De strijd om de student

Universiteit voert assertieve reclamecampagne
23/05/2012
🖋: 

Je hebt het ongetwijfeld reeds gemerkt: de Vlaamse universiteiten strijden met intensieve acties steeds feller om de toekomstige student, zo ook de Universiteit Antwerpen. Om het met een wervende slogan te zeggen: “campagnes voor nieuwe studenten, champagne voor de universiteit!”

Wie door de stad ronddwaalt, heeft zeker de nieuwe affiches van de Universiteit Antwerpen op trams, bussen en reclamepanelen gezien. Het lijkt echter vergezocht dat jongeren hun academische instelling werkelijk kiezen op basis van de beste slogan, dus waarom dan al dat advertentiegeweld? Departementshoofd Communicatie Jan Dries verklaart: “Onderzoek bij laatstejaars uit de regio Antwerpen heeft uitgewezen dat zij vaak niet weten dat er een hoogwaardige universiteit in Antwerpen is, waar je bijna alles kan studeren. We willen dat onze instelling een gezicht krijgt, dat je weet waarvoor je er terecht kunt.”

 

Vissen in een kleine vijver

Niet enkel onze alma mater richt zich tot jonge studiekiezers uit het het WAK-gebied (de regio Waasland-Antwerpen-Kempen, nvdr.), ook andere universiteiten overspoelen de Scheldestad met reclame. De oorlog om de student is losgebarsten, waarbij elke universiteit zoveel mogelijk jongeren uit andere steden wil aantrekken. Denk aan de ‘braintrain’-radiospot van de KU Leuven, of de campagne op Facebook van de UGent die expliciet Antwerpenaren aanspreekt. Jan Dries nuanceert: “Ik zou niet spreken van een reclame-oorlog, want ik kom vooralsnog goed overeen met de marketing- en communicatiemensen van de andere universiteiten. Wij willen zeker geen campagne voeren tegen andere universiteiten. We willen vooral onszelf bekend en geliefd maken. We vissen in dezelfde Vlaamse vijver en dat vispartijtje kan wat mij betreft best sportief verlopen.” Dries verklaart ook waarom Gent en Leuven regio-overschrijdend te werk gaan: “De Antwerpse regio is dichtbevolkt, dus wij hebben een hoog rendement per advertentie. Voor Leuven en Gent ligt dat anders. Hun instroom komt voornamelijk van buiten de regio.”

 

De hamvraag blijft hoe doeltreffend zo'n campagne is. “Ieder jaar doen we een effectiviteitsonderzoek. We meten bij de laatstejaars en hun ouders onder meer hoe de naamsbekendheid erop vooruit gaat en of ze onze universiteit zouden aanbevelen aan anderen. Op die twee terreinen hebben we enorme vooruitgang geboekt. Het werkt ook in de andere richting: een universiteit die stopt met campagne voeren, daalt meteen op deze parameters.” Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Overigens worden ook studenten betrokken bij het proces. “Met de masterstudenten Communicatie organiseren we projecten die in hun opleiding passen. Zo moeten zij een volledige campagne uitwerken. De studenten worden ook begeleid door een werkgroep waarin we intensief samenwerken met de opleidingen Marketing en Communicatie. De werkgroep geeft advies en beoordeelt de voorstellen van de studenten. Zij geven advies en beoordelen voorstellen op hun merites.”