Voel je je goed in je vel op de UIA?

Een onderzoek naar studiecomfort
01/05/2003

Misschien wel, misschien niet. En daar kunnen we allemaal over meespreken, wie herkent zich niet in deze situaties? Je bent er eindelijk in geslaagd om één van de computers op de studielandschappen van de UIA in te palmen om je ‘already-long-overdue’-paper af te maken en net wanneer je van plan bent om je fantastische werk op te slagen op je diskette, vallen alle computers één voor één uit. Tja, je had maar elke vijf minuten je werk moeten bewaren.

Je bent helemaal afgezonderd op je kot druk aan het blokken wanneer je plots telefoon krijgt van één van je lotgenoten. Er is één van je examens vervroegd en je hebt plots nog maar een halve dag om die 300 bladzijden tellende cursus te herhalen en toch nog een geweldig examen af te leggen. Waarom konden ze dat nu niet enkele dagen geleden online hebben gezet?!

Tja, je had maar elke dag naar de valven moeten komen kijken.

 

Stel je tenslotte het volgende voor naar de hervormingen toe. Het academiejaar begint, je komt de eerste dag op de campus aan, je strompelt naar het studentensecretariaat, nog verdwaasd van de ongewoon vroege morgen, de voorbije maanden van zon, zeilen en veel vrije tijd nog vers in het geheugen. Daar krijg je plots je nieuwe lessenrooster in de handen gegooid. Tot dusver misschien wel spijt dat de vakantie gedaan is, maar nog geen echte problemen. Tijdens de volgende dagen krijg je van elke prof te horen welke boeken en cursussen je dit jaar weer moet verorberen. En dan dringt het tot je door: de cursusdienst! En omdat het nog niet erg genoeg is dat je elk jaar uren staat aan te schuiven in meterslange rijen, hebben ze nu de cursusdienst verhuisd naar een andere campus. Met de éénmaking van de universiteit zou het immers toch al te gek zijn om drie cursusdiensten te hebben; reorganiseren is de nieuwe trend op de UA.

Tja, je had maar moeten meedoen met de nieuwe webenquête.

 

Maar het is nog niet te laat!

Ieder jaar starten binnen de faculteit PSW een tiental leeronderzoeken. Elke groep houdt zich gedurende 2 jaar bezig met een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De bedoeling is in de praktijk geconfronteerd te worden met alle aspecten van een echt wetenschappelijk onderzoek. Eén van die groepen studenten heeft de zware opdracht gekregen om onder begeleiding van Prof. Dimitri Mortelmans en Britt Dehertogh mee te werken aan het onderzoek “Maak dat de ganzen wijs! Zijn er problemen met studiecomfort aan de UIA?”

 

Ridicule beslissingen

In het kader van de hervormingsplannen heeft de algemene studiedienst hen deze opdracht gegeven. De bedoeling is om de eerste opvang en studiebegeleiding van studenten enerzijds en het studiecomfort aan de UIA anderzijds te optimaliseren. Bij studiecomfort denken we bijvoorbeeld aan het gebruik van bibliotheek en studielandschap, de werking van de studenten-administratie en de toegankelijkheid van lesgevers.

 

In eerste en belangrijkste instantie zal er een webenquête verspreid worden onder de studenten. Vervolgens zullen de onderzoekende studenten de resultaten daarvan, samen met de gegevens van talrijke interviews die afgenomen werden bij het personeel van de verschillende studentgerichte diensten, gebruiken om de studiedienst bij te staan in hun beslissingen. Met andere woorden, dit onderzoek zal er voor zorgen dat er geen al te ridicule beslissingen worden gemaakt die ons studentenleven nog meer zouden kunnen verzwaren. Tegelijk zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden uit de fouten te leren en de nieuwe inzichten voor het goede te gebruiken, zijnde voor de student en zijn comfort.

 

Wanneer je dus één dezer dagen die enquête in je mailbox aankrijgt, wacht dan even voor je ze automatisch bij het SPAM gooit. Het is belangrijk voor het onderzoek om te weten te komen hoe de studenten tegen de dingen aankijken die met studiecomfort op het UIA te maken hebben. Bovendien heb je kans om één van de duo-filmtickets te winnen.

 

 

Meer info op www.uia.ac.be/comfort