codekrakers

in da club
12/04/2015

De student kent een druk bestaan. Nog niet volledig bekomen van de avond voordien, ontwaakt hij op het onmenselijke middaguur. Terwijl hij zijn ontbijtgranen doorspoelt met een halve liter Cara Pils, leert hij de laatste strofe van het Io vivat uit zijn hoofd. Het volgen van lessen staat vandaag niet op het programma, zijn vertrouwde clubje wel. dwars neemt een kijkje bij de verscheidene studentenverenigingen in Antwerpen en volgt regelateurs, lintjesmensen en zwerkbalspelers. Ditmaal is het codewoord EESTEC. Of Electrical Engineering STudents’ European assoCiation.

Het mag dan wel een mondvol zijn, EESTEC is eigenlijk gewoon dé studentenvereniging voor de studentus informaticus onder ons. Wie zich hierbij echter een sociaal onhandige nerdfighter voorstelt die zijn cyber/kamerspace nooit verlaat, heeft het grondig mis en moet zijn clichés eens herevalueren. 

 

EESTEC is een internationaal opererende organisatie met takken verspreid over heel Europa. Deze internationale samenwerking heeft al verschillende keren haar vruchten afgeworpen: EESTEC bood onder meer informatieve workshops en meer cultuur- en ontspanningsgerichte uitwisselingen aan over heel Europa. Afgezien van het vervoer zijn die zelfs gratis voor de deelnemers! Zo vonden er al evenementen plaats in Estland, Servië, Roemenië, Finland, Polen en Griekenland en recent nog keerden ze terug van een weekje Berlijn. “Informaticastudenten zijn niet snel geneigd zich te verplaatsen, en daarom willen we die korte verblijven extra promoten,” vertelt Thomas, Treasurer bij EESTEC. 

 

Maar ook Antwerpen zelf is inmiddels al een paar keer aan bod gekomen. Zo was hét evenement vorige zomer de AntwerPi. Daarbij werd er een minicomputer met camera, batterij en draadloos internet door middel van heliumballonnen de lucht in gestuurd om foto’s te maken van het gebied rond het MAS. Thomas was erbij: “Het weer was echt slecht, maar dat hield ons niet tegen het gevaarte de lucht in de sturen. Spijtig genoeg hebben de rukwinden er wel voor gezorgd dat het ding onbestuurbaar werd en het naar beneden is gevallen in het Willemdok, maar de foto’s, die hebben we gelukkig wel nog! Een erg leuke afsluiter van onze workshop.”

 

 

“Wat mij alleszins lang zal bijblijven zijn de twee cantussen die we hebben georganiseerd en die erg in de smaak vielen bij de studenten. In België een typische studentenactiviteit, maar in het buitenland is dit vaak totaal onbekend. Hoewel het even duurde voor ze gewend raakten aan de vele regels en de – in hun ogen – soms vreemde gewoontes, is dat altijd supertof geweest,” vervolgt Simon, PR-man bij EESTEC.

 

De voornaamste activiteit van EESTEC bestaat echter uit het informeren en het organiseren van lezingen over informaticagerelateerde onderwerpen die weinig of niet aan bod komen in de hoorcollege's. Professionals en belangrijke bedrijven komen dan uitleg geven over de vele jobmogelijkheden waaruit een pas afgestudeerde IT-student kan kiezen of ze gaan dieper in op een relevant, actueel onderwerp zoals bijvoorbeeld mobile app development.

 

Daarnaast brengt EESTEC studenten die een vakantiejob willen uitoefenen bij een IT-bedrijf, in contact met de juiste mensen. Zo kunnen studenten uitmaken waar hun interesses liggen, krijgen ze een idee over hun toekomstige loopbaan en doen ze bovendien hun eerste ervaring op. Een win-winsituatie, want voor de bedrijven betekent dit een rechtstreekse bron aan wervingsmogelijkheden waaruit al verscheidene vaste contracten zijn voortgevloeid.

 

Ook al zijn de activiteiten vooral gericht op studenten Informatica, je moet niet in deze richting zitten om deel te nemen. Een gezonde interesse voor IT is wel vanzelfsprekend om mee te kunnen met het jargon. Zo is er bijvoorbeeld het jaarlijkse Congress, of de algemene vergadering van EESTEC, waar twee vertegenwoordigers van elk lokaal comité aanwezig zijn, plus het internationale bestuur. “Dat zijn dan 130 studenten tezamen, die beslissen over de toekomst van EESTEC (verkiezingen van een nieuw bestuur, het huishoudelijk reglement aanpassen, enzovoort). De vergaderingen verlopen erg professioneel, en dat moet ook wel. Leuk en interessant om eens mee te maken,” zegt Thomas.

 

Tot zover het programma EESTEC en zijn werking. Sign out till next time and please remember: The Matrix is everywhere... and so is EESTEC.