Bedankt voor A stem

Jong en politiek geëngageerd
18/10/2012

Op 14 oktober trokken we naar de stembus om duidelijk te maken wie ons de komende zes jaar mag vertegenwoordigen op lokaal niveau. In Antwerpen kwam het verlies van Patrick Janssens en zijn stadslijst, niet in het minst voor hemzelf, hard aan. Anderen juichten, samen met de nieuwe burgemeester Bart De Wever, om de monsterwinsten die N-VA in de koekenstad en de rest van Vlaanderen boekte. Er dongen echter nóg mensen mee naar stemmen. dwars ging in de aanloop naar de verkiezingen op zoek naar AUHA-studenten die kandidaat waren op deze en gene lijst.

Alexander Dziri

 • 24 jaar, in 2012 afgestudeerd als Master in de Communicatiewetenschappen
 • 37e plaats gemeenteraad Antwerpen voor de sp.a (Stadslijst) (17/55 zetels)
 • 416 voorkeursstemmen, 37e opvolger

 

“Ik ben in de politiek terecht gekomen na deelname aan een focusgroep over cultuur. Die organiseert de s.pa om er punten voor hun programma uit te puren. Vervolgens ben ik op gesprek gegaan bij Kathleen Van Brempt. Nadat ik een eerste keer weigerde, werd ik gevraagd om met de burgemeester te komen spreken. Patrick Janssens heeft me uiteindelijk overtuigd om voor sp.a op de stadslijst te komen staan. Ik doe het om de urban culture een plaats te geven in de samenleving, om mensen te inspireren en te helpen. Als jongere heb ik het gevoel dat ik kan wegen op de lijn van mijn partij. Ik ben alleszins in de politiek gestapt met de idee dat dat mogelijk is; gewoon je mond opentrekken op de juiste manier en op het juiste moment.” Of Dziri nooit het gevoel had dat hij diende als louter lijstvulsel? “Ik ben daar nuchter in. Ze willen mij er niet bij omdat ik tof ben of een knap gezicht heb maar omdat ik een goede aanvulling ben. Ik zie mijn kandidatuur als een win-winsituatie. Het is een leuke ervaring en ik geloof in de punten waar mijn partij voor staat. Wat ik nu doe voor anderen, krijg ik misschien ooit terug.” Zijn campagne voerde hij via Facebook, het verspreiden van drie zelfgemaakte filmpjes en door veel evenementen bij te wonen. Gevraagd naar het resultaat: “Ik schatte de kansen van de sp.a vrij goed in. Mijn eigen kansen lagen lager aangezien ik vrij nieuw ben in dit spel. Jammer genoeg heeft de Stadslijst verloren. Zelf ben ik wel erg blij met zo’n hoog aantal voorkeursstemmen.”

 

Tracy Enta

 • 19 jaar, tweede jaar Rechten
 • 22e plaats districtsraad Borgerhout voor Groen (9/25 zetels)
 • 270 voorkeursstemmen, 9e opvolger

 

“Ik ben bij Groen gekomen via Marij Preneel, de lijsttrekster in het district Borgerhout. Zij heeft me in mei gecontacteerd. Ik heb met plezier dit plaatsje op de lijst aanvaard, ik sta immers open voor nieuwe ervaringen en mensen vertegenwoordigen heb ik altijd leuk gevonden. Op mijn middelbare school was ik voorzitster van de leerlingenraad. Bovendien vind ik het als jongere van Congolese origine belangrijk om zowel jonge mensen als multiculturaliteit terug te vinden in de politiek. Via deze weg kan je dingen veranderen en verbeteren. Ik wil me inzetten voor meer fuiflocaties, voor beter Antwerps onderwijs, studiebegeleiding en sportactiviteiten voor jongeren.” Ook Enta voelde zich niet zomaar ‘een jong gezicht’. “Ik heb die vraag nog gekregen maar mij maakt dat echt niets uit. Belangrijker is dat ik veel kan bijleren en contacten kan leggen. Ik heb genoten van deze boeiende ervaring en gewoon het resultaat afgewacht.” “Wat betreft mijn campagne heb ik veel steun gehad van mijn ouders, vrienden en familie. Het is erg belangrijk veel mensen te kennen die je kunnen helpen. Samen deelden we flyers uit en ik sprak mensen persoonlijk aan om een woordje uitleg bij de verkiezingen te geven. Ook maakte ik dagelijks gebruik van sociale media zoals Twitter en Facebook.” Enta had geen flauw idee wat haar eigen kansen betrof. “Ik dacht wel dat Groen goed ging scoren in Borgerhout vanwege de samenwerking met sp.a. en vanwege ons idee om de Ring te overkappen. Over het algemeen ben ik zeer tevreden met de grote vooruitgang die Groen in heel Vlaanderen en ook in de stad heeft geboekt.”

