Speciaal voor u

Waarom Sofia, Aescu of de Wikings bestaan
01/04/2004
🖋: 
Auteur extern
Maaike Van Overloop

De laatste tijd is er onduidelijkheid gerezen over de taken en het doel van de faculteitsverenigingen. Dat ze leuke feestjes organiseren waarop, uiteraard, niet alleen de mensen van de eigen faculteit gevraagd zijn, is iedereen wel meer dan duidelijk. Maar wat doen deze mensen dan nog dat zo belangrijk is dat VUAS hen daarin moet steunen?

Veel van deze studenten hebben, naast hun ambt in het praesidium, ook een plaats in onderwijscommissies, faculteitsraden of de onderwijsraad. Hierin vertegenwoordigen ze, voor alles wat hun departement of faculteit aangaat, alle studenten die met hen dezelfde koers varen. Uiteraard hebben niet alle praesidiumleden zo’n ambt, maar in de meeste praesidia zitten er toch minstens één of twee. Op die manier bouwen ze een brug tussen de faculteitsvereniging en het decanaat. Op zich is dit een heel belangrijk gegeven. Naar de buitenwereld toe is een faculteitsverenging immers het uithangbord. Zij staat voor alles wat bij die specifieke studie hoort.

 

Mis

En hier loopt het helaas al te vaak mis. Op veel decanaten vinden de vertegenwoordigers geen gehoor. In sommige gevallen gaat men ervan uit dat de faculteitsclub uit een bende feestende zwijnen bestaat. In andere departementen stellen we vast dat beleidsmedewerkers niet eens weten dat er praesidiumleden in hun raden en commissies zitten. In beide gevallen zijn ze mis. Deze mensen maken er vaak een full time job van om de belangen van hun medestudenten op alle vlakken te verdedigen. Daarnaast zorgen ze er ook nog eens voor dat jullie af en toe een leuke avond hebben met alle medestudenten, dat je de mensen uit de andere jaren leert kennen, maar vooral dat je op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt op onderwijsvlak. Daarom is het zo belangrijk dat de decanaten en beleidsmedewerkers deze studenten, net als alle andere studentenvertegenwoordigers, erkennen in hun functie en hun werk.

 

Laten we een voorbeeld geven van wat studentenvertegenwoordigers en faculteitskringen met vereende krachten nogal vlot bereikt hebben. Eén van de agendapunten op een onderwijsraad dit jaar was de goedkeuring van de academische kalender voor volgend jaar. Bij het versturen van de agenda merkten de praesessen één en ander op wat echt niet door de beugel kon. Zo zou de ontspanningsweek na de examens samenvallen met de krokusvakantie in het secundair en basisonderwijs. En dat betekent een duurdere skivakantie natuurlijk.

 

Schuchter

Vrij snel vonden ze een oplossing: we hebben namelijk nog 7 dagen vakantie na het feestgewoel van 1 januari. In plaats van dan eerst nog een lesweek in te lassen, begint de examenperiode nu onmiddellijk na de kerstvakantie. Zo valt de ontspanningsweek een weekje eerder. Binnen enkel uren waren de studentenvertegenwoordigers uit de onderwijsraad, waar over dit soort dingen gestemd wordt, op de hoogte gebracht van het probleem én de oplossing. Deze konden dan samen verder overleggen en unaniem voor de vernieuwde kalender kiezen.

 

Uiteraard gaan de taken van een faculteitskring ook verder. Zo is Aesculapia regelmatig in overleg met Leuven, Gent en Brussel wegens het invoeren van een contingentering voor artsen; zorgt Sofia voor infosessies over notariaat en advocatuur, worden er regelmatig jobbeurzen georganiseerd door verschillende faculteitskringen, en blijven ze in alles hun leden informeren.

 

We zien echter dat in de loop van dit academiejaar het decanaat toch opnieuw schuchtere stappen naar de faculteitskringen heeft gezet. Zo is er terug aan de kring gevraagd om de nieuwe studenten toe te spreken op de eerste dag van het academiejaar. Er wordt met hen overleg gepleegd om met behulp van voordrachten en infosessies de overstap naar de tweede cyclus vlot te laten verlopen en zelfs op de grote infodag van de UA waren het veelal praesessen die de aankomende studenten toespraken.

 

Algemeen kunnen we dus stellen dat, hoewel de meeste decanaten de faculteitskring nog lang niet altijd als gesprekspartner zien, ze er toch belang aan beginnen te hechten. De faculteitskringen willen immers ook niet in een slecht daglicht staan en proberen de pers op een positieve manier te halen. Zo maken ze duidelijk dat ze echt het uithangbord van hun faculteit zijn…

 

 

Maaike Van Overloop
Namens het VUAS-praesidium 2003-04
Michael Verdonck, Jurgen Schelfout, Carla Clé, Giovannit Gijsels, Kris Cox en Maaike Van Overloop