Et alors?

editoriaal
29/11/2010

“المؤتمر-الدولي-بأنفيرس-بلجيكا-مكانة-ا”

 

Lap, we hebben het aan onze rekker. Hoewel dwars altijd open heeft gestaan voor discussie – via artikels, lezersbrieven, pro en contra’s - bleef u in uw studentenblad tot voor kort van populisme gespaard. Applaus voor onszelf!

 

Wat staat er echter in dit nieuwe nummer? Een opiniestuk van een student die zich vragen stelt bij de kwaliteit van een islamcolloquium dat onlangs aan de UA werd georganiseerd. Daarnaast vindt u de reactie van de voorzitter van het organiserende instituut terug. Inderdaad, dit blad is het recentste slachtoffer in een lange rij van door islamdiscussies gegijzelde media. Wat nu gezongen?

 

De kans dat uit een van beide kampen nu nieuwe reacties op de gepubliceerde opinies volgen is groot. Voor de rest van deze jaargang zullen dus ook in dwars verbale oorlogjes worden uitgevochten waar niemand op zit te wachten. Alvast onze excuses.

 

Tenzij ... tenzij de Antwerpse universiteitsstudenten eens diep zuchten en onder invloed van voormalig Frans president François Mitterand de magische woorden “Et alors?” uitspreken. Versta me niet verkeerd: onverschilligheid is slecht. Zeker studenten moeten niet vluchten in gemakkelijk cynisme en al wat fout loopt in de samenleving rustig fout laten lopen. Die islamdiscussies zijn echter niet constructief. Integendeel, elke nieuwe discussie lijkt vaak op geroep dat ons weer wat verder verwijdert van het doel dat de opiniemakers pretenderen na te streven. Laten we dus met zijn allen even ophouden de clash of civilizations in de media uit te vechten. Niet omdat de aanpassingen naar een nieuwe samenleving zo vlot verlopen. Wel om die aanpassingen niet nog meer te bemoeilijken.

 

Of deze houding verstandig is? Dat weet ik niet. Mijn idee is dat er de laatste jaren zoveel geroepen werd dat alle meningen nu wel bekend zijn. Tijd dus om even te zwijgen en de vele goede en slechte initiatieven die de verschillende ideologieën, culturen en bevolkingsgroepen dichter bij elkaar moeten brengen wat tijd te gunnen.

 

Het KVHV-Antwerpen haalde begin november nog het eindverslag van de Interculturele Dialoog onderuit omdat daarin de ‘richtcultuur’ bedreigd werd. Op 19 november werd in Brussel MANAvzw, het expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen, voorgesteld. In de loop van vorige maand trokken Europese, Palestijnse en Egyptische jongeren met het Europese studentenforum AEGEE twee weken samen op om elkaar beter te leren begrijpen. Wel, dat is allemaal goed.

 

En laten we het er vanaf nu niet langer over hebben.