 

Hanne Staes

 • 18 jaar, tweede jaar Taal- en Letterkunde (Engels-TFL)
 • 27e plaats gemeenteraad Antwerpen voor PVDA+ (4/55 zetels)
 • 270 voorkeursstemmen, 40e opvolger

 

“Sinds vorig jaar ben ik lid van Comac, een jongerenbeweging die progressieve jongeren verenigt. Via Comac heb ik de PVDA+ beter leren kennen. Toen ze me voorstelden om op de lijst te staan, heb ik niet lang getwijfeld. Iedereen krijgt immers te maken met de gevolgen van beslissingen van politici. Bovendien is het leuk om achter de schermen te kunnen helpen en zo heel wat ervaring op te doen. Voor onze campagne hebben we eerst een enquête afgenomen bij 4.704 Antwerpenaren. Op basis van de thema’s die daar uit kwamen, hebben we ons programma opgesteld en actie gevoerd. Zo was onder jongeren mobiliteit een belangrijk thema. Zelf vind ik goed openbaar vervoer ook erg belangrijk. Dat er nu minder bussen zijn is het gevolg van een politieke keuze om De Lijn besparingen op te leggen.” “Ik zal de avond na de verkiezingen niet gauw vergeten. De euforische sfeer in de zaal waar we samenkwamen was onbeschrijfelijk. Iedereen was zo blij, je voelde dat het harde werken beloond was. We hoopten op één verkozene in de gemeenteraad, het zijn er vier geworden. Dat is ontzettend motiverend. Nu moeten we het vertrouwen dat de kiezer ons gegeven heeft, ook waar maken. Dat willen we doen door een sociale oppositie te voeren, door de mensen te blijven betrekken, door ook buiten de gemeenteraad actie te blijven voeren.”

 

Nicolaas Van Uffelen

 • 20 jaar, derde jaar Taal- en Letterkunde (Engels-Nederlands)
 • 6e plaats districtsraad Berchem voor N-VA (9/25 zetels)
 • 225 voorkeursstemmen, verkozen

 

“Ik ben de politiek ingerold omdat ik al drie jaar leider in de KSJ ben en me aan bepaalde aspecten van het jeugdbeleid begon te storen. Tijdens mijn deelname aan jeugd- en parochieraden besefte ik dat lokale politiek vele aspecten van het verenigingsleven beïnvloedt. Ik doe het graag en denk er iets mee te bereiken voor anderen. Ik wil zaken actief verbeteren, in de jeugdbeweging en elders. Ik weet zeker dat ik niet gebruikt word als jongere. Ik ben volwaardig bestuurslid en woon programma- en campagnevergaderingen bij. De ploeg is blij met alles wat ik op mij neem en ik krijg vaak positieve feedback. Ik maakte van in het begin kans op een zetel en die krijg je niet als ze je niet vertrouwen of enkel als jong gezicht gebruiken.” “Tijdens de campagne ging ik mee op huisbezoek en buste af en toe folders. Ook gingen er vijfhonderd persoonlijke brieven aan Berchemse jongeren op de post. Ik vond dat mijn individuele campagne niet meer moeite mocht kosten dan de gezamenlijke. Het is de lijst die de verkiezingen wint of verliest, niet ik persoonlijk.” Hoe hij terugkijkt op de campagne en het resultaat? “Onze lokale N-VA-afdeling is een ploeg die hard werkt en veel steun krijgt. We hebben in zestig procent van de straten in ons district huisbezoeken afgelegd. Ik ben dan ook zeer tevreden en blij dat ik als eerste opvolger uiteindelijk kan zetelen in de districtsraad. Nu is het afwachten wat de onderhandelingen op stadsniveau zullen brengen. De mogelijkheden qua coalities in de districten hangen daar immers van af.”

