tussen Beels en De Backer

opmerkelijke underdogs

24/09/2018

Op 14 oktober trekken alle Vlamingen naar de stembus. Ook voor de Antwerpse studenten is het tijd om te kiezen wie de burgemeesterssjerp verdient voor de komende zes jaar. dwars ging zowel in gesprek met ex-politiecommissaris Jinnih Beels van de s.pa, als met staatssecretaris Philippe De Backer van Open Vld. Deze twee opmerkelijke kandidaten zijn allebei via een omweg toch in de politiek beland. Zij willen een alternatief bieden voor de huidige burgemeester. Maar hoe denken zij eigenlijk over thema's die ons als student aangaan?

onafhankelijk trekt de lijst

Jinnih, jij hebt na het uiteenvallen van Samen (sp.a + Groen) ervoor gekozen om, zonder partijkaart, op te komen voor de sp.a. Zou je dat voor ons kunnen toelichten?

"Ik ben in Samen gestapt onder de voorwaarde dat ik dat kon doen als geëngageerde maar onafhankelijke burger tussen groen en rood in. Hierdoor gingen veel mensen die hun geloof in de politiek verloren waren, wél in mij geloven. Na Samen moest ik een keuze maken. Ik besloot onafhankelijk te blijven."

 

dwars nam in februari een enquête af over stemgedrag bij studenten. Waar Groen wel 28,2 procent van de verwachte stemmen kreeg, had de sp.a slechts 2,2 procent van de linkse studenten overtuigd. Hoe ga je proberen om meer studenten mee te krijgen? 

"De peilingen van de afgelopen jaren waren zelden positief voor sp.a. Dat is spijtig, en het betekent dat er werk aan de winkel is. Een van de redenen waarom ik onafhankelijk ben gebleven, is dan ook om mensen weer in ons verhaal te laten geloven. Mensen maken fouten, partijen ook. De essentie van onze visie blijft hetzelfde: gelijkheid, vrijheid en solidariteit. Het is voor ons cruciaal dat iedereen, zonder uitzondering, mee op de trein geraakt."

 

van wetenschap naar politiek

Philippe, jij bent bio-ingenieur van opleiding. Dat is opvallend voor een politicus. Welke invloed heeft deze achtergrond op jouw manier van denken?

"Dankzij mijn academische achtergrond kan ik heel snel veel informatie analyseren en probeer ik de dingen te doorgronden en te begrijpen. Na mijn doctoraat in de biotechnologie werkte ik in de private sector, waar ik start-ups hielp oprichten. Daar leerde ik het verband te leggen tussen uiteenlopende thema's. Ook moest ik met verschillende partijen leren onderhandelen om zaken gedaan te krijgen. Deze verschillende manieren van denken combineer ik in de politiek."

 

Selectie garandeert gelijke kansen. - De Backer 

 

Open Vld is momenteel de coalitiepartner van de N-VA. Hoe zorg jij voor een onderscheid dat duidelijk is bij de kiezer?

"Het grootste verschil is dat N-VA een conservatieve, nationalistische partij is en Open Vld een progressieve, liberale partij. Dat zijn ideologische verschillen waardoor wij anders naar de mens in de maatschappij kijken dan N-VA. Ik geloof in de kracht van het individu, in afdwingbare gemeenschappelijke spelregels, maar ook absoluut in keuzevrijheid van mensen om hun eigen leven vorm te geven. Die keuzevrijheid is altijd essentieel geweest voor mij. 
De goede dingen die we met coalities hebben kunnen doen, worden soms overschaduwd door hoe de huidige burgemeester over bepaalde dingen communiceert. Dat zou ik dan ook graag anders doen."

 

alles behalve Vlaams Belang

Welke coalities zou je graag zien ontstaan? 

J: "Wij staan open om met iedereen rond de tafel te gaan zitten. In mijn loopbaan als politieambtenaar had ik de luxe niet om te zeggen: 'et u ga ik praten en met u niet'. Het was belangrijk alle actoren te horen en dan te reageren. Ik denk dat dat nu ook heel belangrijk is. We kunnen niet op voorhand zeggen wie we gaan uitsluiten. Op Vlaams Belang na."

P: "Ik sta open voor conversaties met alle partijen, behalve de PVDA en Vlaams Belang. Dat zijn de extremen waar ik niet mee wil besturen. Zij staan te ver af van mijn mens- en maatschappijbeeld. Vlaams Belang is fascistisch, dat heb ik altijd gezegd. Mijn doel voor deze stad is eenvoudig: ik wil oplossingen zoeken die werken in de praktijk."

 

Mensen die hun geloof in de politiek verloren waren, gingen wél in mij geloven. - Beels 

 

drugsbeleid: sensibiliseren of infiltreren

Wanneer wij het nachtleven induiken, merken we dat je overal aan drugs kan geraken. Wat vind je van het huidige drugsbeleid in Antwerpen? 

