Roosters op de rooster

De grillige planning van lessen en examens
01/03/2002

Heb jij er ook weer een paar gehoord? Van die verongelijkte verhalen die ieder semester na het krijgen van de examenroosters en van de nieuwe lessenroosters weer de ronde doen? Twee examens op hetzelfde moment, verkeerde dagen en proffen die andere uren hebben doorgekregen dan de studenten? Of heb je tot vier uur les op de UIA en vanaf vier uur op de UFSIA?

Op de diensten-webstek van het RUCA werd er onlangs een hele discussie gevoerd over de roosters. Vul zelf maar aan of kijk eens op www.aiv.ruca.ua.ac.be/applicaties/eGastenboek! Wij vroegen ons af hoe dit toch kan? Wie stelt die roosters op en kijkt iemand ze wel eens na? Hoe komt het dat de roosters soms een echte puzzel zijn?

 

Op onderzoek!

We startten een mini-onderzoekje. We neusden wat rond op de sites van de drie universiteiten en stuurden wat mailtjes naar secretariaten. Het RUCA beantwoordde onze vragen zeer kort: als we hierover echt iets wilden weten, moesten we persoonlijk langskomen op het spreekuur van meneer Van Hoof. Allen daarheen dus. Het antwoord van de UFSIA was al een beetje langer. Zij verzochten ons op vriendelijke toon om het examenreglement eens open te doen. Daar staan de datums in waarop examenroosters bekendgemaakt moeten worden. De studenten die op de UFSIA zitten weten helaas wel dat die niet zo nauw genomen worden. Iets waarover de stem aan de andere kant van de hoorn weinig te melden had.

 

Toch nog een antwoord

Gelukkig hadden we nog het antwoord van de UIA. Zij konden ons vertellen dat op het RUCA de examenroosters centraal gemaakt worden en op de UFSIA per faculteit. Voor de UIA worden de examenroosters opgesteld door de secretariaten en zodoende heeft men er van op het centraal niveau niet echt kijk op. Ook hier zou in het examenreglement staan wanneer roosters bekendgemaakt moeten worden. Dat er soms twee examens op één moment vallen, komt door de studieprogramma’s die veel keuzemogelijkheden voorzien. Blijkbaar een onoverkoombare hindernis. Moest dit bij jou het geval zijn, dan kan je dit aan het secretariaat melden en dan zou het snel opgelost moeten zijn.

 

Ombuds-super-man

Men kan uiteraard ook naar de ombudsdiensten stappen. Wat de onduidelijkheid van roosters betreft: Als iedereen dit een probleem vindt dat echt aangepakt behoort te worden, is het de taak van de studentenvertegenwoordigers dit aan te kaarten bij bijvoorbeeld de onderwijsraad of onderwijscommissies. En of je rooster op de site staat of niet, hangt af van de studierichting en het departement. Kort samengevat komt het hierop neer: op het RUCA gebeurt alles centraal, op de UFSIA per faculteit en op de UIA door de secretariaten. Het ene systeem werkt natuurlijk al beter dan het andere.

 

 

 

    lesroosters examenroosters
UFSIA Letteren en Wijsbegeerte online online
  Politieke en Sociale Wetenschappen online online
  Rechten online online
  TEW online online
       
RUCA Centraal geregeld online niet online
       
UIA Biomedische wetenschappen niet online niet online
  Farmaceutische wetenschappen online niet online
  Geneeskunde online niet online
  Politieke en Sociale Wetenschappen niet online niet online
  Rechten online niet online
  Taal- en Letterkunde online niet online
  Wetenschappen online niet online
          uitzondering Biologie niet online niet online