FAQ RECTORVERKIEZINGEN

rectorverkiezingen

09/10/2023

Dit academiejaar vinden in het tweede semester de rectorverkiezingen plaats. Maar wat houden de rectorverkiezingen in? De belangrijkste vragen op een rijtje: 

Wat is een rector?

Een rector is eigenlijk een beetje de baas van de universiteit. Hoewel de rector zelf een gewoon hoogleraar is (dat wil zeggen dat hij de hoogste graad van professor heeft) bestaat zijn taak voornamelijk uit het besturen van de universiteit. Je zal de rector ook in de pers zien opduiken om de belangen van de universiteit te behartigen en op officiële momenten zoals de opening van het academiejaar geeft de rector speeches. Misschien dat de rector tussendoor nog een lesje geeft, maar vrijwel al zijn tijd besteedt hij aan vergaderen. Veel vergaderen. Natuurlijk kan hij niet alles in zijn eentje beslissen, daarvoor is een universiteit een te gelaagde organisatie. Er zijn tig van raden en commissies die binnen bepaalde domeinen een bepaalde beslissingsmacht hebben. We schrijven “een bepaalde”, omdat lang niet altijd transparant is wie wat wanneer beslist. Dat klinkt onhandig en dat is het ook, maar dat is voor een andere keer.

Wat zijn verkiezingen?

‘Een verkiezing is een methode waarbij een aantal personen, de kiesgerechtigden, door middel van een stemming bepaalt aan wie een bepaalde functie, post of titel moet worden toegekend. Door middel van verkiezingen wordt bijvoorbeeld uitgemaakt wie of wat “de beste” is, bijvoorbeeld bij het Eurovisiesongfestival of bij de Miss Worldverkiezingen.’ (bron: Wikipedia)

Wat zijn rectorverkiezingen?

Dat zijn verkiezingen waarbij een nieuwe rector wordt gekozen. Die verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. En dus ook dit academiejaar, ergens in maart. De oude rector kan eenmaal herkozen worden. Omdat het tweede ambtstermijn van de huidige rector ten einde loopt, is hij geen kandidaat bij de volgende rectorverkiezingen. Wie dan wel kandidaat is, zal in de loop van het eerste semester stilaan duidelijk worden. In de wandelgangen van de universiteit gonst het al van de namen, maar de kandidaturen worden pas geofficialiseerd in januari. We willen het niet als een gunst doen klinken, maar ook studenten kunnen stemmen.

Oké, boeiend. 

Geen reden om zo sarcastisch te doen. Rectorverkiezingen zijn de ideale gelegenheid om het eens ten gronde te hebben over wat een universiteit moet zijn en welke de te varen koers is. Niet in gesloten kamertjes, maar openlijk. De kandidaten voeren campagne en de botsende visies zullen onderwerp van publiek debat zijn. Eigenlijk is het een soort van universiteitsbreed therapeutisch momentje. Daarom zal  de komende edities flink berichten over de rectorverkiezingen. Over de procedure, over de kandidaten, over hoe je als student kan stemmen en niet in het minst over wat er op het spel staat. 

Niet zo opgewonden, het was niet sarcastisch bedoeld.

Mijn excuses