homoglief

het laatste woord

28/03/2022

Je zal het maar voorhebben: het ligt op het puntje van je tong en toch kan je er niet opkomen. Dat ene woord ontglipt je keer op keer. Ook dit jaar schiet dwars alle schlemielen in zulke navrante situaties onverdroten te hulp. Maandelijks laten we ons licht schijnen op een woord waar de meest vreemde betekenis, de meest rocamboleske herkomst of de grappigste verhalen achter schuilgaan. Deze editie ontcijferen we de ‘homoglief’.

Waarom staan wij, homo sapiens, zo eenzaam bovenaan de voedselketen? Qua roversinstinct leggen wij het nog altijd af tegenover de tijgers, maar tóch zijn wij het die de bovengenoemde tijgers in kooitjes naast Antwerpen-Centraal deponeren, niet omgekeerd. Goed, misschien kan een chimpansee wel een prima spelletje Simon Says op de mat leggen voor een handje pinda's, maar ik moet de eerste primaat die de verbanden en parallellen die ik de afgelopen twee jaar heb gelegd nog tegenkomen. Inderdaad, wij mensen kunnen iets waar de dierenwereld nog ver in achterblijft: ingewikkelde verbanden leggen. Zat er mRNA in de soep van Ben Weyts? Kwamen de bloedende tepels van Bart de Wever na de Antwerp 10 Miles door 5G-straling? Verwerkt Jeroen Meus kindervlees in zijn 'rustieke stoemp op oma's wijze'? Alles is met elkaar verbonden, en wij, de gewone burger, zijn de dupe! Al maanden dwarsboomt de elite mij bij het publiceren van mijn onderzoeksresultaten door dat ene wapen in te zetten dat stilaan wél op gelijke hoogte komt met het menselijk brein: algoritmes. 

 

Ge1ukkig h0uden w1j n0g alt1jd wat trucje5 acht3r d3 hand 0m de2e alg0r1tmes te 0mzeil3n. De kan5 b35t44t d4t u z0nd3r al te v33l m0e1te de br1j d1e u v00r u z13t pr1ma kunt le2en. Bl1jkb44r 1s 0n5 ass0c14t13ve v3rm093n z0 g0ed 0ntw1kk3ld d4t w1j m44r b1jz0nd3r w31n1g m0eit3 h03v3n te d03n 0m de '0' 4ls 33n 'o' te l3z3n. Z3lf5 de '3' k4n m3t w4t m3nt41e 9ymn45t13k 0m93b093n w0rd3n t0t 33n 'e', al 1s h3t m44r 0md4t d13 1n d3 v3rt3 wat w3g h33ft v4n 33n 0m93k33rd3 h00fdl3tt3r 'E'. M3t 4nd3r3 w00rd3n z0u j3 kunn3n z3gg3n dat 'e' 3n '3' homogliefen z1jn. D3z3 h0m0gl13f3n w0rd3n v33lvuld19 g3bru1kt 0m u1t h4nd3n t3 bl1jv3n v4n d3 1nt3rn3tp0l1t13: tw33tt3 j3 0v3r 'corona' 0f 'vaccins' l4g j3, 4fh4nk3l1jk v4n j3 m3n1ng 0v3r d3sb3tr3ff3nd3 0nd3rw3rp3n, 4l sn3l 0nd3r d3 l03p v4n d3 Tw1tt3rm0d3r4t0rs, m44r 6ij h3t 93bru1k v4n 'c0r0na' 3n 'v@ccin' bl33f j3 v00rl0p1g bu1t3n sch0t. Sch44km4t, 4lg0r1tm3s. 

 

H3l44s бlijƒł ∂3 00яl09 Tu55ən đ3 дlg0ri™es eи ө 'v00®vэcђ3ґ5 √an ҥ3ť vяŸe ш00я' 9 alłi)d \/00rTядz3n. Мα®k Zυcҡәґb3r9 ћ33ft, 1п al z¥ñ яepti!iaaп53 шӱ$h31d, 0nÐ3гłu33əи d00® đat 33и ‘1’ en əəп ‘i’ и09@l s3гҡ 0p 3lҡ@@r lӱkən. ÐƢƢ®0m ш0яdt ҥet laиgz@@m@@n tijd 0m !ə†s łe d03и ω4t !қ v00яh33п и09 n°°it 9ed@@и h€6: 1k 9a ђəł м3и5əlijқ3 və®m09eп 0m veяaиd3п en ©o®®3la1e5 łe z13n to† h3ł uiłeяst3 0pґekk3п. M3t 33и бəətj3 f4nt4$i3 1s 33n ‘ωəəи þr1ma ‘w’, 3n kaи đєд g0əd d00я v00г əən ‘A’. Fl1иk дl90яi™ə d@t ҥ1€r 9 шӱs vił k@п. Ð13 00r d3 m@55@m3i4 9eïиd0©tя1п33rd3 5ҫh@p3п 2vll3п 5mull3и @n mӱп @@и5tддпd3 @rłik3l3п! 2e9 иu z3lf, 33n @rłik3l als “ӸӕӂƏ *Ф &Шfl>”, бij шi3 2ou d@ł иu иiət d3 ¤g3n 0p3и3n?