Beoordeel je prof

Eigen gelijk eerst
21/11/2008
🖋: 
Auteur extern
Philip Claes en Luc Pieters

Het studenteninitiatief Studiant zal binnenkort een site lanceren waarop Vlaamse studenten hun professoren na een korte registratie anoniem kunnen beoordelen, in navolging van het Nederlandse beoordeeljeleraar.nl. Zal dit de kwaliteit van het lesgeven verbeteren? Of wordt dit een café zonder bier, waar je enkel dronken wordt op geklaag en eigenwaan? dwars weet het ook niet, en vroeg het daarom aan anderen.

Pro: Toekomst of schandpaal?

Voor studenten van het hoger onderwijs bestaat er reeds een beoordelingssysteem, maar dit wordt gestuurd en gecontroleerd vanuit de school zelf. Hogeschool- en universiteitsstudenten zijn tevens de belangrijkste doelgroep van Studiant, waardoor we ook een snellere en efficiëntere communicatie met hen kunnen voeren. Studenten hebben ook het besef dat de grappigste of tofste prof niet per se de beste is. En niets weerhoudt een ex-student ervan om een prof te bejubelen omwille van een fascinatie of grote kennis die hij heeft opgedaan door deze lesgever. De studenten kunnen anoniem hun mening geven, anders krijg je alleen strooplikkers die dit als een makkelijke weg bekijken om een extraatje te krijgen. We zijn er ons van bewust dat informatie op het internet strikt moet worden opgevolgd. Scheldpartijen zullen dan ook hard worden aangepakt. We willen een positieve site zijn, naar alle partijen.

Doordat we onafhankelijk van enige onderwijsinstelling opereren kan een student een eigen mening uiten zonder rekening te moeten houden met de standaard machtsverhouding en bijbehorende vergelding. Deze machtsverhouding zorgt er in eerste instantie voor dat een gesprek tussen beide partijen, hoe open ook, nooit hetzelfde resultaat zal bekomen als een anoniem alternatief. De enige beoordeling die lesgevers tot hiertoe kregen kwamen van andere lesgevers of van de mensen die hen hebben aangesteld. Als een student met een probleem zit, kan hij dit niet altijd aankaarten of valt het in dovemansoren. Ook zal hierdoor duidelijker worden of de aangekaarte problemen slechts één enkel geval betreffen of dat het betrekking heeft op een groter deel van de studenten.

Trouwens, een restaurant of discotheek krijgt ook recensies op het internet en dit zonder controle of sturing.

 

Philip Claes is hoofd Marketing bij Studiant

 

Contra: Zou overbodig moeten zijn

Docentenevaluaties zijn een ernstige zaak en worden best op een professionele manier uitgevoerd. Het is niet evident dat daar op een internetforum zoals ‘beoordeeljeprof’ voldoende garanties voor zijn. Aan de UA bestaat er reeds een uitgebreid systeem van docentenevaluaties. Deze zijn in de eerste plaats gebaseerd op studentenenquêtes die de Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg in het Onderwijs (CIKO) afneemt en statistisch verwerkt. In de vragenlijst worden een aantal dimensies geëvalueerd, onder andere duidelijkheid van de doelstellingen, relevantie van de leerinhouden, doceerstijl, studiemateriaal, hulp van de docent bij het leerproces, en tussentijdse evaluatie. Daarnaast kunnen de studenten ook open opmerkingen formuleren.

De resultaten van deze docentenevaluaties worden vrij confidentieel behandeld; ze zijn bekend bij de CIKO, de decaan, de voorzitter van de Onderwijscommissie, en maken deel uit van het personeelsdossier van de betrokkenen bij evaluaties en bevorderingen. Ondanks het feit dat de resultaten niet publiek bekend zijn, wordt er wel degelijk mee rekening gehouden, ook door de docenten zelf.

Eén van de problemen waarmee de CIKO’s geconfronteerd worden is de lage respons bij de studenten op de enquêtes, omdat ze zich “overbevraagd” voelen. De vraag stelt zich dus of er wel nood is aan een nieuw evaluatie-instrument op het internet. De studenten geven als één van de redenen voor de lage respons aan dat zij toch nooit wat horen over de resultaten. Dat zou bij een internetforum helemaal anders zijn. Het gebrek aan terugkoppeling over de officiële docentenevaluaties is allicht een voedingsbodem voor het ontstaan van dergelijke nieuwe fenomenen. De Onderwijscommissies dienen zich te beraden over een betere feedback naar de studenten toe, zodat dit ‘beoordeeljeprof’-initiatief grotendeels overbodig wordt.

 

Prof. Dr. Luc Pieters is vice-decaan en CIKO-coördinator voor de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.