Kort

over onderwijs
23/11/2008

‘Non’ tegen de numerus clausus!

De Waalse studentenorganisatie FEF en de Vlaamse studentenvereniging VVS betoogden onlangs tegen het ingangsexamen voor Geneeskunde. De betoging lokte uiteenlopende reacties uit in de politieke wereld. Jong CD&V en Jeunes cdH pleiten voor een verhoging van het contingent. De vergrijzing van de bevolking en de vervrouwelijking van het medische beroep maken die ingreep volgens hen noodzakelijk. Volgens sommige politici hadden de betogende studenten het echter volledig mis: hoe eerbaar en sociaal ook, het zou kortzichtig zijn de open toegang tot het hoger onderwijs te verdedigen. Het zomaar toelaten van studenten leidt niet tot meer huisartsen. De huisartsengeneeskunde herwaarderen is volgens hen de boodschap.

 

Studenten geen oliesjeiks

De ResPACT-campagne, die ijvert voor lagere studiekosten, is van start gegaan. Meer dan driehonderd studenten over heel België verzamelden onlangs aan de ULB om een hele dag te debatteren over de stijgende studiekosten in het hoger onderwijs. “Vaak wordt ervan uitgegaan dat studeren in ons land goedkoop is, in vergelijking met het buitenland. Toch zijn er tal van landen met een vergelijkbare bevolking en BBP per capita die veel beter scoren en erin slagen om het hoger onderwijs kosteloos te houden", stelde Gertie De Fraeye, VVS-voorzitter, namens het ResPACT-platform. Zo schafte Oostenrijk onlangs het universitaire inschrijvingsgeld van 750 euro af. Het platform wil onder andere dat de overheid 2 procent van het BBP investeert in hoger onderwijs.

 

Een opleiding voor imams aan de unief?

Vanaf volgend schooljaar kunnen toekomstige islamleerkrachten en geïnteresseerden studies aanvatten aan het Hoger Instituut voor Islamitische Studies (HISS). Of dat is toch het plan. Een volwaardige imamopleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool komt er voorlopig niet. Er is geen enkele instelling die zich daarvoor wil engageren. Het HISS zou een samenwerking zijn tussen universiteiten en/of hogescholen en moslimgemeenschappen. Het kabinet van Vandenbroucke ziet de UA als mogelijke partner: “In het verleden bestond een zekere terughoudendheid in academische kringen. De universiteiten durfden niet echt hun nek uit te steken. Het ziet er naar uit dat de Universiteit Antwerpen daar het verste in staat. Zij zijn momenteel bezig met de concrete invulling van het programma.”

 

Weinig vrouwen worden praeses

Eén derde, dat is de verhouding man-vrouw in de studentenvertegenwoordiging. In Leuven, weliswaar, maar voor Antwerpen zijn de cijfers niet veel evenwichtiger. “Het gezag van een man wordt sneller aanvaard”, aldus de weinige vrouwelijke praesessen. De vrouwen zijn wel goed vertegenwoordigd in de rest van het praesidium. Meer vrouwen dan mannen vinden hun gading in het organiseren van feestjes en culturele activiteiten. Ook in de studentenvertegenwoordiging op overkoepelend niveau is slechts een klein aantal vertegenwoordigers vrouw. dwars bewijst alvast het tegendeel: ook vrouwen kunnen aan het roer staan.

 

Biologische groentjes à volonté

Binnenkort kunnen Antwerpse studenten gezonde voedingspakketten kopen tegen een democratische studentenprijs (6 tot 8 euro per week). Op verschillende plaatsen in de stad – de dienstencentra van het OCMW en op de universiteit zelf – zullen we biologische seizoensgroenten en fruit kunnen afhalen. Het is de eerste keer dat buiten de onderwijsinstellingen een dergelijk initiatief wordt genomen. Gezond eten zit er niet steeds in wegens weinig tijd en het kleine budget van de student. De vzw Voedselteams wil met de groentepakketten de drempel verlagen om gezond te eten en met de verkoop duurzame landbouw steunen. Vzw Voedselteams mikt voor het eerste werkingsjaar op vijftig tot honderd groentetassen. www.voedselteams.be