Reisbureau UA

Met de universiteit de wereld rond
19/09/2010
🖋: 

De wereld is een boek en zij die niet reizen, lezen slechts een bladzijde. Met die gedachte stuurt de dienst Internationale Samenwerking (dIS) van de universiteit elk jaar haar zonen en dochters uit. Op velerlei manieren kan de UA-student het buitenland en dus zichzelf gaan ontdekken. Een overzicht!

Erasmus

Een uitwisselingsprogramma tussen Europese universiteiten. Elke student komt hiervoor in aanmerking. Je hoeft geen bolleboos te zijn. Het correct afhandelen van de papierwinkel is het zwaarste onderdeel van de selectieprocedure. De infosessies vinden plaats in februari.

 

Erasmus Belgica

Studeer eens in Brussel of Wallonië. Goed voor je kennis van het Frans of Duits, dichtbij huis en bovendien voorzien van een mooie beurs.

 

Erasmus Mundus

Studeren buiten Europa. Dit kan via facultaire of institutionele akkoorden. Vooral de faculteit TEW biedt een uitgebreid assortiment aan bestemmingen aan: Argentinië, Canada, Hong Kong, India, Japan, Mexico, Puerto Rico, Thailand, Uruguay, VS of Zuid-Afrika. Dankzij de institutionele akkoorden naar het buitenland trekken, kan nadat een jury je dossier heeft goedgekeurd en na een verplicht interview. Bestemmingen zijn de VS, Australië, Québec (Canada), Zuid-Afrika, Singapore, Mexico of Taiwan.

 

Stage

Als je graag stage wilt lopen in het kader van je studies, dan kan ook dit in het buitenland. De stage kan academisch erkend zijn, waardoor ze deel uitmaakt van je curriculum. Dit hoeft echter niet. Ook zonder academische erkenning kan de stage gevaloriseerd worden met de ‘Europass’. Naar goede gewoonte zijn er ook voor de stages financiële tegemoetkomingen.

 

Stage Zuiden

Een stage in een ontwikkelingsland. Hiervoor moet je voornamelijk zelf uitvogelen waar en hoe je stage loopt. Professoren en organisaties die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking kunnen je op weg helpen. Wel door de universiteit geregeld, is de klinische stage die een dertigtal studenten Geneeskunde jaarlijks ondernemen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Het departement Biologie organiseert dan weer tweejaarlijkse tropische stages naar Tanzania en sinds kort kunnen een beperkt aantal studenten in de Rechten stage in India lopen.

 

Studiereis Zuiden

Binnen het kader van je eindwerk of scriptie kan je naar het Zuiden (derdewereldlanden, nvdr.) voor een casestudy of veldonderzoek. Ook hier neem je best contact op met professoren actief in ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) of bij de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS). Specifiek kunnen bio-ingenieurs naar Zuid-Afrika en die van TEW naar Goa in India. Inleefreizen USOS Exposure ervaringen in het Zuiden. USOS organiseert jaarlijks inleefreizen van een zestal weken naar Congo, Marokko, Tanzania en Nicaragua. De reis vindt plaats in de zomer, nadat de student zich er doorheen het academiejaar heeft op voorbereid via allerlei weekends, sessies en lezingen.

 

VLIR-UOS reisbeurzen

Jaarlijks trekken een veertigtal UA-studenten dus naar het buitenland voor een stage, hun thesis, ... Als je gedurende een maand of langer in een ontwikkelingsland verblijft dat op de landenlijst van VLIR-UOS staat, kom je in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding van 1000 euro. Begin oktober vindt hierover een infosessie plaats.

 

Zomerscholen en zomercursussen

Ideaal voor wie geen langere periode naar het buitenland wilt. Sommige faculteiten kennen studiepunten toe voor het succesvol afsluiten van een zomercursus. Het Utrecht Network organiseert elk jaar internationale zomerscholen voor een vijftigtal studenten en professoren. Studenten van alle studierichtingen kunnen hiervoor kandideren. Meer info op www.ua.ac.be/dis