STUDENTENLEVEN VOOR DUMMIES

studentenleven

14/09/2023

‘Het studentenleven’ is een bekende, maar ook wat beruchte term waarmee je de laatste maanden wellicht om de oren geslagen werd. Misschien was het je vader die eindeloze verhalen vertelde over zijn eigen nachtelijke escapades, misschien kwamen je vrienden met zorgwekkende geruchten of misschien stel je het moeilijk te volgen dateleven van je oudere zus al jaren in vraag. Als zelfverklaarde experts leiden we je de weg door het uitgebreide landschap van het studentenleven.

Studentenclubs heb je in allerlei vormen en maten. Waarschijnlijk zul je als eerste kennis maken met je faculteits- of departementsclub. Dat is de club die verbonden is aan jouw opleiding en zich aan het begin van het academiejaar uitgebreid voorstelt. Alle faculteits- en departementsclubs zijn verenigd door de twee koepelkringen Unifac en ASK-Stuwer. De kringraden omvatten respectievelijk alle verenigingen van de Stadscampus en de buitencampussen. 

De faculteits- en departementsclubs worden in de kringraden vergezeld van themaclubs. Unifac maakt nog een verder onderscheid met studieclubs. Thema- en studieclubs stellen zich breder op, maar focussen nog steeds slechts op een deel van de universiteits­studenten. Zo bestaan er twee verenigingen die zich focussen op kotstudenten, namelijk Campinaria voor de buitencampussen en De Chips voor de Stadscampus. Toch lopen de officiële indelingen al eens wat mank: sommige thema- en studieclubs staan heel dicht bij een specifieke opleiding. Op een activiteit van themaclub Conservatio zul je namelijk snel genoeg merken dat er veel studenten Conservatie-Restauratie rondhangen. Eenzelfde soort beweging merk je bij studieclubs Socio-Economica en Imbit. Dat een club als Capitant, die de brug wil vormen tussen studenten en de financiële wereld met lezingen als Start To Invest, meer economie- dan literatuurstudenten trekt, hoeft ook niet te verbazen.

zweten met UA Sportraad

UA Sportraad behoeft wat meer uitleg. Ze heeft veel weg van een studentenclub: ook zij is deel van de kringraden, heeft een praesidium dat brede linten draagt en organiseert regelmatig studentikoze activiteiten zoals een quiz of reis. Toch is ze met haar verschillende praesidia voor de Stadscampus en de buitencampussen een buitenbeentje. Die praesidia willen je door hun aanbod aan groepslessen in conditie houden en organiseren daarnaast competities. UA Sportraad CST staat aan het roer van Antwerp Students League (ASL), waar zowel studentenclubs als zelf samengestelde vriendenclubs het tegen elkaar opnemen in basketbal, volleybal en zaal- en veldvoetbal. UA Sportraad BC organiseert dan weer de Interfac-competitie, waarin de studentenverenigingen van de buitencampus het wekelijks tegen elkaar opnemen in telkens een andere sport. Naast dat alles is UA Sportraad zelfs bij niet-sportievelingen bekend omwille van haar catchy clublied.

 religieuze, etnische of politieke inspiratie

Een heel ander soort verenigingen zijn de religieus, etnisch of politiek geïnspireerde verenigingen. Aan UAntwerpen vind je de religieuze verenigingen Mahara en Ichtus. Mahara vertrekt vanuit de islamitische waarden. Haar missie is om studenten en alumni te verenigen en te inspireren vanuit die waarden. Brede linten of een clublied komen daar niet aan te pas en de activiteiten zijn wat atypischer. Zo organiseert ze een iftar, verschillende workshops en lezingen rond politieke thema’s als dekolonisatie. Ichtus is dan weer een christelijke studentenvereniging, die zich meer dan Mahara focust op (religieus) samenzijn en studie van religieuze teksten, in casu: de Bijbel.

De focus van AYO en ASN is het creëren van meer etnisch bewustzijn en het (her)ontdekken van roots. AYO staat voor African Youth Organisation en richt zich – zoals valt af te leiden uit de naam – op studenten met Afrikaanse roots of iedereen met interesse in Afrika. AYO organiseert filmvertoningen en quizzen rond dat thema, maar afgelopen academiejaar stonden een UNO-competitie en bowlingavond evengoed op de agenda. ASN, kort voor Asian Student Network, organiseert gelijkaardige activiteiten rond de Aziatische cultuur.

