Vrachtverkeer door volkstuintjes

Dokter Dirk Van Duppen over fijn stof
04/10/2008

Een ander belangrijk thema dat in dit dossier speelt, is volksgezondheid. In de discussie rond de impact van de Oosterweelverbinding op de leefbaarheid van de stad krijgen twee woorden in het bijzonder heel wat aandacht: fijn stof.

Het milieueffectenrapport (MER) dat BAM over haar tracé liet opstellen komt tot de conclusie dat “de Oosterweelverbinding geen aantoonbare invloed heeft op de concentratie van fijn stof”: die zal met andere woorden niet verhogen, noch verlagen. Toch noemt BAM de Oosterweelverbinding “een belangrijk deel van de totaaloplossing voor het huidige fijn stof”: “minder files, meer openbaar vervoer en meer transport over water.” Een aantal medici plaatste ernstige vraagtekens bij die conclusie. Eén van hen is Dirk Van Duppen, arts voor Geneeskunde voor het Volk, en lid van de districtsraad in Deurne voor de PVDA.

 

Dirk Van Duppen In Antwerpen overschrijden we nu al systematisch de Europese normen voor fijn stof. Ik begrijp niet dat een project dat zoveel kost een status quo nastreeft in plaats van een verbetering van de fijnstofproblematiek in de stad. Bovendien verschuift het tracé van BAM de concentraties van fijn stof: het Zuid en het Kiel zullen er minder last van hebben dan nu, terwijl het fijnstofgehalte in het oosten en noorden van Antwerpen, in Deurne en Merksem dus, alleen maar zal toenemen. Maar in Deurne zit je nu al met een enorm kruispunt van autostrades. Uit een klein onderzoek in onze huisartsenpraktijk bleek dat zesenveertig procent van onze jonge patiëntjes al een puffer gebruikt had, tegenover vier procent in een landelijke praktijk. Natuurlijk komen veel van die kinderen bij ons uit gezinnen waar er gerookt wordt of die in minder goede woningen leven, maar het verschil is zó groot dat je niet kan ontkennen dat het verkeer er iets mee te maken heeft. Dan is zo'n project toch waanzinnig? Zeker als je weet dat er betere en bovendien goedkopere alternatieven zijn.

 

U staat achter het tracé van stRaten-generaal?

Van Duppen Dat zou een hele verbetering zijn. (schamper) Alleen hebben zij geen prestigieuze brug natuurlijk. Ook het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel zou veel verschil maken (de opbrengst van die tol is voor BAM, nvdr). Negentig procent van het vrachtverkeer is niet voor Antwerpen: het gaat om doorgaand verkeer, dat dus helemaal niet in de volkstuintjes moet zijn!

 

Volgens de Vlaamse regering zal er toch ook aan het milieu gewerkt worden? Investeringen in het openbaar vervoer maken onderdeel uit van het Masterplan Mobiliteit.

Van Duppen Het project met BAM is een PPS-constructie (publiek private samenwerking, nvdr). Dat is op korte termijn goed voor de overheid omdat ze zo zaken kan uitvoeren die ze anders niet zou kunnen financieren, maar het is natuurlijk wel het privébedrijf dat de winst opstrijkt. BAM wil met andere woorden vooral veel tolgeld en dus veel verkeer. In het Masterplan zijn er inderdaad enkele investeringen voorzien in tramroutes en de bruggen van het Albertkanaal. Nieuwe bijkomende investeringen in verkeer over water en openbaar vervoer zijn de komende vijfendertig jaar echter uitgesloten, zolang de Lange Wapperbrug niet is terugverdiend. Erger nog: nieuwe technieken - zoals bijvoorbeeld het voorstel van professor Allaert om een containertunnel van Linker- naar Rechteroever te bouwen - of transportsystemen die concurrentieel zouden zijn met de tol van de Lange Wapper zijn uitgesloten. Dat vind ik zeer cynisch.

 

zie ook: Oosterwel en wee, Welles! Nietes! en