Een frisse wind door de opleiding Geneeskunde

13/04/2007

Voor wie dacht dat de opleiding voor onze toekomstige artsen al degelijk genoeg was: de faculteit Geneeskunde verandert haar programma om studenten beter voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Vanaf komend academiejaar zullen de lessen op een andere manier aangeboden worden. Algemene vakken als fysica en chemie worden onmiddellijk in een medisch jasje gestoken en studenten zullen in kleine groepjes gaan werken.

Vakken die belangrijk zijn voor een aankomende dokter blijven in het onderwijsprogramma. Zo wordt anatomie bijvoorbeeld behouden als een belangrijk onderdeel in het eerste jaar van de bacheloropleiding; aandacht voor toekomstige patiënten wordt uiteraard evenmin geschrapt. Vanaf het eerste jaar leren studenten Geneeskunde reeds hoe ze het best kunnen communiceren. Hoe leg je een ingewikkelde medische ingreep uit, zodat ook iemand die geen dokter is het begrijpt? Hoe geef je een patiënt informatie over zijn of haar medische situatie?

 

Deze vakken waren er al en de opleiding is als geheel goedgekeurd door de visitatiecommissie. Waarom er dan gesleuteld wordt aan de artsenopleiding? De faculteit Geneeskunde wil onder andere beter aansluiten bij collega-faculteiten in andere landen. Zo kunnen studenten makkelijker verder studeren in het buitenland als ze dat willen en omgekeerd kunnen ook buitenlandse geneeskundestudenten naar Antwerpen komen.

 

Naast de ‘gewone’ vakken die de opleiding al jaren aanbiedt, zullen er verschillende zogenaamde leerlijnen komen. In totaal zijn het er drie: één waarin het technisch en communicatief handelen van de toekomstige dokters aan bod komt, één waarin aandacht wordt besteed aan medisch wetenschappelijk onderzoek en één waarin de functie van de arts in de maatschappij voorop staat. Deze drie leerlijnen beginnen in het eerste jaar van de bacheloropleiding en worden voortgezet in de volgende jaren, tot in het tweede masterjaar.

 

Verder zullen ook de algemenere vakken anders aangepakt worden. Fysica wordt bijvoorbeeld niet meer als vak op zich gegeven, maar zal verwerkt worden in het vak "medische technieken". Studenten krijgen hier te maken met onderwerpen als bloedcirculatie en het menselijk evenwicht. Ook chemie zal vanaf komend academiejaar niet meer zijn wat het geweest is: het vak zal opgaan in de cursus celbiologie. Studenten krijgen hierbij onder andere uitleg over de “omzetting van chemische energie in arbeid en warmte in levende systemen” en “beweging van water in natuurlijke systemen”, zoals te lezen is op de website van de faculteit Geneeskunde.

 

Het opleidingsprogramma verandert komend academiejaar misschien wel, maar een aantal onderdelen blijft hetzelfde. Zo krijgen de studenten vanaf het eerste masterjaar onder andere les aan de hand van modules. Iedere module behandelt een bepaald gebied, zoals neus- keel- en oorziekten of trauma en reanimatie.

 

Wat ook behouden blijft in het programma is de stage: in het zesde jaar van de opleiding Geneeskunde – ook wel het ‘derde jaar Arts’ genoemd – lopen de studenten stage. Het jaar daarop is het laatste en wordt afgesloten met een masterproef. Deze bestaat uit het schrijven van een wetenschappelijk artikel dat de studenten voor een jury moeten verdedigen. In het volgend nummer van dwars zal een interview met decaan Van de Heyning van de faculteit Geneeskunde te lezen zijn.