Kunnen wij het maken?

De nieuwe werven van de Universiteit Antwerpen
26/04/2011
🖋: 

Begin dit schooljaar had Antwerpen te kampen met een plaatstekort in het basisonderwijs. Meer dan 2.500 kinderen vonden geen plaats en om dit probleem op te lossen, werden er in allerijl containerklassen gebouwd en plannen opgesteld om in de toekomst een aantal nieuwe scholen bij te bouwen. Ook aan de Universiteit Antwerpen merkt men, mede dankzij de democratisering van het hoger onderwijs, een forse toename van het aantal studenten op: van 7.240 studenten in 2001 tot 13.000 dit jaar. Is de Universiteit Antwerpen klaar om de volgende generatie studenten op te vangen?

Zo vol als een aula

Menig student onder ons heeft het al eens meegemaakt, en dan zeker in het eerste bachelorjaar: je bent vijf minuutjes te laat voor een les en hoopt stilletjes binnen te kunnen sluipen zodat de prof vooraan je niet opmerkt. Tot je de deur van de aula opendoet en merkt dat er enkel op de eerste rij nog net een aantal plaatsen vrij zijn (of als je echt pech hebt, je op de trappen moet gaan zitten). De proffen, anderzijds, schrikken wem eens bij de eerste les van een semester als blijkt dat het toegewezen lokaal veel te klein is voor het aantal ingeschreven studenten. Sommige proffen proberen dit ‘euvel’ op te lossen door laconiek te stellen dat “de mensen die toch niet van plan zijn om op letten, dan maar beter thuisblijven”.

 

Bart Heijnen (algemeen beheerder van de Universiteit Antwerpen): “Het is natuurlijk zo dat we, met alle vooropgestelde plannen voor de buitencampussen, financieel op onze limiet zitten. We kunnen dus niet investeren om een eventuele inschrijvingsexplosie de baas te kunnen. Wat we natuurlijk wel kunnen, is schuiven met de uren. In tegenstelling tot het gewone onderwijsnet, is het hoger onderwijs niet gebonden aan vaste schooluren, en zullen we dus daar onze extra capaciteit moeten halen. We kunnen makkelijk lesuren ’s avonds inplannen.” Er bestaan natuurlijk nog andere oplossingen: er worden al een aantal lessen integraal opgenomen die je van thuis uit, in je luie zetel dus, zelf terug kan bekijken met de slides die de prof toont er overzichtelijk naast. Maar zolang deze projecten niet op grote schaal worden toegepast, zal men te maken blijven krijgen met overvolle aula’s.

 

Toch manifesteert het plaatsprobleem zich niet enkel in de aula. Steeds vaker is er een plaatsgebrek in de bibliotheek, waardoor het soms onmogelijk is om in de relatief kleine pc-ruimte een plaats te bemachtigen. De bibliotheek op de stadscampus werd nochtans geopend in 2007 en is daarmee een van de nieuwste gebouwen op die campus. Deze bibliotheek zal dus nog lange tijd moeten meegaan, maar de vraag is of de huidige beschikbare plaatsen zullen blijven voldoen, of dat er een steeds groter tekort aan werkplaatsen zal komen. Er zijn namelijk weinig uitbreidingsmogelijkheden. Eerlijk is eerlijk: een aanzienlijk aantal van de studenten die gebruikmaken van de bibliotheek, is niet verbonden aan de Universiteit Antwerpen, maar verkiest de rust en het comfort van onze bibliotheek boven de studieplaatsen van hun eigen onderwijsinstelling. Misschien kan onderling overleg hiervoor een oplossing bieden?

 

Grote verhuis op buitencampussen

Begin 2011 kondigde de Universiteit Antwerpen, samen met de Karel de Grote en de Artesishogeschool niet zonder enige trots de nieuwe Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (TIW) aan. Deze nieuwe faculteit zou vanaf 2013 de 1.200 hogeschoolstudenten Industriële Wetenschappen moeten integreren binnen de Universiteit Antwerpen. Om deze studenten in alle comfort te kunnen opvangen, wordt er een compleet nieuw complex opgetrokken op Campus Middelheim. Dit complex past in het groter project om de buitencampussen een nieuwe vorm te geven. “Het is de bedoeling dat de huidige lessen van Biologie en de Life Sciences volledig op Campus Drie Eiken gegeven zullen worden. Deze richtingen zouden dus verhuizen van Campus Groenenborger, waardoor de instroom van de nieuwe studenten TIW opgevangen kan worden”, aldus Bart Heijnen. “De extra capaciteit op Campus Drie Eiken die we daarvoor nodig hebben, zullen we realiseren door verbouwingen enerzijds en door een stuk nieuwbouw anderzijds, met name de bouw van een nieuw leslokaal.” De andere projecten op de buitencampussen zijn een nieuw gebouw voor de ICT en infrastructuur en een nieuwe studentenresto (zie ook dwars 65: ‘Campinaria - een club op instorten?’). Dit alles zou gerealiseerd moeten zijn tegen 2016. Momenteel zitten de plannen nog in de overlegfase met de stadsbouwmeester en kan over de precieze invulling nog niet meer worden verteld.

 

De rector verklaarde onlangs ook dat de Stadscampus volledig is afgewerkt, met de voorbije jaren onder andere de opening van de nieuwe bibliotheek, de Meerminne en de Aula Rector Dhanis. Toch betekent dit niet dat er niets meer gaat gebeuren op de Stadscampus: “In ons financieel plan voorzien we elk jaar een budget voor de heropwaardering van de oudere gebouwen op de Stadscampus. We zullen dus de komende jaren Gebouw R lokaal per lokaal renoveren zodat deze ook up-to-date blijven”, besluit Bart Heijnen.

 

Containeraula

Er staat in de toekomst dus nog veel te gebeuren op de Universiteit Antwerpen. Maar als de rector zijn wens van 15.000 studenten uitkomt, mogen de containeraula's voor op de Stadswaag alvast worden besteld. Waar is Peter Van Asbroeck als je hem nodig hebt?