a Trump card for Europe? (3)

politiek geëngageerde studenten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen

23/11/2016
🖋: 
Auteur extern

Caro Van der Schueren (Jong Socialisten) en Nicolas De Laet (KVHV)


Je kon er de laatste maanden niet naast kijken: de Amerikaanse presidentsverkiezingen waren op zijn zachtst gezegd onconventioneel te noemen. Uiteindelijk werd zakenman en Republikeins kandidaat Donald J. Trump verkozen en nu is de vorming van zijn regering het onderwerp van de nieuwsberichten uit de VS. Wat moet de gemiddelde Antwerpse student daarvan denken? dwars vroeg duiding aan studenten die elke dag met politiek bezig zijn: de voorzitters van de politieke studentenclubs. Zij kregen de mogelijkheid te reageren op volgende stelling: “Wat betekent de verkiezing van Donald J. Trump als president van Amerika voor Europa?”

Jong Socialisten Antwerpen

Er is al veel gezegd over de ‘gevaren ‘ die Trumps overwinning voor de Europese Unie (EU) kan brengen. De uitdagingen voor het veiligheidsbeleid, de gevolgen voor de (niet) verdere uitbreiding van de vrije markt en de verdere verspreiding/overwinning van radicaal rechts. Europa keek steeds naar de Verenigde Staten van Amerika als een safe haven voor zichzelf waarachter ze zich kon verschuilen. Met Trump is dit niet meer. Dit zorgt voor een sense of urgency om terug en meer te investeren in het Europese Project. 

 

De EU moet groeien. Niet qua grondgebied maar wel in de toewijding die de EU steeds toonde naar samenwerking toe. De Europese eenmaking heeft ons tot een belangrijke partner gemaakt op het wereldniveau. Door het sluiten van compromissen hebben we al zeer lang geleden erkend dat samenwerken het model van de toekomst is. Hedendaagse problemen zijn enkel op te lossen als je met anderen aan tafel gaat zitten over partijen en grenzen heen. Een verdere en duurzame verankering van dit systeem vergt de uitbouw van een sociaal Europa en de verdieping van de democratische legitimiteit van de Europese instellingen. 

 

De Europese welvaart die gecreëerd is moet ten goede komen van alle inwoners van de EU. Met de creatie van een Europese sociale zekerheid en door een einde te maken aan sociale dumping investeer je in de weerbaarheid van EU-inwoners en maak je komaf met ongelijkheid. Maar maak ook werk van een grotere democratische legitimiteit binnen de EU. Versterk de macht van het Europees Parlement als enig rechtstreeks verkozen orgaan van de EU. Stel een EU-commissaris aan die moet investeren in de dialoog met de burgers. Creëer systemen die een luisterend oor bieden aan EU-inwoners. Breng de EU tot bij de mensen. 

 

Enkel door een verdieping van een sociaal Europa en de democratie zullen we de American Dream voorbijsteken met een European Dream. Laat dat het voornaamste gevolg zijn van Trump op de Europese Unie.

 

Caro Van der Schueren
Voorzitter Jong Socialisten Antwerpen 2016-2017

 

KVHV Antwerpen

Zelden hebben Amerikaanse presidentsverkiezingen een dergelijke consternatie veroorzaakt als de verkiezing van Donald Trump. Bij de maatschappelijke onlusten die de verkiezing van Trump met zich heeft meegebracht valt de herverkiezing van George W. Bush in het niet.

 

De reden van die maatschappelijke onlusten moge duidelijk zijn; Trump sprak tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen steevast in harde taal en nam een aantal rigide standpunten in ten aanzien van legio maatschappelijke kwesties. Ondanks, en zelfs dankzij, dat discours heeft hij met een niet onaanzienlijke voorsprong de verkiezingen gewonnen.

 

Wat betekent dit nu voor Europa?

 

Persoonlijk zie ik naar aanleiding van de verkiezing van Trump zowel potentiële gevaren als voordelen voor de Europese politiek. Een belangrijk gegeven lijkt mij dat Europese politieke partijen nu nagenoeg verplicht worden om te luisteren naar de stem van een grote massa Europeanen die lange tijd door de linkerzijde is verdrukt met een resem epitheta als: “marginaal”, “extreemrechts” en dergelijke, waardoor deze groep mensen geen politieke stem had.

 

Dit is de massa die niet tevreden is met het tout-va-bien-madame-la-marquise-achtige discours dat door links Europa is neergezet, een mensenmassa die Europa aan een razendsnel tempo heeft zien veranderen op een niet onaanzienlijk aantal vlakken en daar de soms pijnlijke gevolgen van voelt. Mijn hoop is dat er in het grote maatschappelijke debat een plek komt voor deze groep mensen en dat er met hun bekommernissen rekening wordt gehouden.

 

Een ander niet onbelangrijk voordeel lijkt mij dat er tussen Poetin en Trump een betere verstandhouding bestaat dan deze die er was geweest tussen Poetin en Hillary Clinton. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de relatie tussen Rusland en Amerika gezonder wordt, een niet onbelangrijke factor voor de mondiale vrede. Daarnaast vormt het presidentschap misschien een cesuur in het interventionistische beleid dat Amerika de afgelopen decennia heeft gevoerd.

 

Een eventueel gevaar dat de verkiezing van Donald Trump vormt, lijkt mij dat Europese partijen de stijl van het ‘Trumpistische’ discours gaan overnemen. Het lijkt mij een teken van een politiek zeer ongezonde maatschappij om al te zeer te vervallen in platitudes en een al te sterk zwart-wit denken. Politiek is (idealiter) een metier waarbij men een groot gevoel voor nuance aan de dag weet te leggen. Ook de economische gevolgen van de verkiezing blijven koffiedik kijken.

 

Nicolas De Laet
Voorzitter KVHV Antwerpen 2016-2017

 

 

 

Reageren? Het kan: dwars is immers een studentenmagazine voor én door studenten. Stuur je opiniestuk naar en dan publiceren wij je reactie met veel plezier. (De redactie behoudt zich wel het recht voor om reacties in te korten of niet te plaatsen.)