GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: WAAR KAN JE TERECHT?

stuvers aan het woord

09/10/2023
🖋: 

Waar zijn de leden van De Studentenraad zoal mee bezig? Het roze logo verschijnt te pas en te onpas in de mailbox, maar wat doen ze naast mailen? Achter welke nieuwe initiatieven aan de universiteit schuilt stiekem De Studentenraad, op welke manieren beïnvloeden ze het dagelijks leven van de student? Om daarachter te komen neust dwars in de projecten van De Studentenraad. In deze editie heb ik het met Stacey Osei, Coördinator Samenleving en Ethiek, over grensoverschrijdend gedrag. 

Stacey vertelt dat studenten regelmatig aankloppen bij De Studentenraad om grensoverschrijdend gedrag te melden. “We merken dat studenten vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun klachten.” Hoewel er inderdaad verschillende meldpunten zijn voor studenten, professoren en doctorandi, zijn die niet altijd even makkelijk te vinden. Daarom geven we hier een overzicht van de verschillende meldpunten die er zijn voor verschillende scenario’s. 
Ben je als student slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag door een medewerker van UAntwerpen, meld je dat bij een vertrouwenspersoon naar keuze. Zij bieden ook een luisterend oor en geven advies en ondersteuning bij eventuele verdere stappen. Indien je dat wenst, kan je ook eerst een facultaire ombudspersoon aanspreken die je dan zal doorverwijzen naar de juiste instanties. 

Ook doctorandi die getroffen worden door grensoverschreidend gedrag door een personeelslid van UAntwerpen kunnen zich richten tot een vertrouwenspersoon naar keuze. Enkele van hen richten zich specifiek op doctorandi. 

Als je als student getroffen wordt door een andere student, meld je dat bij de studentenbemiddelaar. Net als wanneer je als student te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag door een medewerker, kan je ook in dit geval eerst naar een facultaire ombudspersoon stappen die je dan zal doorverwijzen.. 

Word je met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd op je stage, kan je dat melden bij de stagebegeleider, de voorzitter van de stagecommissie of een vertrouwenspersoon naar keuze.

Momenteel werkt De Studentenraad vooral rond duidelijkere communicatie rondom de verschillende meldpunten. “Er was vorig jaar heel wat te doen rond die aanspreekpunten omdat het nog in te veel gevallen onduidelijk bleek te zijn waar slachtoffers grensoverschrijdend gedrag kunnen melden. Dat is enorm belangrijk omdat we merken dat duidelijke communicatie de drempel om een melding te doen enorm verlaagt. Hoewel de communicatie al wel een stuk beter is dan voordien, blijven we stappen in de juiste richting zetten. In de toekomst zouden we bijvoorbeeld graag een duidelijkere verwijzing naar de meldpunten zien op het studentenportaal en de website van UAntwerpen.”