Kort

Over onderwijs
06/03/2010
🖋: 

Basisopleiding Geneeskunde van zeven naar zes jaar

De tijd dat studenten Geneeskunde konden opscheppen met de lange duur van hun opleiding ligt achter ons. Vanaf het academiejaar 2011-2012 wordt de basisopleiding ingekort van zeven jaar naar zes. De inkorting wordt mogelijk geacht omwille van de selectie bij het toelatingsexamen en komt tegemoet aan de Europese normen.

 

Antwerps en Maastrichts onderzoek wijst op buikgevoel artsen

Hoewel ze er dus zo lang voor gestudeerd hebben, speelt de intuïtie van een arts volgens het departement Huisgeneeskunde een belangrijke rol bij het stellen van diagnoses. De ervaren arts heeft namelijk een ‘pluisgevoel’ wanneer de klachten van de patiënt niet ernstig zijn en een ‘nietpluisgevoel’ wanneer dat wel het geval is. In Antwerpen volgen studenten geneeskunde in het derde jaar een module om hun buikgevoel te leren gebruiken.

 

UA koopt microscoop die alles zichtbaar maakt

Onze universiteit heeft samen met enkele partners een van ‘s werelds beste microscopen aan de onderzoeksgroep EMAT (Electron Microscopy for Material Science). De Titan G260-300 kost zeven miljoen euro en kan ‘voorwerpen’ van 0,05 nanometer duidelijk in beeld brengen. Een nanometer is gelijk aan 0,000001 milimeter. Reken maar uit.

 

Tom Sauer maakt de wereld kernwapenvrij

Op 19 februari riepen ministers van staat Guy Verhostadt, Jean-Luc Dehaene, Willy Claes en Louis Michel in een opiniestuk in De Standaard in navolging van Barack Obama op om op zijn minst Europa al kernwapenvrij te maken. Dit deden zij op initiatief van Tom Sauer, professor internationale politiek aan de UA. De oproep komt enkele weken voor een top over nucleaire veiligheid die president Obama in Washington organiseert.

 

Antwerpen place to be voor middenoortransplantaties

Het UZA is erkend als ‘s werelds grootste donorenbank van trommelvliezen en gehoorbeentjes. Tachtig procent van alle middenoortransplantaties gebeurt dan ook in Vlaanderen. Zulke transplantaties zijn precisiewerk tot op een vijfhonderdste van een millimeter. Misschien kan het UZA daarvoor de Titan G260-300 microscoop lenen van de vrienden van het EMAT.