Riccardo ou de l'éducation

Universiteit Algemeen Belang of kennis als maatschappelijk goed
28/10/2006
🖋: 

Ondergetekende weet drommels goed waarom hij de beste jaren van zijn leven in duffe aula’s – achter stoffige boeken omringd door Porter, Baumol en ander gespuis – heeft doorgebracht. Aan de einder van het Stolper-Samuelson-theorema lonkt namelijk het felbegeerde diploma: mijn toegangsticket tot persoonlijk succes, blitse wagens en het hart van talloze welgevormde vrouwspersonen. Merkwaardig genoeg blijken er echter ook mensen te bestaan die het vergaren en delen van kennis als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beschouwen.

De Universiteit voor het Algemeen Belang (UAB) is een project dat ontstond in de schoot van de Lissabongroep, voorgezeten door Riccardo Petrella, professor emeritus aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve. In 1994 gooiden deze al flink wat roet in de – onder andere door het IMF en Wereldbank geserveerde – TINA (There Is No Alternative)-maaltijd met de publicatie van Grenzen aan de concurrentie. Sinds 2003 zijn ze her en der bezig met het oprichten van universiteiten ter bevordering van ons aller belang. Het project werd opgezet als protest tegen de in hun ogen te ver doorgedreven vermarkting en utilitarisering van de academische wereld en wil door het verzamelen en doorgeven van kennis wegen op het maatschappelijk debat. Een linkse denktank, quoi (het is eens iets anders dan de Rand Corporation)!

 

De UAB telt vier faculteiten (Water, Mondialiteit, Anderheid en Verbeelding) die elk vanuit hun eigen invalshoek proberen bij te dragen aan de menselijke behoeften van welzijn, vrede en solidariteit: zaken die maar al te vaak in de verdrukking komen door het overheersende paradigma van individuele rijkdom en eigenbelang. Na Italië, Canada en Marokko is er nu ook in ons land zo'n universiteit te vinden.

 

De Antwerpse afdeling is ontstaan toen het buurtcollectief Straten-Generaal, begaan met onrechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, in 2005 haar jaarlijkse prijs uitreikte aan professor Petrella voor zijn boek Het menselijk verlangen, het recht op dromen. De prijsuitreiking vond plaats in het door projectontwikkelaars bedreigde dominicanenklooster aan het Kievitplein. Toen Petrella opmerkte dat zo’n mooie locatie ideaal zou zijn om een Universiteit voor het Algemeen Belang te huisvesten, begonnen enkele aanwezigen luidop te dromen. Anderhalf jaar later, op 1 augustus 2006, opende de infowinkel van UAB plechtig haar deuren. Niet in het dominicanenklooster (wat niet is, kan misschien nog komen), maar in de Volksstraat (toeval bestaat niet). De maatschappelijke zetel bevindt zich net achter de hoek in de Schilderstraat, naast het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT).

 

In Antwerpen zijn er voorlopig nog maar twee van de vier faculteiten opgestart: Anderheid en Verbeelding. Na het bezorgen van een schriftelijke of mondelinge motivatie kan de aspirant-cursist zich inschrijven voor de programma’s De blik (een eerste kennismaking met het anders zijn), Verschillende maten (anders zijn voor gevorderden) of Armoede vrije steden binnen de faculteit Anderheid. De faculteit Verbeelding biedt voorlopig nog maar één programma aan, namelijk Zin in de stad. Dat ijvert voor de creatie van meer ‘zinsplekken’ in de stad, zodat de in Antwerpen aanwezige spirituele mix volledig tot uiting kan komen. Wie zich niet wil inschrijven maar wel eens een kijkje wil komen nemen, is steeds welkom in de infowinkel. Daar staat Leonor ‘Noortje’ Wiesbauer, docente filosofie aan de KDG, of Maarten Desmet, coördinator van heel het boeltje, steeds klaar om u een deskundige uitleg met betrekking tot het algemeen belang te verschaffen.

 

Universiteit voor het Algemeen Belang

Volksstraat 50, 2000 Antwerpen

Open op vrijdagen van 17u tot 20u en zaterdagen van 10u tot 18u, of op afspraak

www.universiteitalgemeenbelang.be