Het Harige monster

01/11/2004
🖋: 

Representatieve vertegenwoordiging der studenten tot op het hoogste schavot onzer universitaire structuren; het zou het summum moeten zijn van democratie, participatie en inspraak voor elke studerende jongere in Antwerpen. Maar wordt een dergelijke vertegenwoordiging ook zo begrepen? En zo ja, loopt het gemoed van de studenten nog wel vol bij het aanschouwen van zulke rechten inzake ‘student-zijn'?

Als we de opkomst bij de laatste Facav-verkiezingen als barometer hanteren, dan zou het antwoord op beide vragen eerder negatief zijn: de opkomst was miserabel. Toch lijkt enige nuance wel op zijn plaats. Wat de eerste vraag betreft, zou men gerust kunnen denken dat de opname van Piet Snot in een faculteitsraad een aardige strategische zet is van het hoger universitair management om zich een ethisch blazoen aan te meten. Dat zal zeker ook wel meespelen, maar op dit punt – vooral bij gebrek aan ervaring – geef ik de hoge heren toch graag het voordeel van de twijfel.

 

De tweede vraag daarentegen lijkt mij veel relevanter, nl. is de Antwerpse student wel geïnteresseerd in zoveel inspraak inzake studentenaangelegenheden? En daarmee verbonden, kan deze student zich wel voldoende identificeren met het ‘student-zijn' dat op onze campussen wordt aangeboden? Volgens mij wringt hier wel degelijk de schoen. En eigenlijk kunnen we de huidige generatie niet echt ongelijk geven: elk jaar wordt men hier doodgeklopt met het dikke draaiboek van identiek dezelfde activiteiten en/of de invulling ervan. Trouwens, bent u al naar de Night of the Proms gegaan? Koos u voor een doop met tomaten- of curryketchup? En was u ook op die openings-TD waar de gezelligheid als slijk de broekspijpen omhoog kroop? Nee, ik heb dat vorig jaar al 'ns gedaan!

 

Het gevolg van deze geestdodende herhaling is dan ook voorspelbaar: een lage opkomst en weinig kandidaatstellingen voor de Facav-verkiezingen. Beste organisatoren van het studentenleven, u hebt het aan uzelf te danken! Of bestaan dergelijke creatieve activiteiten wel, en is er eerder iets mis met de Antwerpse student zelf? Het Harige Monster gaat op onderzoek.