 

Tomas Beaujean

 • 27 jaar, studeerde Filosofie in avondonderwijs
 • 3e plaats gemeenteraad Antwerpen voor de Piratenpartij (0 zetels)
 • 203 voorkeursstemmen

 

“Ik ben kandidaat voor de Piratenpartij omdat de bescherming van onze privacy, meer inspraak van de bevolking in politieke besluitvorming, hervorming van de wetgeving rond intellectuele eigendom en een transparante overheid allen thema’s zijn die mij nauw aan het hart liggen. Het is belangrijk dat we deze onderwerpen regelmatig aan bod laten komen in de media om mensen bewust te maken van de status quo en mogelijke alternatieven." De Piratenpartij (die het licht zag in Zweden in 2006 en waarvan sindsdien zusterpartijen hun politieke doorbraak forceren in meer dan veertig landen, nvdr.) is duidelijk anders georganiseerd dan klassieke partijen. “Wij pleiten voor directe democratie, dit wordt gereflecteerd in onze eigen werking: ons partijprogramma is niet opgelegd vanuit een partijtop, maar samengesteld door onze leden. Onze kandidatenlijsten zijn het resultaat van een stemming van de leden. Hoewel in ons ledenbestand alle leeftijden vertegenwoordigd zijn, hebben we een uitgesproken jonge groep afgevaardigd. Eigenlijk doet iemands leeftijd er niet toe, wel wat hij of zij te vertellen heeft. Kandidaten worden geselecteerd op inhoud.” Beaujean is bescheiden wanneer hij zijn kansen inschat. “Rechtstreekse invloed op de politieke besluitvorming is een werk van langere adem, op dit moment is het belangrijk om ons bestaan en gedachtegoed bekend te maken en onze werking te versterken. Wij maakten ons geen illusies over een electoraal succes deze verkiezingen, daar lag de focus niet. We moeten nu de fundamenten leggen voor de toekomst.”

 

Evi Degheldere

 • 21 jaar, bijna bachelor in de Politieke Wetenschappen
 • 6e plaats gemeenteraad Stabroek voor CD&V (5/25 zetels)
 • 139 voorkeursstemmen, 8e opvolger

 

“Zoals wel meer jongeren die in de politiek stappen, ben ik geïnspireerd door een leraar. Hij leerde ons onze mond open trekken. Door op een andere manier naar de actualiteit te kijken en over politiek na te denken, wilde ik wel eens weten hoe het er in de praktijk aan toeging. Ik doe het omdat ik echt geloof dat je als jongere en zeker als vrouw iets kan veranderen in je eigen dorp via de politiek. In een klassiek instituut zoals een gemeenteraad – zelfs in 2012 vaak nog gevuld met mannen van middelbare leeftijd – denk ik dat ik voor een positieve sfeer kan zorgen. Ik mis ook een langetermijnvisie met betrekking tot milieu en duurzaamheid in veel beleidsdomeinen.” Of Degheldere al iets gemerkt heeft van vuile spelletjes die gespeeld worden in het wereldje? “Tijdens de campagne waren op een nacht al onze affiches besmeurd met verf. Een doelgerichte actie tegen de CD&V. Er volgden telefoontjes van journalisten om te vragen wie we verdachten. Daar hoorde uiteraard bij dat ze ons namen in de mond probeerden leggen. Heeft niet gewerkt! Mijn meest waardevolle moment daarentegen vond afgelopen maand plaats. Tijdens de campagne is mijn mama ziek gevallen. Alles lag klaar: affiches, folders, persoonlijke brieven. Alleen had ik na al dat over en weer gerij naar het ziekenhuis geen tijd en energie meer over. Het was een heel emotionele periode en ik heb ongelofelijk veel steun en troost gekregen van de partij en lijstgenoten. Iedereen heeft mijn brieven en folders rondgedragen. Politiek is vaak een one-man/woman-show maar ons team heeft aangetoond dat dit niet altijd zo hoeft te zijn.”

