COMMUNICATIEDIENST WIL REALISTISCH BEELD VAN STUDENTENLEVEN

doorbraken

14/09/2023

Wie al eens een infobrochure ter handen nam of naar het studentenportaal surfte, werd overladen met afbeeldingen van schijnbaar zorgeloze studenten. Een beeld dat niet strookt met de werkelijkheid. Achter de kamerbrede glimlach schuilen onmogelijke examenroosters, hoge kotprijzen en deadlinestress. Universiteit Antwerpen gooit haar beleid over een andere boeg en zet voortaan het studentenleven zoals het is in de kijker. 

Carla Anon van de communicatiedienst geeft tekst en uitleg: “Met onze infobrochures en websites creëren we onbewust een ideaalbeeld waaraan studenten zich spiegelen. Als je onze afbeeldingen mag geloven wonen studenten alle hoorcolleges bij, studeren ze ijverig in de bibliotheek en spreken ze in hun vrije tijd af met een grote groep vrienden op het grasplein van Hof van Liere om breed naar elkaar te lachen. In werkelijkheid slaan studenten colleges over, worstelen ze met uitstelgedrag en voelen ze zich eenzaam. We scheppen verwachtingen die niet worden ingelost.” 

De communicatiedienst besloot niet bij de pakken te blijven zitten en nam contact op met de gerenommeerde fotograaf Marius Agnum. Agnum, die in het verleden reportages maakte voor gevestigde bladen zoals Life Magazine en National Geographic, kreeg de opdracht om het stu­­dentenleven in beeld te brengen zonder franjes. De fotograaf ziet het project als een nieuwe uitdaging: “Na mijn middelbareschooltijd trok ik met mijn camera de wijde wereld in. Ik was niet weggelegd voor hogere studies. Het studentenleven is voor mij dus even boeiend als een sneeuwluipaard in de Himalaya.”

Agnum blikt enthousiast terug op de eerste dagen van het project: “De fotoreportage van een hoorcollege leek in het water te vallen omdat er nauwelijks studenten kwamen opdagen. Gelukkig heb ik de strijd tussen een docent en een HDMI-kabel kunnen vastleggen. Ook de euforie van een student die zijn persoonlijk record op Tetris brak, leverde enkele mooie beelden op.” De reportage in de bibliotheek was een persoonlijk hoogtepunt voor de fotograaf: “De innerlijke strijd tussen afleiding en concentratie, de eindeloze zoektocht naar een vrije tafel, de geheimzinnige codetaal met markeerstiften waarmee studenten hun seksuele verlangens aangeven, … Ik geraak er maar niet op uitgekeken. Het hoogtepunt van de reportage was een confrontatie tussen een student met iemand die zijn reservatie had ingepalmd. Ik heb oog in oog gestaan met Bengaalse tijgers, Talibanstrijders en vulkaanerupties maar zelden heb ik zoveel bedreiging gezien.”

Wanneer we Agnum spreken, bereidt hij zich voor op een nachtelijke fotoreportage op Fort VI: is de fotograaf wel opgewassen tegenover zoveel studentengeweld? “In het verleden maakte ik reportages over verschillende oorlogsgebieden. Dit slagveld zal ik ook wel overleven.”