Op tijd weten wanneer je mag zweten

De Studentenraad onderneemt actie voor snellere examenroosters
23/03/2009
🖋: 

“Schandalig!”

Gentse studenten doen het ons voor: de snelle groei van de Facebookgroep ‘Meer treinen tussen West-Vlaanderen en Gent op zondag en vrijdag!’ heeft de NMBS behoorlijk onder druk gezet. Resultaat: sinds december rijden extra treinen tussen Gent en De Panne.

 

Voor ontevreden UA-studenten is er de Facebookgroep ‘De UA deelt haar examenroosters veel te laat mee’. Facebook maakt het mogelijk: studenten komen in opstand tegen de deadlines voor de bekendmaking van examenroosters. Binnen een week telde de groep meer dan 800 leden. Met name de uiterste data voor de mededeling van de examenroosters voor het eerste semester en de tweede zittijd, respectievelijk 15 december en 1 augustus, vinden de meesten te laat. Op het prikbord wemelt het van de boze berichten: “In Gent weten de studenten al in het begin van het academiejaar wanneer hun examens vallen, en zelfs wanneer zij tweede zit hebben. Hoe kan het dat de UA daar niet in slaagt?” Op 7 december schrijft een student: “Wij hebben er nog steeds het raden naar... Schandalig!”

 

Ook offline zijn veel studenten niet te spreken over de data voor de bekendmaking van de examenroosters. Eén van hen is Nathalie, studente Diergeneeskunde. “Voor een belangrijk examen hebben wij tijdens de examenperiode in januari soms slechts twee vrije dagen. Aan die vakken wil je vanaf begin december meer tijd besteden. Maar op dat moment weten wij niets over de spreiding van de examens of met welk vak we starten. Ironisch genoeg moedigt de UA wel de studenten aan om lange termijnplanningen te maken.”

 

Het kan ook anders

Er zijn ook studenten die er wél mee kunnen leven dat ze pas op 15 december hun definitieve examenrooster kennen. De faculteit Geneeskunde levert het bewijs. Floor, student Geneeskunde, heeft in januari zowel mondelinge als schriftelijke examens moeten afleggen. Het college- en examenrooster van het eerste semester kon hij als één bestand downloaden van de UA-website. “In week één van het academiejaar was de groepsindeling voor de mondelinge examens nog niet gemaakt, maar de dagen waarop examens afgenomen zouden worden, stonden al wel vast. We konden dus op tijd inschatten voor welke vakken we tijdens de examenperiode eerder veel of weinig vrije dagen zouden hebben. Meer hoefde ik niet te weten.”

 

Dit zegt het examenreglement

Artikel 13.6.6 van het Onderwijs- en Examenreglement schrijft de datum van uiterlijke bekendmaking voor: “De gedetailleerde roosters worden tijdig en zo vroeg mogelijk bekendgemaakt en dit ten laatste op 15 december voor de examenperiode op het einde van het eerste semester, ten laatste op 1 april voor de examenperiode op het einde van het tweede semester en ten laatste op 1 augustus voor de examenperiode van de tweede examenzittijd.”

 

Wie is hier traag?

 

Stel dat professoren vroeger doorgeven wanneer zij tijdens de examenperiode op congres zijn. Stel dat de lokaalreservatie vlotter verloopt. Stel dat de webmaster de examenroosters onmiddellijk na ontvangst op de UA-website plaatst. Zouden studenten hun examenroosters dan sneller in handen hebben? Nee. De vertragende factor is de administratieve molen van de UA, en die neemt haar tijd voor u. Sinds de invoering van het bama-systeem kunnen studenten een studietraject afleggen dat ze zelf hebben samengesteld, het ‘geïndividualiseerd traject’, oftewel GT. Volgens het Onderwijs- en Examenreglement (OER) moet de aanvraag voor een GT ten laatste op 1 oktober ingediend worden bij de betrokken faculteit. Voor 1 november beslist de faculteit of het aangevraagde studieprogramma gevolgd mag worden. De student heeft dan nog vijf dagen tijd om beroep aan te tekenen. Hierop volgen 15 dagen behandeling, zodat pas op 21 november alle studieprogramma’s definitief zijn. Dan pas gaat men aan de slag met de examenroosters.

 

Tijd voor actie!

In december nodigde de Studentenraad alle studentenvertegenwoordigers, Unifac en ASK-Stuwer uit voor een informeel studentenoverleg. Het enige agendapunt: de vervroeging van de bekendmaking van de examenroosters. De studentenvertegenwoordigers beslissen om het ongenoegen aan de kaak te stellen. In februari ontvangen de rector, de decanen, vice-decanen, voorzitter van de Onderwijsraad, de voorzitters en ondervoorzitters van de Onderwijscommissies een brief van de Studentenraad met de eis dat het OER gewijzigd wordt: de examenroosters van het eerste semester moeten uiterlijk op 1 december bekend zijn, en de examenroosters van de tweede zittijd moeten tegelijk met de uitslag van de eerste zittijd bekend gemaakt worden. De bekendmakingsdatum van 1 april voor het tweede semester blijft onaangeroerd.

 

Om haar eisen meer kracht bij te zetten, verwijst de Studentenraad naar de Facebookgroep: het grote aantal leden zou negatieve reclame zijn voor potentiële UA-studenten.

 

In de brief stelt de Studentenraad voor om op 1 november, dus na de beslissing van de faculteiten over de GT’s, een momentopname van het aantal ingeschreven studenten per vak te maken. Op basis van die momentopname zouden de examenroosters opgesteld kunnen worden.

 

“Wij willen in twee richtingen werken: top-down en bottom-up. Enerzijds verwachten we van de rector dat hij het dossier van bovenuit opvolgt. Dat heeft hij trouwens tijdens een informeel overleg al aan ons beloofd. Anderzijds zijn alle studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraden en onderwijscommissies op de hoogte van de brief en de details van het dossier, zodat zij in hun raden de eisen goed kunnen verdedigen,” licht Orry Van De Wauwer, ondervoorzitter van de Studentenraad, toe.

 

De rector reageert

Rector Alain Verschoren is het volledig eens met de studenten: “De roosters moeten inderdaad vroeger bekend gemaakt worden. Dat kan natuurlijk niet zonder de medewerking van zowel de faculteiten en opleidingen als de centrale medewerkers. Ik merk nu al een enorme goodwill om snel een oplossing te vinden.”

 

Een aanpassing van het examenreglement vindt Verschoren niet prioritair: “Laten we er eerst voor zorgen dat de examenroosters sneller beschikbaar zijn. De formele benadering in een reglement volgt dan wel als bijkomende garantie.”

 

Om een goede spreiding van de examens te waarborgen, dringt Verschoren er op aan dat professoren zoveel mogelijk beschikbaar zijn tijdens de examenperiodes. “Congressen worden ruim op voorhand aangekondigd, zodat examinatoren tijdig weten welke dagen ‘aangekruist’ moeten worden. Gelukkig houden vrijwel alle collega's zich hieraan, en ik vertrouw op de faculteiten en hun decanen om hierop toe te zien.”