de K in K-blok staat voor Kafka

LVSV-openingsdebat dreigt van Universiteit Antwerpen te verdwijnen

01/03/2018

Het LVSV-openingsdebat, dé politieke aftrap van het academiejaar, kan sinds enkele jaren op heel wat belangstelling rekenen bij zowel studenten als bij de verzamelde Vlaamse pers. De universiteit zelf blijkt echter een koele bewonderaar. Een aanvraag om het debat te laten doorgaan in de Aula Rector Dhanis, de grootste aula en het paradepaardje van UAntwerpen, werd al twee jaar op rij geweigerd. LVSV overweegt nu om zijn debat buiten op de universiteit te organiseren. Hoe moet het nu verder met het openingsdebat? 

Sinds de editie van 2015 is het openingsdebat van LVSV (Liberaal Vlaams Studentenverbond) uit zijn voegen gebarsten. Aanwezigen zullen zich die editie in het bijzonder nog wel herinneren als een chaotische en bewogen avond. Studenten hadden zich in allerlei onmogelijke bochten gewrongen om toch maar een plekje op de trappen te kunnen bemachtigen en zij die daar niet in waren geslaagd, stonden elkaar gevaarlijk te verdringen aan de deurposten. Aula R.001 puilde uit.

Zo kon het niet verder. Dat dacht ook LVSV, en dus besloten ze om in de lente van 2016 alvast de Aula Rector Dhanis vast te leggen voor de volgende editie van hun openingsdebat in oktober 2016. In eerste instantie kregen ze een njet: de universiteit stelt in principe het K-blok niet beschikbaar voor studentenverenigingen. Al was er een achterpoortje: indien LVSV het fiat kreeg van rector Alain Verschoren en van Bruno De Loght van het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten, was het alsnog mogelijk om het openingsdebat in K.001 te laten doorgaan. 

Zo gezegd, zo gedaan: tegen het einde van de zomer had LVSV de toestemming van zowel de rector als Bruno De Loght verkregen via mail. Alles leek dan toch nog goed te komen. 

 

de universiteit ligt dwars

Maar ruim een maand na de bevestiging van de rector en De Loght, anderhalve week voordat LVSV politieke kopstukken uit de Vlaamse politiek zou ontvangen, kwam er een mail van Lokaalbeheer: het debat kon niet doorgaan in de Aula Rector Dhanis omdat dat 'logistiek niet mogelijk' was. Acht microfoons voorzien, bleek bij nader inzien toch een onmogelijke opdracht. Het debat zou opnieuw doorgaan in de hopeloos te kleine R.001, tot de frustratie van LVSV en de vele studenten die op een menswaardige manier naar de Vlaamse partijvoorzitters wilden komen luisteren.

Een jaar later probeerde LVSV het opnieuw. Ditmaal lieten ze niets aan het toeval over. De rector en de PR-verantwoordelijke van de universiteit werden persoonlijk aangesproken. Zelfs de burgemeester van Antwerpen himself kwam naar het debat. Toch was het opnieuw onmogelijk om een evenement, waarop letterlijk alle partijvoorzitters van Vlaanderen partij geven, te laten doorgaan in de grootste aula die de universiteit ter beschikking heeft.

 

twee maten en twee gewichten?

Een hardnekkig 'logistiek' probleem? Of toch een kwestie van beleid? Want uit de verklaringen die de universiteit geeft omtrent het beschikbaar stellen van het K-blok ontwaart men bij PFK-Spectrum, de koepel voor politieke studentenverenigingen in Antwerpen, een dubbelzinnige boodschap. Zo kreeg KVHV, toen het Theo Francken naar Antwerpen wou halen, nog te horen dat niet-facultaire studentenverenigingen het K-blok tout court niet mogen gebruiken voor hun evenementen. Een heel andere boodschap dan wat LVSV te horen kreeg toen ze eerst het fiat van de rector en Bruno De Loght moesten krijgen. Toen bleek de reden zich te situeren bij het onvermogen om acht microfoons te voorzien. 

Sterker nog: er waren wel degelijk andere, niet-facultaire studentenverenigingen die hun evenementen wél in de Aula Rector Dhanis mochten organiseren. Dat maakte PFK-Spectrum bekend in een brief gericht aan de universiteit. Zo organiseerde Mahara in mei 2016 het evenement 'Get connected to Ramadan: Lezing & Voedingstips'. Ook SINC en Capitant, eveneens niet-facultaire studentenverenigingen, organiseerden volgens hen al evenementen in K.001. Op de brief werd niet gereageerd.

