even evident als powerpointslides

15/12/2021
🖋: 

Vorige maand rolde de Studentenraad een enquête rond lesopnames uit, opvallend laat in het semester en nagenoeg volledig naast de petitie van Ilse stroobant. We vroegen Arne Cobben, Coördinator Onderwijs en persoonlijke reus van Het Bureau, waarom het dossier nu pas op de agenda komt, wat er uit de enquête blijkt en hoe het verder moet.

Dat de Studentenraad geen dossier klaar had liggen bij de start van het academiejaar heeft meerdere redenen. Zo hebben enquêtes onder studenten afnemen tijdens de zomervakantie weinig zin. Maar de hoofdredenen blijkt vooral de discrepantie tussen de communicatie van het departement Onderwijs en het daadwerkelijk gevoerd beleid te liggen. “Het gesprek over lesopnames in het kader van blended learning gaat al ver voor corona terug.”, legt Arne uit. “Zowel de universiteit als de Studentenraad zijn daar al vaak over in gesprek geweest. Corona heeft dat dossier een heel ander perspectief gegeven: plots was er geen kwestie meer van wat er kon, het moest gewoon. Bij de aanvang van dit academiejaar heeft de universiteit bewust gekozen lesopnames te blijven aanmoedigen maar ze wilde vooral inzetten op les op campus, ook omdat de studenten daar erg vragende partij naar waren. In de loop van het semester zou er per vak of opleiding gekeken worden naar hoe meer lesopnames geïntroduceerd konden worden, want ook voor corona werden al veel lessen opgenomen. Daarbij is de vraag vooral of het aanbieden van lesopnames haalbaar en zinvol is en hoe dat werkt bij bijvoorbeeld practica. Omdat het departement onderwijs grotendeels akkoord gaat met ons standpunt had dat dossier voor ons niet de hoogste prioriteit bij de start van het nieuwe academiejaar. Er zijn andere dossiers met een zekere hoogdringendheid zijn die we door corona tijdelijk opzij hebben moeten schuiven, mentaal welzijn en mobiliteit bijvoorbeeld.”

Toch heeft de realiteit de principiële overeenkomst tussen de Studentenraad en het departement Onderwijs ingehaald. Uiteindelijk leidde dat dus tot een enquête. Arne: “We merken enkele docenten door een aantal zorgen worden tegenhouden. Een grote daarvan is studiebelasting: als studenten naast hun cursus en hun lessen volgen ook nog eens al de lesopnames moeten herhalen wordt het aantal uren per studiepunt wel erg hoog. Daarbovenop vreest de universiteit dat lesopnames zouden zorgen voor uitstelgedrag. We zijn dus eenvoudigweg gaan vragen bij studenten hoe het zit. Met wat er uit deze enquête is gekomen kunnen we minstens een deel van die zorgen wegwerken. Ja, studenten spenderen meer uren aan een vak, maar de flexibiliteit die daar tegenover staat, compenseert ruimschoots.” 

“Ik blijf van mening dat lesopnames gewoon een studietool zijn. Er gaan ook studenten zijn die hun boek twintig keer lezen om hun cursus van buiten te blokken. Ook dat is meer werklast dan de bedoeling is. Lesopnames zijn een waardevolle bijdrage voor alle studenten, ze moeten eigenlijk even evident zijn als powerpointslides. In vele landen is dat ook zo, het hoger onderwijs in Vlaanderen staat op dat gebied wat achter.”, ligt Arne toe. Er zijn ook andere redenen waarom die lesopnames goed scoren bij studenten. Sneller lessen luisteren bijvoorbeeld. “Daar speelt ook weer dat flexibiliteitsargument. Niet alleen wanneer je een les kan volgen, maar ook hoe je een les volgt. De snelheid waarmee verschillende studenten informatie opnemen varieert. Als een professor traag genoeg gaat om iedereen mee te krijgen, dwalen sommigen net af. Zulke studenten studeren misschien liever thuis aan een hoger tempo.”

Los van de argumenten waarom lesopnames ook in coronaloze tijden een goed idee zijn voor alle studenten blijft er voor een bepaalde groep studenten een hoogdringendheid, studenten die nood hebben aan bijzondere faciliteiten zoals, maar zeker niet beperkt tot, de werkstudenten. Arne knikt: “We hebben nu meer dan 7 000 respondenten, daarvan hebben zeker 5 000 de open vragen ingevuld. We bundelen die per faculteit om ook op dat niveau in overleg te gaan over de best practices en de werkpunten. We gaan specifiek voor de werkstudenten ook nog apart informatie verwerken zodat we daar gericht op kunnen werken. De stijgende cijfers hebben ons hoe dan ook opnieuw richting verplichte opnames gestuurd, maar we moeten vermijden dat voor alle studenten, maar zeker voor die specifieke groep, weer een koude douche wacht wanneer de vierde golf gaat liggen.”