meer vrouwen dan mannen

onze universiteit in cijfers

17/10/2017

Midden oktober kan je wel stellen dat het academiejaar op gang gekomen is. De opening TD’s zijn achter de rug, je begint je lesrooster vanbuiten te kennen en het is weer zoeken naar een plaatsje in de studentenresto’s of de agora. Worden onze gangen echt voller? Zijn er vooral mannelijke proffen? Of lijkt dat alleen maar zo?

Wij gingen neuzen in de inschrijvingscijfers van het academiejaar 2017-2018. En inderdaad, onze studentencommunity is weer een stukje groter geworden. Met een bescheiden 2% of een extra 385 studenten ten opzichte van vorig academiejaar blijft onze universiteit gestaag groeien. Aan de kaap van 20.000 studenten komen we net niet, maar met onze 19.765 studenten durven we alvast dromen dat we die overwinning volgend jaar mogen vieren.
 

facultaire competitie

Onze universiteit groeit, maar niet alle faculteiten volgen deze trend. Faculteit Rechten is de grootste verliezer dit academiejaar: haar studentenaantal daalt met 6,3% of zo’n 139 studenten. Ook de faculteiten Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) en Wetenschappen dalen lichtjes, met respectievelijk 0,8% en 0,2%.

De grootste winnaar is de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FBD). Met een stijging van 9,3% kan ze zichzelf tot de derde grootste faculteit kronen en duwt daarmee faculteit Rechten – die vorig jaar de bronzen medaille had – van de troon.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (GGW) mag zich voor het derde jaar op rij de grootste faculteit van onze universiteit noemen. Voor het academiejaar 2015-2016 ging deze eer naar de faculteit TEW – die zich nu al drie jaar tevreden mag stellen met de tweede plaats.
 

it’s a man’s world

Al sinds de inkanteling heeft de faculteit TEW de meeste mannelijke studenten onder haar hoede. Faculteit GGW en Wetenschappen vullen verder het podium.

Wanneer we echter naar percentages gaan kijken, merken we op dat in verhouding de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (TI) veruit de meest mannelijke richting genoemd kan worden. Met maar liefst 88,9% mannen zijn de vrouwen veruit in de minderheid. Toch kunnen we al een positieve trend waarnemen: sinds het jaar van de inkanteling (academiejaar 2013-2014) hebben de TI-vrouwen 3% extra gewonnen.

Bij de faculteit Wetenschappen heerst er ook een mannelijke sfeer, al is het in minder extreme mate dan bij de faculteit TI. Hier zitten er dubbel zoveel mannen dan vrouwen op de schoolbanken. Bij de faculteit TEW vinden we ook meer mannen dan vrouwen, maar met 56,4% ten opzichte van 43,6% is het evenwicht al meer te vinden.

En bij deze drie faculteiten eindigt het mannelijk overgewicht.

 

run the university (girls)

Jawel, je leest het goed. Bij de andere zes grote faculteiten zwaaien de vrouwen de scepter. Met 72,8% vrouwelijke studenten kan de faculteit FBD zich naast grootste faculteit, ook de meest vrouwelijke kronen. Qua aantal wint echter de faculteit GGW – die 2109 studentes telt.

Hoe het nu over de hele universiteit zit? Welja, ook daar is het XX-chromosoom in de meerderheid. Vrouwen maken immers zo'n 56% van de studentenpopulatie uit.

Bij de doctoraatstudenten is de man/vrouw verhouding helemaal gelijk, en dit zonder genderquota. Maar die trend zet zich niet bij het andere academisch personeel.

Wanneer we daar de genderverdeling onder de loep nemen, zien we een treurige tendens. Hoe hoger de benoeming, hoe meer mannen en hoe minder vrouwen zetelen.   

Een positieve noot: het aandeel vrouwelijke hoogleraren en gewoon hoogleraren neemt doorheen de jaren toe. Al zijn we er duidelijk nog lang niet.