 

het openingsdebat niet meer op de universiteit?

Men zou gaan vermoeden dat het de universiteit een worst zal wezen dat een van zijn studentenverenigingen een instituut heeft uitgebouwd dat er jaarlijks in slaagt de meest belangwekkende politici van Vlaanderen naar de universiteit van Antwerpen te halen. En dat zou hen, maar ook de studenten zelf, wel eens zuur kunnen opbreken. LVSV speelt immers met het idee om in de toekomst haar openingsdebat elders te organiseren.

 

Momenteel moeten wij door het gebrek aan capaciteit te veel mensen teleurstellen.

 

"We zijn inderdaad al voorzichtig op zoek naar andere locaties om het openingsdebat te kunnen laten doorgaan", vertelt Jeroen Van den Poel, penningmeester van LVSV. "Zo heeft een Antwerpse hogeschool al laten weten dat we met ons evenement zeker welkom zijn op hun campus. Uiteraard zien wij dat niet graag gebeuren, wij zijn een studentenvereniging die in de eerste plaats met de universiteit verbonden is. Maar momenteel moeten wij door het gebrek aan capaciteit te veel mensen teleurstellen", aldus Van den Poel.

 

de K staat voor Kaput

De reden voor het niet beschikbaar stellen van het K-blok blijkt nochtans duidelijk. "De Aula Rector Dhanis is als een studie-aula gebouwd en is simpelweg niet uitgerust om een debat te organiseren", verklaart Christel Geens van Lokaalbeheer. "Het ombouwen en klaarmaken van het K-blok voor zo'n evenement is bijzonder omslachtig en tijdrovend." 

"De aula K.001 is zo ontworpen dat er maar één microfoon is voorzien. De grote centrale lessenaar waaronder alle audio-aansluitingen zich bevinden, is bovendien vastgeschroefd. Die demonteren is een lastig karwei dat in principe enkel de dienst Nieuwe Media op zich mag nemen, en zij draaien al ontzettend veel overuren."

 

Het krappe rooster van het K-blok laat gewoon niet toe om zoiets te organiseren; niet voor, niet tijdens en niet vlak na de lessen.

 

"Alles in beschouwing genomen, duurt het minimaal een uur vooraleer het K-blok debatklaar is gemaakt. Van 9 uur tot 19 uur staan er lessen geprogrammeerd en elke prof verwacht dat hij bij aankomst meteen aan zijn les kan beginnen. Het krappe rooster van het K-blok laat gewoon niet toe om zoiets te organiseren; niet voor, niet tijdens en niet vlak na de lessen."

Een slecht ontworpen aula, de werkdruk voor de dienst Nieuwe Media en het drukbezette programma van de Aula Rector Dhanis zijn dus de redenen waarom het openingsdebat van LVSV niet in het paradepaardje van UAntwerpen kan doorgaan. Waarom dan de kafkaiaanse toestanden in 2016? En hoe zit het met die andere clubs die hun evenementen wel mochten organiseren in het K-blok? 

 

Kaputinterne communicatiefout

Vanuit Lokaalbeheer is de lijn duidelijk: "Wij hebben altijd duidelijk laten verstaan dat het K-blok niet beschikbaar is voor studentenverenigingen", zegt Christel Geens. "Bij de activiteiten die werden aangehaald, gaat het altijd om clubs die op een of andere manier samenwerken met de universiteit. Ofwel gaat het om evenementen die mee werden georganiseerd door een faculteit, zoals het geval was bij SINC en Capitant; ofwel door de universiteit zelf, zoals bij de lezing van Mahara."

Aan de manke communicatie vanuit de universiteit bij de editie van 2016 treft Lokaalbeheer geen blaam. Zij vernamen toen pas eind september, bij de indiening van de formele lokaalaanvraag, dat LVSV de Aula Rector Dhanis had aangevraagd voor hun debat op 4 oktober. Ze konden dus niet vroeger aangeven dat zoiets onmogelijk was. Gebrekkige interne communicatie blijkt hier dus de boosdoener. Een jammere zaak, net als de onfortuinlijke inrichting van het K-blok trouwens.

Of dit ook effectief het einde betekent voor het LVSV-openingsdebat, zal de toekomst verder uitwijzen. De faculteit FSW betrekken in de organisatie van hun debat kan misschien zoden aan de dijk brengen.