Het lijstje aan politiek geïnspireerde verenigingen is uitgebreider. Ook voor hen bestaat er een overkoepelend orgaan. Het Politiek-Filosofisch Konvent Antwerpen is zelf filosofisch en ideologisch neutraal en heeft als enig doel de verschillende politiek-filosofische clubs te vertegenwoordigen bij de onderwijsinstellingen. Omdat politieke vereningen op geen enkele manier verbonden zijn aan UAntwerpen, ijvert PFK voor bijvoorbeeld toegang tot aula’s om debatten te organiseren. Politiek-filosofische clubs zijn er, net als politieke partijen, over de gehele lijn van het politieke spectrum. Toch is er niet altijd een een-op-een relatie: zo zijn Comac en Jong Groen StuAnt respectievelijk verbonden aan PVDA en Groen terwijl de liberale LVSV of het conservatieve KVHV actief hun onafhankelijkheid benadrukken.

Zelfs niet elke politieke club hangt een specifieke strekking aan. Zo heb je de feministische studentenclub Lilith Collectief. Die vereniging organiseert lezingen, filmscreenings, café-avonden en een boekenclub met de nadruk op sociale thema’s, steeds binnen een intersectioneel kader.

de internationale toer op

Een aantal clubs die je in Antwerpen aantreft, zijn eigenlijk afdelingen van een internationaal netwerk. We denken daarbij aan ELSA, AntwerpMUN, AIESEC en het Erasmus Student Network, die alle vier wel onder Unifac vallen, maar toch verschillen van andere kringraadclubs. ELSA, oftewel European Law Students’ Association, verbindt rechtenstudenten uit 42 verschillende landen en is daarmee de grootste juristenvereniging ter wereld. Ze verwelkomt de 
internationale studenten en laat hen kennismaken met het Antwerpse studentenleven. AntwerpMUN staat dan weer in het teken van diplomatie en internationale relaties, en organiseert VN-simulaties. AIESEC zet tot slot in op leiderschapspotentieel door vrijwilligerswerk en buitenlandse stages.

engagement dicht bij huis… of kot

Wil je een engagement opnemen, maar niet meteen op buitenlandse stage vertrekken? Ook in Antwerpen is het aanbod groot genoeg. Stadscampusclub Prisma wijdt zich toe aan goede doelen. Ze noemt zich niet voor niets ‘t solidairste van ’t unief. Ze staat bekend om haar bloed­inzamelactie Bloedserieus in samenwerking met het Rode Kruis en schenkt jaarlijks de winst van al haar activiteiten aan een zelfgekozen doel. Voor geëngageerde rechtenstudenten is er dan weer Antwerp Law School Consultancy, kortweg ALSC. De vereniging helpt studenten en jonge ondernemers gratis en toegankelijk bij het uitzoeken van juridische problemen.

culturele bezigheden

Ondertussen zal het wel duidelijk zijn dat er aan de universiteit meer gebeurt dan luid schreeuwen op TD’s of op terrasjes plakken. Toch ontbreekt er nog een belangrijk onderdeel: cultuur. Je zult snel merken dat de culturele verenigingen allemaal verwijzen naar Prinses16 als repetitieplek. Prinses16 verwijst naar het adres – Prinsesstraat 16 – en bevindt zich boven de beter bekende Universitas. In dat gebouw biedt de universiteit de verschillende cultuurverenigingen plek om te repeteren. Je vindt er ook ons eigen redactielokaal en het bureau van De Studentenraad. Heb je na het lezen van dit artikel zin gekregen om zelf in je pen te kruipen, te illustreren of foto’s te nemen, je los te laten op de vormgeving of jezelf nog anders creatief te ontplooien, dan ben je uiteraard ook bij ons meer dan welkom.

Onder de indruk van dit enorme aanbod? In werkelijkheid valt er nog veel meer te beleven. Zo heb je bijvoorbeeld ook nog De Flamingo’s, die LGBTQI+-studenten verenigt, of Mythica dat vooral geeky activiteiten organiseert, en nog veel meer. Naast UAntwerpen vind je in Antwerpen namelijk nog andere hogeronderwijsinstellingen die ook allemaal eigen clubs hebben die je graag zien komen op hun activiteiten. Je kan trouwens ook altijd zelf een club oprichten – het is maar dat je het weet.