protestmars tegen komst Francken

studenten zeggen nee tegen migratiebeleid van Francken

22/10/2017
🖋: 

Theo Francken heeft de afgelopen tijd voor flink wat opschudding gezorgd. Toen hij door de KU Leuven was uitgenodigd om te spreken over De Rol van het Europees Hof van Justitie en het Electronic Human Resource Management in het migratiebeleid stroomden de straten vol met mensen. Een soortgelijke situatie deed zich voor aan de Universiteit Gent, waar een lezing van Francken tot wel vier keer werd onderbroken door linkse activisten. Een lezing aan de Vrije Universiteit Brussel kon niet doorgaan omdat de deur door studenten geblokkeerd werd. Donderdag 26 oktober komt Theo Francken, op uitnodiging van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), naar de Universiteit Antwerpen. 

Niet iedereen is daar blij mee. Zo ook David Danssaert (masterstudent Informatica aan de Universiteit Antwerpen) en Ianthe Ghaye (masterstudent Tolken aan de KU Leuven). Zij organiseren op diezelfde dag een protestmars tegen de komst van Theo Francken.

“Het is duidelijk dat waar Francken komt, protest volgt", zegt Danssaert. "Zowel in Gent als Leuven verschenen er honderden studenten op straat toen Francken daar een lezing kwam geven. We willen aantonen dat er ook onder jongeren in Antwerpen veel vraag is naar een positief vluchtelingen- en migratiebeleid. Wat Antwerpen bijzonder maakt in deze reeks van marsen, is dat Bart De Wever hier burgemeester is. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) voert in deze stad immers ook een polariserend beleid; kijk maar hoe Bart De Wever een vals beeld over Borgerhout probeert te creëren. Door de vele positieve projecten in de wijk te negeren en olie op het vuur te gooien bij een gebeurtenis die een negatief sentiment uitlokt. Als er dan ten gevolge van deze gebeurtenissen een buurtoverleg is, is noch Mr. de Wever, noch het stadsbestuur, aanwezig. Een ander voorbeeld van zulke polarisatie was de uitspraak van Bart De Wever na de aanslag in Barcelona: "Kijk naar de foto's van de daders in Barcelona. Op de Turnhoutsebaan kom je gemakkelijk mannen van dat type tegen." We willen in wijken als Borgerhout, maar ook aan Theo Francken en KVHV Antwerpen, tonen dat er onder de jongeren een tegenstroom is tegen het koude beleid van de N-VA, dat ook veel bewoners van Antwerpen treft.”

 

alternatief voor "opkuis"-beleid

Ghaye: “Francken is momenteel staatssecretaris voor asiel en migratie. Het spreekt voor zich dat dat gevoelig ligt, en dat de meningen hierover sterk uiteenlopen. Wat ons vooral opvalt en verontrust is dat Francken een bijzonder uitgesproken en agressief beleid voert; in plaats van een positief migratiebeleid, zien we nu een politiek van beboeten, bestraffen en uitwijzen. Hij stelt openlijk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ter discussie en lapt de scheiding der machten aan zijn laars. Met de vreemdelingenwet maakt hij van immigranten tweederangsburgers. Middenveldorganisaties die zijn beleid kritisch benaderen, worden in diskrediet gebracht. Wij vinden niet dat zo iemand een platform aan onze universiteit mag krijgen. De mars is daarom onze manier om een positief alternatief tegenover het ‘opkuis’-beleid van Francken te zetten.”

Danssaert: “Wij willen een samenleving die de mensenrechten onvoorwaardelijk respecteert, met gelijke rechten voor alle burgers en een middenveld waar naar geluisterd wordt. Wij willen een solidair alternatief van een actieve vredespolitiek, een ambitieus klimaatplan, meer ontwikkelingshulp en een actief anti-racisme beleid. De bedoeling is om mensen bijeen te brengen en te bouwen aan een beweging tegen het asociale beleid van Francken. Je kan dit zien aan alle middenveldorganisaties, vzw's en jongerenpartijen die de mars steunen.”

 

sensibiliseren en mobiliseren

We spreken af om 17:30u op het De Coninckplein en wandelen door de Seefhoek en de studentenbuurt", vervolgt Danssaert. "We eindigen op de Ossenmarkt met enkele toespraken.” Ghaye: “We willen het woord geven aan de studenten en organisaties die zich dagelijks inzetten voor een solidaire samenleving. Daarom zijn er op het einde van de mars toespraken van Hart boven Hard Antwerpen, die de middenveldorganisaties vertegenwoordigt. Evenals de studentenverenigingen Comac en de Actief Linkse Studenten (ALS), die de mars mee ondersteunen.”

Ten slotte willen Danssaert en Ghaye graag een oproep doen aan alle studenten om naar de mars te komen om zo mee te bouwen aan een positief alternatief.  “We zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen aantonen dat er een brede tegenstroom tegen het beleid van Francken bestaat. Op die manier kunnen we studenten en mensen sensibiliseren en mobiliseren en zo samen bouwen aan solidaire en democratische samenleving, waarin mensenrechten onvoorwaardelijk gerespecteerd worden.”

 

Voor verdere informatie kan je terecht op de pagina van het Facebook-evenement van de protestmars. Ten slotte, om ook de andere kant van het verhaal te belichten, vragen we nog naar de visie van KVHV over Theo Francken en de commotie rondom zijn komst. Wordt dus hopelijk vervolgd!