J: "Duidelijk niet goed. Onze drugswet dateert uit 1921 en is niet meer efficiënt in de 21ste eeuw. Het is tijd om het debat over drugs weer open te gooien. Geweld is contraproductief. Deze strijd ga je niet winnen met stoere taal, stoere wapens en hallucinante aankopen zoals pantserwagens. Criminelen hebben geen scrupules en gaan dat gevecht altijd winnen. Je moet sensibiliseren en proberen de markt te ontwrichten. Anders verliezen uiteindelijk vooral de inwoners.
In dit debat moeten we durven kijken naar landen zoals Uruguay. Daar neemt de staat de productie van drugs over waardoor de criminele drugswereld opdroogt."

P: "Om het drugsbeleid in stand te houden moet veel verbeterd worden. Het moet ondermijning van binnenuit tegengaan door het havenpersoneel te screenen. Je mag anders nog zoveel politie op stap sturen als je wil. Wij zien een oplossing in het systeem van de stadsmarinier, dat ook van kracht is in Rotterdam.

Een stadsmarinier is een hoge ambtenaar die functioneert als de ogen en oren van de burgemeester op het terrein. Neem nu het voorbeeld van de telefoonwinkeltjes die we niet wegkrijgen, terwijl iedereen weet dat deze op zwart geld draaien. Wanneer het een stadsmarinier opvalt dat daar louche zaakjes aan de gang zijn, zou hij of zij bijvoorbeeld kunnen voorstellen om hier een woonwijk van te maken. Zo wordt repressie gekoppeld aan het opbouwende. Het lijkt me een veel slimmere strategie om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk minder drugs binnen komen."

 

kans op gelijke kansen 

"Veilig en vrij jezelf kunnen zijn, daar draait het om" was de tweet van de huidige burgemeester Bart De Wever over de Antwerp Pride. Toch zijn er vandaag de dag in Antwerpen nog steeds gevallen van homofoob geweld. Wat kan volgens jou anders om de strijd tegen homofobie op te drijven?

J: "Ik geloof niet in hokjes: voor mij is het aanpakken van racisme en discriminatie een algemene strijd, ook homofoob geweld valt daaronder. Het doelgroepenbeleid van nu richt zich voornamelijk op de holebi gemeenschap. Deze algemene strijd moet samen gevoerd worden met andere groepen in de samenleving die het slachtoffer zijn van racisme, discriminatie en haat. We schieten tekort als we enkel oog hebben voor één aspect ervan, want het is net de diversiteit die ons verbindt. Wat er ook mag zijn dat ons verschillend maakt, het brengt ons samen in die gezamenlijke strijd voor gelijke rechten."

 

De goede dingen die we met coalities hebben kunnen doen worden soms overschaduwd door hoe de huidige burgemeester over bepaalde dingen communiceert.  -  De Backer 

 

P: "Ik denk dat je er ten eerste voor moet zorgen dat homofoob geweld goed geregistreerd wordt en daarnaast dat de politie daar adequaat op reageert en dat er ook vervolging is. We hebben voorgesteld om PinkPoint te lanceren, een app waar mensen die slachtoffer zijn van homofoob geweld aangifte kunnen doen. Zo kunnen we overzicht krijgen van wat er gebeurt en zwaar optreden. In de stad moet iedereen veilig over straat kunnen wandelen, ook als dat hand in hand is met iemand van hetzelfde geslacht."

 

Jongeren met allochtone roots stromen moeilijker door naar het hoger onderwijs. Hoe kan de politiek samen met de universiteiten hier verandering in brengen?

J: "In het onderwijs moeten we afrekenen met dat watervalsysteem. Jongeren splitsen door het onderscheid te maken tussen ASO, BSO en TSO heeft geen enkele zin. Iedereen heeft zijn kwaliteiten. We willen heel graag dat er een systeem in het onderwijs komt op maat van het kind en niet andersom. Het is heel belangrijk dat jongeren de kans krijgen om iets te doen waar ze goed in zijn. Daarnaast worden jongeren met een migratieachtergrond veel te snel opgegeven. Kinderen moeten hun schoolcarrière kunnen starten met gelijke kansen. Ik geloof in een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat hogescholen en universiteiten samen gaan zitten in overleg met de lokale politiek."

 

Diversiteit is een containerbegrip. Het verbindt ons in de strijd voor gelijke rechten. - Beels 

 

P: "Selectie garandeert gelijke kansen. Daarom moet de lat hoger gelegd worden. De feiten zijn vandaag de dag heel simpel: een kind dat geboren wordt in het district Antwerpen heeft tien keer minder kans om op de universiteit te geraken dan een kind uit Wilrijk. Voor mij is sociale mobiliteit cruciaal. Zo pleit ik ervoor om talent te gaan scouten in de lagere en middelbare scholen.

We moeten in de universiteiten hetzelfde systeem gebruiken als bij de voetbal: je scout de toptalenten en gaat hen begeleiden en bijstaan. Als je de sociale mobiliteit niet organiseert en mensen geen perspectief biedt om vooruit te laten komen, dan valt samenleven in de stad uit elkaar. Op vlak van ongelijkheid en discriminatie is er nog een lange weg te gaan."

Helaas! Zowel Jinnih Beels als Philippe de Backer lijken niet zo geïnteresseerd in het verlagen van bierprijzen, het inkorten van colleges of het graven van cantuskelders. Wij wensen beide kandidaten desondanks veel succes met de aankomende verkiezingen.