Ontevredenheid over rondetafelgesprekken VVS

03/03/2009
🖋: 

Afgelopen vrijdag stelde de rondetafel van VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) een nieuwe Raad van Bestuur voor. Deze moet nog verkozen worden door de Algemene Vergadering. Vanuit Antwerpse hoek klinkt er alvast scherpe kritiek.

Voor de koepel van de studentenraden van de associatie Leuven (StAL) was eind december vorig jaar de maat vol. VVS functioneerde niet meer naar behoren, volgens voorzitter Thijs Smeyers. De Leuvense studentenraden stapten op. Daarmee volgden ze het voorbeeld van LOKO, de studentenraad van de KULeuven. Die verliet drie jaar geleden al VVS uit onvrede met de interne werking.

 

De belangrijkste breekpunten waren, volgens Smeyers, een gebrekkige achterbanwerking, een aftakelende representativiteit en te veel macht voor de stafmedewerkers tegenover de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Ook de politiek linkse koers van VVS ergerde hem. Geconfronteerd met deze kritiek zag de Raad van Bestuur van VVS zich genoodzaakt op te stappen. Door middel van diverse rondetafelgesprekken hopen de Vlaamse studentenvertegenwoordigers VVS terug op de rails te krijgen, en een nieuwe structuur voor de organisatie uit te denken. Jeroen Vansina, voorzitter van de associatie Studentenraad Antwerpen, volgt de besprekingen met argusogen. Ten persoonlijken titel heeft hij heel wat kritiek.

 

“Alleen al de samenstelling van de rondetafel: het zijn weer de universiteiten en grotere hogescholen die de lakens uitdelen. De grotere instellingen hervormen VVS. De kleinere hogescholen blijven aan de kant staan. Dat kan natuurlijk niet. Een van de breekpunten van StAL was immers het gebrek aan achterbanwerking.”

 

Dat bleek ook afgelopen vrijdag, toen er een nieuwe Raad van Bestuur werd voorgedragen. Er waren acht kandidaten. “Geen enkele kandidaat kwam van een hogeschool”, constateert Vansina. “Niemand stelde zich de vraag hoe dat komt.”

 

Uiteindelijk koos de rondetafel voor Klaas Keirse en Bert Vandekendelaere, de voormalige voorzitter en ondervoorzitter van LOKO, Thijs Verbeurgt van de UGent en Jonas Vincken van de UA en voormalig bestuurslid.

 

Vansina wijst er fijntjes op: “Geen enkele vrouw zit in de nieuwe Raad van Bestuur. Gertie De Fraeye en Julie De Fraeye van de oude Raad van Bestuur hadden zich nochtans kandidaat gesteld. Over hun deelname werd echter geen consensus bereikt. En het was tijd voor de laatste trein. Dat maakt dat we nu met een universitair mannenteam zitten. Representativiteit: nihil.”

 

“Enkel Jonas Vincken is van de oude Raad van Bestuur overgekomen”, vervolgt Vansina. “Dat is geen goede zaak. De Raad van Bestuur staat nu veel zwakker dan vroeger. De expertise van de vaste stafleden zal in fel contrast staan met de onervarenheid van de nieuwe Raad van Bestuur. Net daarom is StAL enkele maanden geleden uit VVS gestapt.”

 

De redenen waarom er geen beroep meer wordt gedaan op de expertise van de oude Raad van Bestuur zijn eerder flauwtjes volgens Vansina. “Verder gaan met de oude ploeg zou een slecht signaal geven aan de buitenwereld. Tegelijkertijd zouden er ook persoonlijke vetes zijn geweest tussen voormalige bestuursleden en bepaalde studentenraden.”

 

Op de Algemene Vergadering van 12 maart zal de nieuwe bestuursploeg wellicht verkozen worden. Vansina vindt dit niet verstandig. Hij besluit: “Ik geloof sterk in VVS. Ik denk echter dat het momenteel niet de goede kant uitgaat met de rondetafelgesprekken. Democratisch is het allemaal niet. Er wordt hervallen in de fouten die al jarenlang eigen zijn aan VVS. Het wordt er niet beter op, integendeel.”

 

Reageren? contact@dwars.be

Lees ook Onverhoopt overhoop