samenwerking met Huawei niet te vergoelijken

opinie

16/12/2022

“Huawei ontwikkelt het ICT talent (sic) van onze studenten”. Het is de opmerkelijke ondertitel op de pagina van Seeds for the Future op de website van UAntwerpen, een programma van Huawei waarbij studenten worden geselecteerd om twee weken op kosten van Huawei naar China te gaan om hun ICT-kennis te bevorderen. Hoe wenselijk dit is, is maar de vraag.  

De summiere uitleg op de website van UAntwerpen vermeldt dat “topstudenten van onze faculteit (Bedrijfswetenschappen en Economie, n.v.d.r.) geselecteerd kunnen worden voor een deelname aan het 'Seeds for the future'-programma van Huawei Technologies in China”. Onder deze uitleg vindt u fraaie plaatjes van gelukkige mensen die dankzij Huawei hun ICT-skills verbeteren in China. Deze mensen ogen alvast gelukkiger dan de honderdduizenden Oeigoeren die onderdrukt worden met behulp van surveillancetechnologie van Huawei en dit om de doodeenvoudige reden dat ze Oeigoer zijn.

China beschouwt de Oeigoeren, een moslimminderheid levend in de noordwestelijke regio Xinjiang, niet als Chinees genoeg en doet er alles aan om hun leven onmogelijk te maken. De gezichtsherkenningstechnologie van Huawei faciliteert de onderdrukking van de Oeigoeren. Oeigoeren worden met behulp van vernuftige software herkend, vervolgens opgepakt en in strafkampen geplaatst, waar ze naar schatting met één miljoen zijn. Als ze er het leven niet laten, worden ze er gemarteld en worden de vrouwen er onvruchtbaar gemaakt.

Voor de Franse topspits Antoine Griezmann was de inzet van gezichtsherkenningssoftware van Huawei om Oeigoeren op te sporen alvast voldoende om zijn sponsorcontract met het Chinese telecombedrijf eind 2020 op te zeggen. De wens mag niet ongerechtvaardigd klinken dat het ethische kompas van een academische instelling even ontwikkeld is als dat van Antoine Griezmann.

Het is niet de enige onverkwikkelijke aangelegenheid waar Huawei bij betrokken is. Niet alleen waarschuwt Staatsveiligheid op regelmatige tijdstippen voor spionagepraktijken van Huawei, vorig jaar berichtte Knack hoe Huawei een moddercampagne tegen de Belgische regering op touw zette. Net als andere Chinese bedrijven zou Huawei niet worden betrokken bij de uitrol van het 5G-netwerk, dit om veiligheidsredenen. Op Twitter zette Huawei nepaccounts in die hun gal spuiden over de Belgische politiek en de publieke opinie probeerden te overtuigen dat er overheidscorruptie in het spel is.

Een bedrijf dat grove mensenrechtenschendingen faciliteert, moet niet worden opgehemeld in PowerPointpresentaties omdat het bedrijf in kwestie toevalligerwijs over een unieke ICT-expertise beschikt. Of een universiteit de pr moet verzorgen van een bedrijf dat Oeigoeren etnisch profileert met als finaliteit hen te laten wegkwijnen in strafkampen is zelfs geen vraag. Dat een universiteit studenten attent moet maken voor propaganda en zichzelf niet moet laten gebruiken door propaganda heet een evidentie. Een universiteit die democratie, mensenrechten en pluralisme hoog in het vaandel draagt, stelt die waarden ook als prioriteit wanneer een bedrijf met toevallig expertise in iets op een partnerschap aast, in welke vorm ook.

Op dit moment vindt het WK voetbal plaats in Qatar, zoals bekend niet het oord met de geurigste reputatie qua mensenrechten. Terwijl Qatar acceptatie en prestige probeert te ontlenen aan voetbal, spant Huawei universiteiten voor haar kar om zich van halsstarrig bruinzwarte vlekken te ontdoen en zich een comfortabel imago aan te meten. Dat een universiteit zich hult in onwetendheid, valt niet te vergoelijken. Dit soort partnerschappen zullen uiteindelijk ten koste gaan van haar eigen morele geloofwaardigheid.