportdienst van de universiteit informeert hierover immers op regelmatige basis."

Ook de reizen die worden aangeboden – met uitzondering van de skireis – spreken een beperkt publiek aan, aldus Jarno Sellicaerts, Media van de Sportraad Buitencampus. Nochtans moet ook die skireis inboeten aan populariteit. "Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn de prijzen dan ook gestegen, en is er ook gewoon meer concurrentie."

 

verscheidenheid

De aangeboden workoutsessies worden gekenmerkt door hun breed publiek. Die diversiteit waar Peter zo aan werkt, is op de interfacs dan weer minder aanwezig. "Daar is wel een directe verklaring voor", zegt Wouter Van den Bogaert, prosenior van de Sportraad Buitencampus. "De interfacs worden in ploegverband gespeeld. Wilrijkse studentenclubs leveren ploegen aan die voornamelijk bestaan uit schachten, praesidia en commilitones."

Of de interfacs aldus moeilijker de doorsneestudent bereiken? "Nee, deze activiteiten zijn wel goed gekend door de Wilrijkse studenten", merkt Wouter op. "Er is gewoon een minder divers sportpubliek op de buitencampussen." De oorzaak van de kleinere verscheidenheid ligt dus bij de Wilrijkse clubs: "Als die een diverser publiek aan weten te spreken, zal er vanzelf een uiteenlopend publiek aanwezig zijn", vermoedt Wouter.

"Het is Peter alvast gelukt om een platform te creëren van sportende studenten. Dagelijks zien we studenten van verschillende achtergronden passeren om op het Sportkot te sporten", besluit Jonas. "Dat is zeker iets waar het Commissariaat van Sport heel trots op mag zijn."