Drie instellingen worden één: wie gaat naar waar?

01/11/2001
🖋: 

Op academisch vlak gaat Antwerpen een ontzettend boeiende periode tegemoet. Een eerder praktisch aspect dat velen bezig houdt, is de verhuis zelf... Waar zullen de faculteiten en departementen zich in de toekomst bevinden? Hoe en wanneer zullen ze daar komen?

De gesprekken hierover bevinden zich nog maar in een pril stadium. De grove lijnen zijn echter al gekend: de exacte wetenschappen zullen naar de RUCA-campus verhuizen, de medische wetenschappen naar de UIAcampus en de humane wetenschappen naar Antwerpen-stad. Dit alles zal ervoor zorgen dat binnenkort ruim 60% van alle UA-studenten en personeelsleden in het centrum zal vertoeven. Van al wat volgt, is trouwens maar weinig echt zeker.

 

Antwerpen stad

De werken zijn al volop aan de gang. Aan de Kleine Kauwenberg bij UFSIA wordt een mega-aula gebouwd met 700 zitplaatsen, vier auditoria met 50 plaatsen en twee met 70 plaatsen. Het is de bedoeling dat de eerstejaars politieke en sociale wetenschappen, TEW en rechten hier tegen medio 2002 les kunnen volgen.

 

Maar er is meer. De Meerminne, bijvoorbeeld, zal tegen begin 2005 op de hoek van Kipdorp en de Sint-Jacobsstraat moeten staan. Het gebouw zal bestaan uit een grote toegangshal, zes auditoria, een reeks seminarielokalen en een 130-tal kantoren. In de Venusstraat worden tegen 2004 zes aaneengesloten panden (Fotogravure De Schutter) met de UFSIA-bibliotheek in de Prinsstraat verbonden. Het departement rechten hoopt zich er te vestigen.

 

Tevens werkt men aan een nieuw UA-rectoraat, dat men eind 2003 zal vinden in het klooster van de Grauwzusters in de Lange Sint-Annastraat. Aan de hoek van Kipdorp en de Prinsesstraat zal midden 2002 Residentie Peter Benoit verschijnen, waar de TEW zich zullen vestigen. Eens de PSW naar Antwerpen zijn getrokken, komt er ruimte vrij in de R-blok op de UIA, zodat tegen 2004 een deel van de faculteit geneeskunde hiernaartoe kan verhuizen. Het is immers de bedoeling dat tegen begin 2005 al een aanzienlijk stuk van het RUCA naar de UIA verhuisd is. Op termijn zullen de S- en T-gebouwen gebruikt worden voor labo-activiteiten, terwijl het R-gebouw ruimte zal bieden aan bibliotheken en administratie. Voor de daaropvolgende uittocht van de rechten zal veel afhangen van hoe vlot de bouw van De Meerminne zal verlopen.

 

Op den buiten

Op de UIA-campus komen dus op termijn de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen en de faculteit Geneeskunde terecht. Er wordt op de UIA trouwens een futuristisch gebouw voor de dierenartsen neergepoot, nota bene door het RUCA. Op de Groenenborger-campus van deze laatste zal de volledige faculteit Wetenschappen neervlijen, op het departement wiskunde-informatica na, dat zich op het Middelheim thuis zal moeten gaan voelen.