praktische bloktips voor bibgebruik

baliebrabbels

03/12/2016

De leeszalen zijn weer tot de nok toe gevuld, de kaartjescontrole is tot menigeen ergernis opnieuw begonnen, en elke ochtend trotseren een meute dampende studenten de kille winterduisternis om een plaatsje te bemachtigen in de bibliotheek. “Lap, daar heb je de blokperiode weer”, en ik neem nog een slok pittige gemberthee.

De ervaring leert dat velen mij zullen herkennen als één van de baliemedewerkers in de bib. Let echter wel, dit artikel schrijf ik als student. En de student in mij zal je er quasi nooit terugvinden buiten de werkuren, ik studeer namelijk liever niet in mijn natuurlijke werkomgeving. Maar dat dit niet voor iedereen geldt is evident: elke examenperiode bezetten jullie en masse de studietafels, met de nodige branie tot gevolg. Vlaggen worden geplant bij wijze dat achtergelaten boeken, tassen, computers en doorgaans hele hebbens en houdens anderen ervan moet beletten een felbegeerd plaatsje in te nemen. Of dergelijke reservaties werken? Echt niet, alhoewel er altijd een mouw aan te passen valt.

 

Dat is uiteindelijk het doel van dit artikel, om als studentikoze grensbewoner wat praktische bibtips en -tricks mee te geven. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: studietafels zijn geenszins te reserveren. Of je nu enkele bakstenen van Verbintenisrecht en de pas gebreide sjaal van je oma hebt achtergelaten, ze gaan na een half uur zonder pardon – indien hierom wordt gevraagd – tegen de grond. Een korte adem- en lunchpauze is dus zeker te doen, maar zomaar even naar de Starbucks vertrekken voor een etmaal behoort helaas niet tot de mogelijkheden. Daar waar mogelijk houdt het leeszaalpersoneel zelf in de gaten of een plaats door een spook wordt bezet, maar neem liever zelf actie: richt je tot de baliemedewerker van de desbetreffende leeszaal, en zij zullen zich uitspreken over wat kan. Zo beman je binnen de kortste keren zonder zorgen een studieplaats.

 

Een ander probleem dat zich vaak voordoet is dat er onduidelijkheden bestaan wat betreft het gebruik van de groepslokalen. Of zo krijg ik op café toch vaak te horen. Zelf gaf ik altijd graag mee dat de standaardprocedure wat weg heeft van de bloederige praktijken uit de dystopische actiefilm Battle Royale (een absolute must see tussen het boekbrommen door!). De realiteit van de zaak is echter een stuk nuchterder. Zo kan eender wie een groepslokaal gebruiken, maar groepen vanaf vier man kunnen groepen van één tot drie studenten buitenzetten, en vervolgens het desbetreffende groepslokaal benutten voor zo lang zij hier gebruik van willen maken.

 

Als laatste zullen enkelen onder de lezers ongetwijfeld op printerproblemen stoten in de bib. Vastzittende papierfrommels zijn schering en inslag, maar vaak in luttele momenten op te lossen. Loop bij een defect dan ook niet weg, maar contacteer meteen een baliemedewerker. Immers, eenmaal die nagels aan mijn doodskist het terug doen, word je printopdracht alsnog geprint en gaat dit ook af van je printkrediet. Zelf vind ik het allerminst erg wanneer dit voorkomt, want dan kan zonder al te veel gewetenswroeging het bakje voor kladpapier worden bijgevuld. Dit bakje kan je trouwens bij de algemene balie op het gelijkvloers terugvinden.