archeologen vinden sporen van onderwijs in gebouw UAntwerpen

doorbraken

07/03/2021

Bij opgravingen in een gebouw van de universiteit van Antwerpen in het hart van de stad hebben archeologen sporen van onderwijs aangetroffen. Dat meldt UAntwerpen in een persbericht.  

De archeologen die uit angst voor de roem anoniem wensen te blijven, spreken van een uiterst uitzonderlijke ontdekking: “We waren eigenlijk op zoek naar het skelet van een mammoet die zo’n half miljoen jaar geleden heeft geleefd in deze contreien. Na zeven jaar graven wilden we de handdoek in de ring gooien. Net op dat moment deden we deze vondst die alle verwachtingen overtreft.”  

Krijtrestanten en een authentieke beamer die op de Vlaamse markt te verkrijgen was in de derde eeuw na Christus wijzen er volgens de archeologen op dat jongeren reeds voor vijfhonderd na Christus van onderwijs konden genieten op de plaats van de huidige universiteitsgebouwen. Waarom daarna niet meer, durven de archeologen niet met zekerheid zeggen: “Waarschijnlijk brak op een gegeven ogenblik een epidemie uit en werden jongeren gedwongen thuis te studeren. Een paar maanden lang is zo’n toestand houdbaar, maar na verloop van tijd brak logischerwijs de veer bij zowel studenten als docenten. Zo kende het onderwijs op de gronden van UAntwerpen voortijdig een einde.”  

Ook historicus Herman Van Goethem is verbaasd: “De gebouwen van UAntwerpen hebben een lange en veelzijdige historie. Tot daar niets nieuws. De vondsten wijzen er sterk op dat in de gebouwen in het verleden op structurele basis onderwijs werd gegeven. Nee, natuurlijk zag ik dit niet aankomen.” 

Van Goethem heeft ook een suggestie in petto voor het huidige bestuur van Universiteit Antwerpen: “Als de opgravingen klaar zijn, wat nog enkele jaren kan duren natuurlijk, moet de universiteit misschien weer aanknopen bij haar verleden en voor een miniem gedeelte opnieuw onderwijs aanbieden. Ik zou dat bijzonder mooi vinden.” 

Omdat niet uit te sluiten valt dat de archeologen op nog meer opzienbarends stoten, zullen alle gebouwen nu zekerheidshalve voor onbepaalde duur leeg staan. Universiteit Antwerpen benadrukt dat dat aan haar werking niets verandert.