 

Isabelle Huysmans

 • 22 jaar, studeert logistiek management aan de Artesis Hogeschool
 • 2e plaats gemeenteraad Edegem voor Vlaams Belang (1/27 zetels)
 • 74 voorkeursstemmen, 1e opvolger

 

“Mijn ouders zijn lid van het Vlaams Belang en via hen raakte ik aan de praat met een lokale mandataris. Hij bracht me in contact met de jongerenafdeling van onze partij. Ik kom op omdat ik me stoor aan het huidige nationale en lokale beleid. Het gaat niet de goede kant op en ik hoop daar verandering in te kunnen brengen. Concreet wil ik de typisch stedelijke problemen zoals immobiliteit, criminaliteit, asielzoekers en islamisering uit Edegem houden. Ik ben geen lijstvulling, integendeel, met een tweede plaats op de lijst voelde ik me zeer gewaardeerd door de lokale afdeling. Ik zorg voor verjonging en heb in het algemeen wel het gevoel dat jongeren kunnen wegen op de lijn van de partij. Bijna alle lokale afdelingen hebben een jongere in het bestuur en we zijn ook vertegenwoordigd in de partijraad. De volledige lay-out van onze nationale campagne was overigens ontworpen door onze jongerenvoorzitter.” “Mijn beste herinnering bewaar ik aan mijn persoonlijke uitslag bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009. Met achttien jaar was ik de jongste op de lijst en op de dertiende plaats kreeg ik 3.984 voorkeursstemmen. Dit keer voerde ik campagne met flyers, brochures en marktbezoeken. Vooral mond-tot-mondreclame helpt; je kunt mensen het best overtuigen door met ze te praten. Ook sociale media zijn zeer belangrijk. Via Facebook en Twitter probeerde ik een zo groot mogelijke groep te bereiken.”

 

Lisa Taeymans

 • 18 jaar, eerste jaar Geschiedenis
 • 11e plaats districtsraad Berchem voor Open VLD (2/25 zetels)
 • 52 voorkeursstemmen, 14e opvolger

 

“Ik ben in de politiek terecht gekomen via mijn leerkracht geschiedenis. Vorig jaar moesten we een simulatiedebat voeren in de senaat met echte politici. Na afloop bleek dat enkelen van hen mij graag mee in hun campagne wilden. Zo ben ik er ingerold. Het leukste moment in mijn korte carrière tot nu toe was de dag van de verkiezingen. Best spannend want voor mij in twee opzichten de eerste keer; als stemgerechtigde en als kandidate.” Taeymans vindt het niet erg dat ze dient als ‘jong gezicht’. “Zo gaat dat nu eenmaal. Je wordt gevraagd om de lijst op te vullen. Dat wil niet zeggen dat je voor de partij verder niets kan betekenen. Politici willen een volgende generatie klaarstomen. Zo kan je groeien en terwijl net zo actief zijn als je zelf wil. Ik moet bekennen dat de combinatie campagne voeren en net beginnen studeren moeilijk is. Met al mijn andere buitenschoolse activiteiten was het een beetje veel dus heb ik niet echt reclame voor mezelf gemaakt. Daarom schatte ik voordien mijn kansen ook niet al te hoog in.”